АЛГОРИТМДІ ЖАЗУ ТӘСІЛДЕРІ


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
АЛГОРИТМ - бұл есептер шешімін табуға
мүмкіндік
беретін әрекеттер тізбегін түсінікті әрі айқын
түрде
Алгоритмді компьютерде орындау үшін оны программа
сипаттау.
түрінде жазып шығу керек. Алгоритмді орындаушының
ролін,негізінен,адам немесе автоматтандырылған
құрылғы,
яғни компьютер, робот т.б атқарады. Ал алгоритмнің
компью-
терде орындалуын жүзеге асыру үшін қолданылатын
бірыңғай
және дәл жазуға арналған ережелер жүйесі
программа болып
табылады.
•Дискреттілік (үзілісті)-алгоритмнің қарапайым қадамдар
тізбегі;
•Анықтылық-алгоритмнің орындалуына байланысты берілген
ереже дәл әрі нақты болуы шарт;
•Нәтижелілік-есептерді шешу алгоритмін орындаудың соңғы
қада-
мына жету.
•Жан-жақтылық-берілген есептерді шешу қасиеттерін
алгоритмнің кез келген қадамында шешуге мүмкіндік беруі қажет.
АЛГОРИТМДІ ЖАЗУ ТӘСІЛДЕРІ
Сөздік;
Графиктік;
Кестелік;
Программалық;
Алгоритмді блок-сызба түрінде бейнелеу оны жазудың графиктік
тәсіліне жатады. Блок-сызба –тармақтармен жалғанған блоктар
тізбегі.Блоктардың әрқайсысы геометриялық фигуралармен
бейнеленген.Алгоритмді жазудың кестелік тәсілі-алгоритм
нәтижелерінің бастапқы мәліметтерге тәуелділігін кесте түрінде
бейнелеу. Алгоритм жазудың программалық тәсілі-қандай да бір
программалау тілдерінде алгоритмнің жазылуы.
Алгоритмдік тілдің
түрлері

Жай команда Құрама команда

Сызықтық
алгоритм

Тармақталушы Қайталанушы
алгоритм алгоритм
Сызықтық
алгоритм
Сызықтық Қайталанушы
алгоритм алгоритм

Алг Атау Ц.б.

Арг аргументтер
Алг Атау тізімі Тармақталуш І үшін nЦ.б.
бастап m дейін
Қадам h
АргНәт нәтижелертізімі
аргументтер тізімі ы қталуш
Тарма І үшін n бастап m дейін
“цикл денесі”
Қадам h
НәтБасы аралықтізімі
нәтижелер шама ы алгоритм Ц.с
“цикл денесі”
ц.б
Басы“командалар”
аралық шама алгоритм Ц.с
Әзір “шарт”
соңы
“командалар” ц.б
“цикл денесі”
Әзір “шарт”
соңы Ц.с.
“цикл денесі”
Ц.с.

Егер “шарт”
Онда“шарт”
Егер “ақиқат”
Әйтпесе
Онда “жалған”
“ақиқат”
бітті
Әйтпесе “жалған”
бітті
Сызықтық Тармақталушы Қайталанушы
алгоритм алгоритм алгоритм

Иә жоқ
Басы шарт
шарт
Басы
Аргументтер ақиқат жалған
тізімі
Аргументтер
тізімі Цикл денесі

командалар

командалар

Нәт-лер
тізімі

соңы
Шығу тарихы
Паскаль программалау тілінің алғашқы нұсқасын 1968 жылы
Стэнфорд университетінің информатика кофедрасының
профессоры Никлаус Вирт жасады.
Ал 1975 жылы стандартты Паскальдың компилятормен Турбо
Паскаль(3.0 версия) программалау тілі пайда болды. Содан бері
Паскаль жалпыбілімдік,кәсіптік-техникалық мектептерде және
жоғарғы білім беру орындарында “бірінші”программалау тілі
ретінде қолданыла бастады.
1. Кез келген программалау тілдерінде 26-
латын
әріптері пайдаланылады.
2.Сан таңбалары 0-9
3.Арифметикалық амал таңбалары
4.Айыру таңбалары
5.Логикалық қатынас белгілері
6.Айнымалылар түрлерін ажырататын белгілер
PROGRAM аты;
Бейнелеу бөлігі
BEGIN
Операторлар бөлігі
END.

READ (a1,a2,,,an);
WRITE (‘x=‘ ,x);

Ұқсас жұмыстар
Алгоритм қасиеттері
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі. Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл және оны орындаушылардың сипаттамалары
Блок схема түрінде
Алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі
Алгоритм ұғымы
Алгоритм жазу жолдары
Алгоритмді бастау, аяқтау
Қайталану саны белгісіз алгоритм құрылысы
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі
ЕСЕПТЕУДІҢ АЛГОРИТМДІК ШЕШІМІ АЛГОРИТМДІК КҮРДЕЛІКТІ ТАЛДАУ
Пәндер