Деректерді кестелік түрде ұсыну


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Деректерді кестелік түрде ұсыну
Кесте- акпараттың жолдар мен
бағандарда реттеліп берілуі.
Жол- көршілес ұяшықтардың көлденең
бірлестігі.
Баған- көршілес ұяшықтардың тік
бірлестігі.
Ұяшық- баған мен жолдың қиылысуы.
Элетрондық кесте ұяшықтарына функцияларды және формулаларды енгізуге
болады.
Формулаларда математикалық және салыстыру оператырларын қолдану ға
болады.
Математикалық оператор салыстыру операторы

операт функция
опер
функция орлар
атор
лар
< кем
+ Қосу
> Артық
- Азайту
= Тең

* Көбейту <> Тең емес
/ Бөлу <= Кем немесе тең

^ Дәрежеге
шығару >= Артық немесе
тең
% Процентті
есептеу
Excel кестелік процессоры
Excel мүмкіндіктері
Кесте құруға және оларға ат қойып,дискіде са қтауды.

Сақталған кестелерді ашуға және оларға түзету жасауды.
Кестеге жол, баған немесе ұяшы қ қосуды.
Кестеден жол, баған немесе ұяшы қтарды алып тастауды.
Жол, баған немесе ұяшықтар ішіндегісін к өшіруді немесе орын
ауыстыруды.
Ұяшықтар ішіндегісін өсуі немесе кемуі бойынша с ұрыптауды.
Пайдаланушының өзі құрастырған формулалар бойынша немесе
кестелік процессорда бар дайын формулаларды қолданып есептеу
жүргізуді.
Кесте деректері бойынша диаграмма құру ға ж әне оларды кестеге
кірістіруді.
Microsoft Excel-ді іске қосу және жұмыс
кестесінің элементтері

Пуск Программы
Microsoft Excel
Excel кестелік процессорының
терезесі
Жұмыс кестесінің элементтері
Жол нөмірі-әрбір жолды анықтайды және жол (тақырыбында шертіп)
таңдау үшін қолданылуы керек

Баған тақырыбы-әрбір бағанды анықтайды және бағанды таңдау
үшін де қолданылуы мүмкін

Стандартты аспаптар-стандартты операцияларды орындауға
арналған батырмалар

Формулалар жолы-активті ұяшықтың ішіндегісін көрсетеді

Пішімдеу панелі-пішімдердің стандартты операцияларын
орындайтын программалар

Таңбашалар-жұмыс кітабында парақ таңдау үшін қолданылады

Қалып-күй жолы-excel-мен жұмыс істеу барысында әр түрлі
хабарлама шығарады
Диаграммамен жұмыс істеу
Диаграммалар деректерді графикалық түрде көрсетуге
арналған.диаграммалардың мынадай типтері болады:
◘ Бағандық (гистограмма)
◘ Сызықтық
◘ Дөңгелек
◘ Нүктелік
◘ Сақиналық
◘ Көпіршіген
◘ Жапырақшалық
◘ Цилиндрлік
◘ Пирамидалық
Дөңгелек диаграмма

Гистограмма

Сақиналық
Слайд аяқталды!!!

Ұқсас жұмыстар
ДЭЕМ - нің программалық жабдықтары. Программалар - 2 нұсқа
Деректерді сүзу
Айналдыру батырмасы
Бағдарламалық қамтамасыздандыру
Моделдеу мақсаты
Кестені толтыру
Бұлтты сақтау провайдерлері
МЕКТЕПТЕГІ ИНФОРМАТИКА КУРСЫНДА EXCEL БАҒДАРЛАМАСЫН МЕҢГЕРУ НЕГІЗДЕРІ
Мультимедиа технологиялары
Ақпараттық - аналитикалық жүйенің компоненттері және құрылымы
Пәндер