Жамбыл облысының туризм географиясы


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Дипломдық жұмыс тақырыбы:
Жамбыл облысының туризм
географиясы

Алматы 2010
Жұмыстың
Жұмыстыңнегізгі
негізгімақсаты
мақсатыжәне
және
міндеттері:
міндеттері:
Жалпы Оңтүстік Қазақстан облысының
Жалпы Оңтүстік Қазақстан облысының
туризм
туризмсаласына
саласынасараптама
сараптамажүргізу
жүргізуарқылы,
арқылы,
Жамбыл
Жамбылоблысындағы
облысындағыбасым
басымбағытта
бағытта
дамушы
дамушытуристік
туристіксала
салатүрлеріне
түрлеріне тоқталу.
тоқталу.
Аймақтағы туризмді дамытудағы
Аймақтағы туризмді дамытудағы
әлеуметтік-
әлеуметтік-экономикалық
экономикалықмақсаттары
мақсаттарымен
мен
міндеттерін
міндеттерінқарастыру.
қарастыру.
Республикалық бюджеттен аймақтық
Республикалық бюджеттен аймақтық
туристік
туристікнысандарды
нысандардықаржыландыру
қаржыландыружәнежәне
қайта
қайтақалпына
қалпынакелтіру
келтіруүшін
үшінжасалынған
жасалынған
инвестициялық
инвестициялықжобаларға
жобаларғатоқталу.
тоқталу.
Облыстағы туризм саласы бойынша келелі
Облыстағы туризм саласы бойынша келелі
мәселелер
мәселелержәне
жәнеқорытынды
қорытындыкүтілетін
күтілетін
нәтижелер.
нәтижелер.
Жұмыстың өзектілігі:
Бүгінгі таңда туризм саласы
экономикада басымды саланың бірі
боп келеді. Жамбыл облысындағы
туристік саланың дамуы- аймақтың
әлеуметтік- экономикалық
жағдайына өз ықпалын тигізуде.
Бәсекеге қабілетті қазіргі заманға
тиімді туристік салада халықты
жұмыспен қамтамасыз ету,ішкі және
кіріс туризмінің көлемін көбейту
арқылы облыс халқының табысын
тұрақты өсіруге ықпал жасау туризм
саласының басты мақсаты.
Зерттеу обьектілері:
Облыста басым бағытта дамушы туристік
сала түрлері:
Діни және мінажат ету туризмі
Тарихи және мәдени ескерткіштер
Жұмыс барысында қолданылған
әдіс түрлері және ақпарат көздері:
Біржақты ақпарат түрлері
Эксперттік талдау жүргізу
Бұқаралық ақпарат коздері
Мониторингтік талдау
Арнайы сараптамалық талдау
Оңтүстік Қазақстанның туристік
мүмкіндіктері Веб-сайты ақпараттары
Silk way South.kz. атты каталогы
Әдебиет коздері
Ресми статистикалық көрсеткіштер
    Облыста туристік  қызмет
көрсету саласында жұмыс
істейтін мемлекеттік лицензиясы
бар:
10 туристік фирма
14 қонақ үй
4 курорттық-сауықтыру объектілері
«Тараз – комфорт», «Керемет»,
«Тараз», «Бауырлар», «Жамбыл»
№ Турфирма аттары Мекен-жайы Телефон
1. ЖШС «Жамбыл –     Тараз қаласы, 8(3262) 34-42-
сервис» Жамбыл 69
даңғылы123
2. ЖШС«Қазақстан– Абай көшесі 119 8(3262) 43-08-
турист» 92
3. ЖШС «Тараз – турист» Төле би көшесі 53/17 43-35-49
4. ЖШС «Инфо – сервис» Төле би көшесі 53/17 45-07-97
5. ЖШС «Азия – тур» Абай көшесі 129/52 45-72-63
6. ЖШС «Илиас» «Жайлау»  мөлтек 7-18-61
ауданы 21/37
7. ЖШС «Аэротур-Тараз» Төле би 91/16 34-56-15;34-08-
8. ЖШС «Әлемгер» Әйтеке би 11/3 45-32-33
9. ЖШС «Тянь-Шань» «Жайлау»  мөлтек 7-13-70
ауданы 20/47
10 ЖШС «Тараз –ДАС – тур» «Алатау»м.ауданы 6-04-52;6-69-48
51/17
11 ЖШС «Транс авиа тур» Қазыбек би 161 45-90-14;45-91-
12 «Мерке» шипажайы Меркі ауданы, Меркі 8(2322) 2-18-83
ауылы
13 «Строитель» шипажайы Ә.Жангелдин көшесі 46-42-25
14 Т.Рысқұлов  атындағы Абай көшесі 575 46-43-23
    Жамбыл облысы бойынша туристік
фирмалар туристерге қызмет көрсету
мақсатында төмендегідей бағыттарды 
ұсынып отыр:
       Бағыт №1 «Ежелгі Тараздан бүгінгі
күнге дейін»  (тарихи тур)
        Бағыт №2 «Жамбыл облысының
інжу-маржандары» (тарихи –
архитектуралық тур)                                 
        Бағыт №3 «Ақсу – Жабағылы қорық –
мұражайы» (табиғи- рекреациялық тур)
        Бағыт №4 «Таулардан тек қана
таулар жақсы» (экологиялық тур) 
                        
        Бағыт №5 «Мойынқұм бархандары»
(экологиялық тур)
        Бағыт №6 «Алмалы шатқалы»
(экологиялық тур)
№ Объектілер Объектілер сипаты

1. Ежелгі Тараздың тарихи орталығы: Шахрис Сауда – этнографиялық кешен
тан,цитадель,әскери құрылыс бекіністері,сарай және
қалалық моншалардың І - ХVІ ғ.ғ. қал дықтары

