Компанияның бағалы қағаздар протфелін басқару


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақсан Республикасы Білім және Ғылым
Министрлігі
Т.Рыскұлов атындағы Қазақ Экономикалық Университеті
Инвестициялық тұрпаттары
бойынша
классификация
Инвестор Инвестициялау портфелі
Тәуекел Бағалы қағаздар тұрпаты Портфель
тұрпаты мақсаты деңгейі тұрпаты
1 2 3 4 5
Керітартпа Инфляциядан Төмен Мемлекеттік және басқа Сенімділігі
қорғалған бағалы қағаздар, акциялар жоғары, бірақ
және ақша басыпшығарушы ірі табысы төмен
тұрақты кәсіпорындар
облигациялары
Қалыпты Капиталдың ұзаққа Орташа Мемлекеттік бағалы Әртарап-
жойқын салынуы және оның қағаздардың үлесі аз, ақша тандырылған
өсуі басып шығарушы нарықтық
тарихы ұзақ, ірі және орта,
бірақ сенімді кәсіпорындардың
бағалы қағаздарының үлесі
көп
Жойқын Алыхатарлық ойын, Жоғары Ақша басып шығарушы шағын Тәуекелді, бірақ
салынған кәсіпорындардың венчурлық табыстылығы
қаржылардың жедел компаниялардың, тағы жоғары
өсу мүмкіндігі басқаларының табыстылығы
жоғары бағалы қағаздарының
үлесі мол

Тиімсіз Айқын мақсаты жоқ Төмен Қалай болса солай таңдалған Жүйесіз
бағалы қағаздар
ЖЗҚ активтерінің көлемі және олардың басқарушылар арысында
Барлығы активтер
бөлінуі
ЗАИБҰ ЖЗҚ Біріңғай Көлемі Қазақстанның барлық ЗА% Инвестицияланғаны
Атауы зейнетақы
активтері
1 2 3 4 5
"GRANTUM Asset Management" «ЗАИБЖҰ» АҚ
"ГРАНТУМ ЖЗҚ" АҚ 61 913 62 008 6,44 (6,44) 60 523
Барлығы 61 913 62 008 6,44 (6,44) 60 523
"Bailyk asset management" «ЗАИБЖҰ» АҚ
«Д.А.Қонаев атындағы ашық тұрпатты
4 958 4 965 0,52 (0,50) 4 834
ЖЗҚ» АҚ
«Сенім» ЖЗҚ» АҚ 37 499 37 501 3,89 (3,93) 37 423
«Қорғау» ЖЗҚ» АҚ 13 519 13 542 1,41 (1,39) 13 480
«Мұнай Газ Дем» ЖЗҚ» АҚ 23 096 23 128 2,40 (2,37) 21 984
Барлығы 79 073 79 136 8,22 (8,20) 77 720
"ЖЕТЫСУ" «ЗАИБЖҰ» АҚ
«Ұлар Үміт» ЖЗҚ» АҚ 167 895 167 099 17,35 (17,45) 166 926
Барлығы 167 895 167 099 17,35 (17,45) 166 926
"Premier Asset Management" «ЗАИБЖҰ» АҚ *
«Валют Транзит Қоры ЖЗҚ» АҚ 27931 27 536 2,86 (3,25) 27 361
Барлығы 27 931 27 536 2,86 ( 0) 27 361
"Нур-Траст" «ЗАИБЖҰ» АҚ
«Атамекен АЖЗҚ» АҚ» 24 741 24 774 2,57 (2,56) 24 468
Барлығы 24 741 24 774 2,57 (2,56) 24 468
Активтерді дербес басқаратын ЖЗҚ

173 460 173 970 18,06 (17,83) 173 678
"МЖЗҚ" ЖЗҚ
«ДО "Банк ТуранАлем АҚ» ЖЗҚ АҚ
92 438 92 560 9,61 (9,44) 91 534
БТА Казақстан»
«Қазақстан халық банкі» ЖЗҚ» АҚ 271 038 271 107 28,14 (28,11) 270 112
«Капитал» ЖЗҚ АҚ 22 045 22 084 2,29 (2,25) 22 025
«Казахмыс» ЖЗҚ АҚ 21 444 21 451 2,23 (2,24) 20 883
Барлығы 602 020 602 760 62,57 (62,11) 599 717
Зейнетақы активтерінің активтері 963 572 963 313 100,0 956 715
«Bailyk asset management»-тің ірі
тұтынушылары
Ірі тұтынушылар
"СЕНІМ» ОЖЗҚ " АҚ 33 378 млн. тенге 264 млн. USD
"НефтеГаз–Дем" ЖЗҚ» 20 322 млн. тенге 162 млн. USD
АҚ
"Қорғау" ЖЗҚ» АҚ 11 973 млн. тенге 95 млн. USD
"Д.А. Қонаев атындағы 1 190 млн. тенге 9.4 млн. USD
ЖЗҚ" АҚ
«Евразия» СК» АҚ 21 051 млн. тенге 167 млн. USD
«Аманат» СК»АҚ 184 млн. тенге 1.4 млн USD
«Темiрбанк» АҚ 425 млн. тенге 3.3 млн. USD
«Ордабасы» АҚ 1 869 млн. тенге 14.8 млн. USD
«Bailyk asset management» ЗАИБЖҰ
басқаруындағы
ЖЗҚ активтері
млн. теңге
ЖЗҚ атауы Активтер

"СЕНІМ» ОЖЗҚ " АҚ 37,501

"Қорғау" ЖЗҚ» АҚ 13,542

"НефтеГаз–Дем" ЖЗҚ» АҚ 23,128

"Д.А. Қонаев атындағы ЖЗҚ" АҚ 4,365

БАРЛЫҒЫ 79,136

Ұқсас жұмыстар
Қазкоммерц Инвест компания туралы
Өзін-өзі реттеу ұйымдары
Нарықтан тыс бағалы қағаздар
АКТИВТІ ОПЕРАЦИЯЛАР
АРНАЙЫ МАМАНДАНДЫРЫЛҒАН ҚАРЖЫ – НЕСИЕЛІК МЕКЕМЕЛЕРІ
Ипотекалық несие
Қазақстан қор биржасының даму тенденциялары
Корпоративтік басқарудың ағылшын - американдық моделі
Бағалы қағаздар нарығы туралы
Тәуекелдерді басқару
Пәндер