Қайталанатын алгоритмдерді программалау
Презентация қосу
Қайталанатын алгоритмдерді
программалау

• Құрылымдық алгоритмде командалардың
орындалуы шартқа тәуелді жүзеге асады.
Шартты тексергеннен кейін алгоритмдегі
командалар тізбегі шартқа тәуелі орындалады
немесе шарт сақталмаса командалар тізбегі
орындалмайды. Алгоритмдегі бұл құрылым
“қайталану” деп аталады.Алгоритмдегі бір
текті әрекеттердің бірнеше рет орындалуын
қайталану командасын жазу үшін арнайы
командалар енгізіледі.
Қайталану екіге бөлінеді:

Қайталану саны белгілі қайталану

Қайталану саны берілмеген (белгісіз)
қайталану
Қайталану саны берілмеген (белгісіз)
қайталану өз кезегінде екіге бөлінеді.
Оларды алгоритмдік тілде былай атау
қабылданған:
Әзір;
Үшін.
Егер кестелерді реті бойынша
іріктеу (берілген қасиеті бойынша
элементтің нөмірін іздеу т.с.с) қажет
болса, онда “әзір” циклы
пайдаланылады.
Кейбір алгоритмдерде белгілі бір
шарттардың сақталуына тәуелді
командалардың қандайда бір бөлігі
бірнеше рет қайталанады. Осы
әрекеттерді жүзеге асыратын
командаларды “қайталану
командасы” деп атайды.
Алгоритмдік тілдегі “әзір”
қайталану командасының жалпы
түрі
Цб әзір <шарт>
Серия
Цс

Цб – циклдың басын, Цс –
циклдың соңын көрсетеді.
Бұл команда кестелік шамаларды
өңдеуге байланысты пайдаланылатыны
белгілі. Егер элементтің қосындысы,
максимум, минимум, элементтер санын
іздеу қажет болса, басқа сөзбен
айтқанда, барлық элементтермен
біркелкі амалдар орындалатын жағдайда
“үшін” циклы пайдаланылады.
«Үшін» қайталану командасының
жазылу форматы төмендегідей:

Х үшін Х мах бастап Хмах һ қадам
Цб
Серия
Цс
1 – есеп.
sin x және cos x функцияларын [0,1]
аралығында 0,1 қадам арқылы өзгеретін
аргументтер үшін функциялар
мәндерінің кестесін келесі түрде баспаға
шығар:
X sin x cos x
0.0 0.0000 1.0000
01000 0.0998 0.9950
……….
1.0000 0.841 0.5403
2 – есеп.
sin x x; x 1

y 5
2 x cos x 3 ; x 1
x
3 – есеп.

x x , 5 x 0
F(x)
= 5 x cos x,0 x 1
4 – есеп.

xtgx sin x
3 1.5 x 2.5
f ( x) x sin x
3x 3 5

5 – есеп.

N натурал сан берілген. Бұл
санның полидром болатындығын
анықта. Егер санның цифрлары
симметриялы орналасса, онда ол
санды полиндром дейміз: 484, 121,
767767 т.б
6 – есеп.
N натурал саны берілген Оның
жай сай екендігін анықтаңыздар.
1) Program esep1;

Var x,f1,f2:real;

begin
x:=0;
readln(x);
writeln(' x ',' sin(x)',' cos(x)');

writeln('--------------------');
while x<=1 do begin f1:=sin(x);

f2:=cos(x);

writeln(x:1:4,'',f1:1:4);
Var x,y:real;

begin

read(x);

if x<=1 then y:=sin(sqr(x)+x)

else y:=5/x+2*x+cos(x+3);

write('y=',y);

end.
3) Program esep4;
var n,r,m,k,i:integer;
f:boolean;
begin
repeat writeln('natural n sanyn engiz:');
read(n); until n>0;
m:=n; r:=1; k:=1; f:=false;
while (m div 10)>0 do
begin m:=m div 10; r:=r*10; k:=k+1; end;

m:=n; for i:=1 to k div 2 do
begin
if(m mod r)<>(m mod 10) then f:=true;

m:=(m mod r) div 10; r:=r div 100;
end;
if f then writeln(n,' sany polindrom emes')

else writeln(n,' sany polindrom');
end.
begin

repeat

write('natural san engizinder n=');

readln(n);

until n>0;

f:=0;

for i:=2 to n div 2 do

if n mod i=0 then f:=1;
5) Program esep3;

var x,f:real;

begin
read(x);
if x<1.5 then f:=x*(sin(x)/cos(x))-sin(x)

else
begin
if (1.5<=x) and (x>2.5) then f:=exp(ln(x)*3) +sin(x)

else
f:=3*exp(ln(x)*3)+5;

end;
writeln('f=',f);

end.
var x,f:real;

begin

read(x);

if (-5 +abs(x)))
else

f:=(5*(exp(3))*ln(x))+cos(x);

write('f=',f);
))) )

))) (( ( )))))

(( )) (((

Ұқсас жұмыстар
Оралымды алгоритмдер
Алгоритм және оның атқарушылары
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік
Алгоритм түсінігі
Алгоритм күрделілігі
Қызыл таң жалпы орта мектебі мемлекеттік мекемесі
Енгізу және шығару операторларын ата
Сабақтың Аралас сабақ типі
For циклдық операторы
Классификациялау программасы. Жуықты тұжырымдау  туралы ақпарат
Пәндер