2. ХІХ ғ.Наманган – Көше ауданының құрылыс тары Тұрғын және қонақ үйлер,
халық  кәсіптері

3. ХІХ ғ. Әулие-Ата кезеңінің құрылыстары Туристік және сауда компания
ларының өкілеттілігі (келісім
бойынша)

4. ХVІІІ –ХІХғ.ғ. Жүнісхан,Әбдіқадыр, Нәметбай мешіт - Жұма мешіт, қажылар үшін
медреселері қонақ үй
5. ХІХ ғ. Қали-Жүніс моншасы Шығыс моншасы

6. Тараз қаласының орталық алаңындағы зороас тризм «Көне Тараз ескерткіштері»
ескерткіштері қалдықтары, VІ-ІХғ.ғ. қорық-мұражайының филиалы
7. Тараз қаласының Х-ХІІІ ғ.ғ. некропольдері: Қарахан және Қажылық және туризм
Дәуітбек кесенелері объекті лері
8. Жалпақтөбе қалашығы: түргеш және қарлұқ Этнографиялық жәрмеңке
билеушілерінің VІ-ХІІғ.ғ қамалы
9. Ежелгі Тараздың әскери құрылыстары VІ-ХІІғ.ғ «Ежелгі Тараз» қорық - мұра
жайы, туризм объектісі
№ Объектілер Объектілер сипаты

10 VІІІ ғ.Ақыртас – сарай кешені Туризм  объектісі

11 Қостөбе қалашығы: зороастризмдік ғибадат Қажылық және туризм объек
кешені,наустар,қоныстар, VІ-ХІІғ.ғ тілері
12 Құлан қалашығы VІ-ХІІғ.ғ Туризм  объектісі

13 Ферғана аңғарына баратын Жүз – асу, Бедел, Мақпал Тарихи - этнографиялық және
асулары және керуен жолдары.Тас мүсіндері және “Екі – спорттық кешен
Аша” керуен-сарайы
14 Ақтөбе қалашығы,VІ-ХІІІғ.ғ.басы (Шу ауданы, Баласағұн Зерттеу және туризм объектісі
ауылы)
15 Шоқай кесенесі, ХІVғ Зиярат орны

16 Қара–Қожа,Ноғай–Ишан,Абдулла-Ишан мешіт Қажылық және туризм объекті
тері,Қуандық кесенесі, Үшарал ауданындағы Ақ – кесене лері
мұнарасы, ХІІІ-ХІVғ.
17 Мерке қалашығы, VІ-ХІІІғ.ғ Туризм  объектісі

18 25 – орындық Мерке қонақ үйі Қонақ үй

19 Сыпатай батыр кешені, Хғ. Қажылық орны

20 Айша–бибі,Бабаджа–Хатун кесенелері,Х-ХІғ.ғ. Қажылық және туризм объекті
лері
21 Жетітөбе зираттары (б.э.д. V-ІІІғ.ғ.) Қажылық және туризм объекті
лері
Жамбыл
Жамбыл Облысы
Облысы бойынша
бойынша
туризм саласын SWOT
туризм саласын SWOT талдау
талдау
Күшті жақтары Әлсіз жақтары

Республикалық бюджеттен Облыстағы туризмге
облыстағы туристік жасалынған бағдарламаға
нысандарды қаржыландыру жеткілікті қаражат
үшін 13 инвестициялық бөлінбеген
жоба ұсынылды. Облыс
делегациясы: туризм дамытуға қажет шет
- Алматы қаласы “Туризм елден келетін инвестиция
және саяхат” әкелудің экономикалық
-Токио қаласы “JATO – 2007” механизмі жасалмаған
Халықаралық туристік
жәрмеңкесі   қажетті инфрақұрылым
- Астана қаласы “Астана- дамымаған. 
Демалыс -2008’’  
- Шымкент қаласында 1- ші
“Сарқылмас Саяхат”
Қазақстандық жылжымалы
жәрмеңкесіне қатысты.
-Облыс бойынша көрнекті
Мүмкіндіктер Келелі мәселелері

“Ибрагим ата” кесенесін
Туристік қызмет корсету
қайта қалпына келтіру, іске
асыру мерзімі 2011-2012 көлемінің жеткіліксіз болуы
жыл аралығы, жоба құны
Туристік индустрия
175 млн теңге.
“Қарашаш ана” кесенесін саласында жеткіліксіз
қайта қалпына келтіру, іске
менеджмент
асыру мерзімі 2011-2012
жыл аралығы,жоба құны Облыста табиғи көрнекті
237 млн теңге.
орындардың, мәдени,
“Эдем” қонақ үй кешенінің
құрылысы,іске асыру археологиялық, сәулеттік-
мерзімі 2011-2012 жыл
тарихи маңызды
аралығы, жоба құны 1150,0
млн теңге. инфрақұрылымның төмен
Кіші кәсіпкерлікті қолдау
дамуы және шығу
Туризмнің
инфрақұрылымын дамыту туризмінің кіру туризмінің
Көне замандағы
дамуына залалын тигізуде.
өркениетіміздің біздің
дәуірімізге жеткен бір куәсі Облыста туризмнің даму
- облыс аумағындағы
деңгейі бүгінгі заманға сай
«Ақыртас» тарихи кешенін
Назарларынызға рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Өткізу құралдары
РЕКРЕАЦИЯЛЫҚ ТУРИЗМ ТҮРІ
Қазақстанның туризм географиясы
Қала статусы
Сарыкемер ауылы
Қаланың климаты континенттік
Менің Туризм мамандығын таңдау себебім
Жамбыл облысының өсімдік жамылғысы ормандары
Балқаш манындағы туризм саласынның дамуы
Тараз қаласы
Пәндер