Дін социологиясы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ.

Орындаған:
Саламатова Р.
Факультет: Жалпы
медицина Курс: 2
Тобы: 2025
Тексерген:
Тақырыбы:
“Дін социологиясы”
Дін социологиясы ХІХ ғасырдың
екінші жартысында Европада,
Франция мен Гемания елдерінде
пайда болды. Дін социолгиясын
социология ғылымдарының арнайы
бір бөлігі ретінде қалыптастырған
ғалымдар: Э.Дюркгейм, М.Вебер,
К.Маркс, Т.Парсонс.
Эмиль Дюркгейм-Француз ғалымы. Басты
шығармасы: “Діни өмірдің алғашқы түрлері
Австралиядағы төтемдік жүйе.
Макс Вебер- неміс ғалымы, талантты социолог.
Басты шығармасы: «Протестант және
капитплизм рухы.»
К.Маркс- басты шығармасы: “Гегельдің хұқық
философиясына сын туралы.”
Толкот Парсонс- американ социологы. Басты
шығармасы: «Социологияның жалпы теориясының
мәселелері.»
• Діннің деңгейлері:
• Бірінші деңгейі-діннің мәнін ашатын, діннің
қоғамның экономикалық базисіне қатынасын
көрсетеді.
• Екінші деңгейі-мазмұны жағынан сол бірінші
деңгейдегі ұғымдардан көлемі шағын ағынасы бар
жүйе. Ол жүйеге мына ұғымдар кіреді: діннің
құрылымы, діннің функциялары, діни сананың
деңгейлері, діни мінәжат. Діни бірлестіктер,
шіркеу, мешіт, діни секталар.
• Үшінші деңгейі- күнделікті жіті талдауларды және
эмпирикалық жинақтауды қажет ететін күнделікті
ұғымдардың жинақтарынан тұрады. Ол ұғымдар:
діншілдік, діншілдіктің өлшемдері.
Дін социологияның ғылым
ретіндегі пәні дін мен қоғам
арасындағы диалектикалық
байланыстардың жалпы
заңдылықтары. Дін мен
ғылымның байланыстары екі
жақты диалектикалық
байланыста болады.
Дін мен ғылымның
байланыстарының бірінші жағы
қоғамның, қоғамдық
қатынастардың дінге жасайтын
ықпалдары. Екінші жағы діннің,
діни көзқарастарының, діни
элементтер мен функциялардың
қоғамға тигізетін кері ықпалы.
деген қоғамдық сананың ертеде
Дін
пайда болған формасы. Қоғамдық сана
қоғмдық болмысты бейнелейтін және
қоғамдық болмыстың түрліше жақтары
мен қырларын бейнелейтін қоғамдық
сананың формалары.Діни сананы ң
қоғамдық болмысты бейнелеу тәсілі-
айналадағы шындықпен қатар одан да
жоғары тұратын шындық.
• Дін деген қоғамдық сананың ертеде
пайда болған формасы.Қоғамдық сана
қоғамдық болмысты бейнелейтінін және
қоғамдық болмыстың түрліше жақтары
мен қырларын бейнелейтін қоғамдық
сананың формалары.Діни сананы ң
қоғамды болмысты бейнелеу тәсілі
айналадағы шындықпен қатар одан
жоғары тұратын шындық.
Дін тарихи құбылыс. Діннің пайда болуы
мен қалыптасуының себептері: біріншісі -дін
адамдардың көңіл- күйіне байланысты
шыққандығы. Адамдардың көңіл- күйіне
тірек іздеулері, медеу іздеулері. Екінші жолы -
адамдардың қоршаған табиғатың дүлей
күштерінің алдындағы дәрменсәздігі болып
табылады. Үшінші себебі- адамның бұрынғы
тапсыз қауымдастық өміріндегі қарапайым
айырашылықтардың қарама қарсы таптардан
тұратын қоғам өтуіне байланысты мүліктік,
әлеуметтік айырмашылықтарғ айналады.
Діннің қоғамдағы тәртіпті сақтаудағы,
қоғамның тұтастығын сақтаудағы күші
маңызды. Дін қоғамдық үлкен жүйенің бір бөлігі
болып табылады. Діннің өзіндік біртұтас жүйесі
бар. Дін үш элементтен тұрады: діни санадан,
діни мінажаттан және діни ұйымдардан.
Діни сана екі деңгейдегі
құбылыстардан тұрады. Бірінші
деңгейі діни психология құбылыстары,
ал екінші деңгейі діни парасати, ақыл
құбылыстары, яғни діни идеология.
Діни психология белгілі бір дінге
байланысты адамдардың
сезімдерінің, көңілдерінің,
мінездерінің жиынтығы.
Діни социология ғылымы дін иелерін
адамның діни психологиясының осы
табиғатын ұтымды пайдалануға
шақырады.
Діни идеология дегеніміз белгілі бір
тәртіпке, жүейеге келтірілген діни
ойлардың жиынтығы. Діни иделогия
ғұламалардың, діни қайраткерлердің
жасаған идеяларының жүйесі.
Діни құрылымның элементі- “діни
мінәжат”. “Діни мінәжат” белгілі бір
объектілерге ықпал етуге бағытталған
адамдардың жалбарыну сөздері мен
практикалық дене қимылдарының
жиынтығы. Дін құрылымы- діни
ұйымдар. Діни ұйымдарғ шіркеулер,
мешіттер, храмдар, синаголалар,
секталар, діни оқу мекемелері жатады.
Дін социологиясы діннің қоғамдағы
орнын зерттеумен, өзінің қоғамдағы
қызметін зерттейді. Дін қызметі-
дүниеге көзқарастық;
бағалаушылық; реттеушілік қызмет
атқарады. Дін сана, хұқықтық сияқты
адамдардың бірімен бірінің
қатынастарын, адамдардың
қауымдастыққа қатынастарын
реттеп отрады.
Діни социология жас ғылым. Оның өмірге
келіп қалыптасып, дами бастағанына 150
жыл болды.Діни социологияның
зерттейтін пәні, күрделі структуралық
құрылымды болады, қоғамдық өрде
алатын орны бар.
• Пайдаланылған әдебиеттері:
• “Социология” Тұрғынбаев
• “Философия” Кішібеков
• “Ежелгі қазақтың дүнтетанымы”
Орынбеков

Ұқсас жұмыстар
Христиан дінінің тармақтары
ДІНДІ ЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ЗАЙЫРЛЫ ТӘСІЛДЕРІ
ПӘН ФИЛОСОФИЯ
ФИЛОСОФИЯ ТАҚЫРЫП
Медицина социологиясы
Огюст Конттың еңбектері
Әлеуметтану объектісі
Ғылым - танымның ерекше формасы ретінде
Педагогика ғылымының салалары, басқа ғылым салаларымен байланысы
Мифология және философия
Пәндер