Алгоритмдер ұғымы туралы түсінік


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Алгоритмдер ұғымы туралы
түсінік.
Алгоритм
“Алгоритм” ұғымы информатикадан
ақпарат сияқты іргелі ұғымдар
қатарына жатады.
“Алгоритм” дегеніміз – алға қойылған
мақсатқа жетуге бағытталған,
қандайда бір орындаушыға
арналған, орындалу тәртібі
ұйымдастырылған түсінікті,
ықшамды, қадамдар саны шектелген
нұсқаулар тізбегін айтамыз.
Алгоритмдердің
орындалу.
Алгоритмді орындаушының рөлін,
негізінен, адам немесе
автоматтандырылған құрылғы, яғни
компьютер, т.б. атқарады.
Алгоритмді енгізу үшін оны белгілі бір
заңдылықпен мәтін түрінде жазу қажет. Ал
алгоритмнің компьютерде орындалуын
жүзеге асыру үшін қолданылатын бірыңғай
және дәл жазуға арналған ережелер
жүйесі программа болып табылады.
Мысықты тақтаға сурет салу
алгоритмі.
1. Тақтаны сүртіп,
дайындап алдық.
2. Қолыма борды
алдым.
3. Мысықтың басын
саламыз және
құлағын саламыз.
4. Мысықтың денесін,
аяғын және
кұйрығын саламыз.
Қалааралық телефонды
пайдалану алгоритмі.
1. Телефон трубкасын көтеру.
2. “8” цифрын теру.
3. Үздіксіз дыбыс естілгенше күту.
4. Керекті қаланың телефон кодын
теру.
5. Абоненттің телефон нөмірін теру.
6. Абоненттің жауабын күту.
7. Сөйлесу тетігін басу.
8. Сөйлесу.
Аққала жасау алгоритімі.
1. Қарды алып, домалатып, аққала
денесін жасаймыз.
2. Аққаланың басын жасаймыз.
3. Аққаланың көздерін саламыз.
4. Аққалаға мұрнын қою.
5. Басына бас киім кигізу.
Программалау
Програмалау дегеніміз –
программалау тілінде алгоритмнің
жазылу процесі.
1- мысал:
Формула бойынша есептеу алгоритмі.
Есептің қойлысы: Х=C(A-B)-AB
Енді осы алгоритмнің сөзбен
жазылуын келтірірейк.
Аргументтер: a, b, c.
Нәтиже: x
Аралық шамалар: Q, P
0. Басы
1. Q:=a*b
2. P:=a-b
3. P:=p*c
4. X:=p-q
5. Соңы
Алгоритм құрылымы
Тармақталған

Сызықтық Қайталау
Алгоритмге арналған тест
сұрақтар

Ұқсас жұмыстар
Алгоритмдер туралы түсінік
Алгоритм күрделілігі
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм .күрделілігі. Алгоритм түсінігінің функция түсінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл және оны сипаттамалар
Алгоритм түсінігі
Алгоритм ұғымы
Шешілмейтін алгоритмдер туралы түсінік
Компьютерлік білім
Алгоритмді бастау, аяқтау
Алгоритмдер туралы түсінік. Алгоритм күрделілігі
Шешілмейтін алгоритмдер туралы тү сінік. Алгоритм кү рделілігі. Алгоритм тү сінігінің функция тү сінігімен байланысы. Алгоритмдік тіл жә не оны орындаушылардың сипаттамалары
Пәндер