Айнымалы типтері. Мәліметтердің шектеулі типі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақсан Республикасы Білім және Ғылым
Министрлігі
Қазақ Мемлекеттік Қыздар Педагогикалық
Университеті

Дайындаған: Оразымбекова
С
Мәліметтердің айнымалы типтері стандартты типтерден
өзгеше болып келеді. Мәліметтердің әртүрлі типтері
үшін әртүрлі амал қолдануға болады. Мысалы: на қты
сандармен +,-,*,/ амалдарын орында ғанымызбен, олар ға
DIV(бүтін бөлінді табу), MOD(бүтін санды бүтін санға
бөлгендегі қалдықты табу) амалдарын қолдану м үмкін
емес.Сонымен мәліметтердің стандартты типтерінен
өзге жаңа айнымалы типтерді құруға болады.
Мәліметтердің бұл типтеріне саналатын және шектелген
типтер жатады.
Қабылдай алатын мәндерінің реттелген тізімі
арқылы берілетін тип – саналатын тип болып
есептеледі. Бұл типті сипаттау оның мүмкін
мәндерінің идентификатор түріндегі тізімін
берумен
анықталады. Ол идентификаторларға кіретін әрбір
атау тұрақты болып саналады да, бір – бірімен
үтірмен бөлініп,жалпы атау тізімі жай жақшаға
алынады. Тізімдегі алғашқы тұрақтының нөмірі – 0,
келесінің нөмірі – 1, әрі қарай 2, 3 т.б. болып
біртіндеп өсіп отырады.
Оның жазылу пішімі:
TYPE < тип атауы > = ( < 1-мән, 2-мән, ..., n-
мән > );
VAR < идентификатор, ... > : < тип атауы >;
Саналатын типтің синтаксистік
диаграммасы былай
өрнектеледі:
Егер айнымалы сипаттау бөлімінде көрсетілген
мәндердің белгілі бір аралығын ғана қабылдаса,
онда оны шектеулі типтегі айнымалы немесе аралық
( интервалды ) типтегі айнымалы деп атайды.
Мұндай типтегі айнымалының алғашқы және соңғы
мәндері нүктелермен бөлініп тұрақты түрінде
көрсетіледі де, бір стандартты типте (real типін
қолдануға болмайды) болады және міндетті түрде
алғашқы мән соңғы мәннен кіші болуы керек.
Оның жазылу пішімі:
TYPE < тип аты > = < алғашқы тұрақты ... соңғы
тұрақты >;
VAR < идентификатор, ... > : < тип аты >;
Шектеулі типтің синтаксистік диаграммасы былай
өрнектеледі:
Үйге тапсырма беру .

Ұқсас жұмыстар
Типтерді өзгерту функциялары
Сабақты өткізу кезеңдері
Айнымалы типтері
Орындалатын программаны құру сатылары
Кездейсоқ айнымалы ұғымы. Алгоритм. Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру
Мәліметтер қорының басқа да моделі
Массивтер. Бірөлшемді массивтермен жұмыс
Иерархиялық, тораптық және реляциялық модельдер, олардың құрылым түрлері
Кездейсоқ айнымалы ұғымы. Алгоритм
Модель және модельдеу
Пәндер