Компьютерлiк вирустар


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Компьютерлiк вирустар – арнайы жазылған
шағын көлемдi (кiшiгiрiм) программа. Ол
өзiнен өзi басқа программалар соңына немесе
алдына қосымша жазылады да, оларды
“бүлдiруге” кiрiседi, сондай-ақ компьютерде
келеңсiз тағы да басқа әрекеттердi iстеуi
мүмкiн. Iшiнен осындай вирус табылған
программа ''ауру жұққан'' немесе ''бұлiнген”
деп аталады, мұндай программаны iске
қосқанда алдымен вирус жұмысқа кiрiсiп,
оның негiзгi функциясы орындалмайды немесе
қате орындалады. Вирус басқа iске қосылған
жұмыс iстеуге тиiс программаларға да керi
әсер етiп, оларға да ''жұғады'' және де жалпы
басқа да зиянды iс-әрекеттер жасай бастайды.
Мысалы, файлдарды” немесе дискiдегi
файлдарды” орналасу кестесiн бүлдiредi, жедел
жадтағы бос орынды жайлап алады және т. с. с.
Вирус түрлері
Вирус программасының байқалмау
себебi олардың көлемi кiшiгiрiм ғана
болады да, өздерi ассембiлер тiлiнде
жазылады. Кез келген жағдайда вирус
программасы қай компьютерге
арналып жазылса да, ол мәлiмет
алмасып жұмыс iстейтiн басқа
компьютерлерге де тез тарап кетедi
және өте көп зиянкестiк әрекеттер
жасауы мүмкiн.
Қазiргi кездегi вирустар екi топқа
бөлiнедi:
Резиденттiк (компьютер жадында
тұрақты сақталынатын) вирустар;
Резиденттiк емес вирустар.
Вирустар қайдан пайда

болады
Вирустардың негiзгi шығу көзi
бүгiнгi күнде INTERNET жалпы
байланыс жүйесi болып
табылады. Вирустардың әсер
етуiнiң көпшiлiгi Word/Office 97
форматтарында хат алмасу
кезiнде болады. Макровирус әсер
еткен редакторды пайдаланушы
өзi де байқамай, вирус әсер еткен
хаттарды адресаттарқа жiбередi,
ал олар өз кезегiнде вирус әсер
еткен жаңа хаттарды жiбередi,
т.с.с.
Жергiлiктi байланыс желiлерi
Жылдам әсерленудiң үшiншi
жолы – жергiлiктi байланыс
желiлерi. Егер қажеттi қорғаy
шараларын қолданбаса
зақымдалқан жұмыс станциясы
байланыс жүйесiне кiредi
серверлердегi бiр немесе бiрнеше
қызмет файлдарын зақымдайды.
Келесi күнi пайдаланушылар
байланыс жүйесiне кiрерде
зақымдалған файлдарды
серверден жiбередi және осылай
вирус зақымдалмаған станцияға
кiру мүмкiндiгiн алады.
LOGIN.COM қызмет файлының
орнына сервердегi әртүрлi
бағдармалалық
қамтамасыздандырулар
стандартты құжат-шаблондар
немесе фирмада қолданылатын
EXCEL- кестелер, т. б. жүруi
мүмкiн.
Жалпы қолданыстақы дербес
компьютерлер
Сондай-ақ оқу орындарында
орнатылған компьютерлер де
қауiптi. Егер студенттердiң бiреуi
өз дискетасымен вирус әкелсе
және қандай да бiр оқу
компьютерiне жұқтырса, онда
кезектi “жұқпалыны'' осы
компьютермен жұмыс iстеген
басқа студенттердiң бәрiнiң
дискеталары да дербес
компьютерден мәлiметтердi алу
кезiнде жұқтырады. Институттағы
көпшiлiк пайдаланатын
кoмпьютерлермен жұмыс iстеп,
студент үйдегi компьютерге вирус
әкелiп, соның нәтижесiнде вирус
ата-аналар жұмыс iстейтiн
фирманың компьютерлiк
байланыс желiлерiне түсетiн
жағдайлар да аз емес.
Жөндеу қызметтерi.
Компьютердiң вируспен
әсерленуi оның жөнделуi немесе
алдын ала тексерiстен өтуi
кезiнде де болуы қазiргi күнде де
сирек болса да кездеседi.
Жөндеушiлер де – адамдар,
олардың кейбiреулерi
компьютерлiк қауiпсiздiктiң
қарапайым ережелерiне де
немқұрайлы қарайды.
Вирустарды табу әдiстерi
Вирусқа қарсы бақдармаларды және утилиттердi пайдаланар
алдында вирусы жоқ екендiгiн бiле тұрып, жазудан қорғалған
дискетадағы DOS резервтiк көшiрмесiнен жұмыс жүктеп алуды
және ары қарай тек осы дискеталардағы бағдарламаларды
қолдануды ұмытпау керек. Бұл резиденттi вирустан
қауiпсiздену үшiн қажет, өйткенi ол бағдармалар жұмысын
қоршап алуы немесе олардың жұмысын тексерiлiп отырқан
файлдар, дисктердi әсерлендiру үшiн пайдаланып қалуы
мұмкiн. Әрi өздерiнiң кодтары табылып қалуы мүмкiн
екендiгiнен ''сезiктенсе”, дисктегi мәлiметтердi жойып
жiберетiн көп вирустар бар. Әрине бұл талаптың жаңа
форматтардың бiрiмен (NTFS, HPFS) белгiленген
макровирустар мен дисктерге қатысы жоқ.
Жұмыс жүктейтiн вирустарды
табу.
Дисктердiң жұмыс жүктейтiн
секторларында, әдетте, мiндетi
логикалық дисктердiң көлемдерi
мен шекараларын анықтау немесе
операциялық жүйенiң жұмыс
жүктеуi болып табылатын аса
үлкен емес бағдарламалар
орналасады.
Ең басында вирустың бар
екендiгiнен сезiктенетiн сектордың
құрамын тексерiп алу қажет. Бұл
мақсат ұшiн ''Нортон
утилиттерiнен'' DISKEDIT немесе
AVP кәсiби комплектiнен
AVPUTIL-дi қолданған ыңқайлы.
Файлдық вирусты табу
1. Жоғарыда айтып өткендей, вирустар
резиденттi және резиденттi емес болып
бөлiнедi. Сондықтан ең алдымен
қарапайым оқиғаны – компьютердiң
белгiсiз резиденттi емес вируспен
әсерленуiн қарастырайық. Бұндай вирус
қандай да бiр әсерленген бағдарламаны
жiберген кезде белсенедi, ол не iстеу
керек болса, соны iстейдi, басқаруды
бақдарлама таратушықа бередi және
ары қарай (резиденттi вирустардан
айырмашылығы) оның жұмысына
кедергi жасамайды.
Макровирустарды табу
Жүйеде вирус барлығын тексеру
үшiн Tools/Macro менюi пунктiң
қолдануға болады. Егер бөтен
макростар табылса, олардың
вирус макростары болып шығуы
мүмкiн. Алайда бұл әдiс бұл
меню пунктiнiң жұмысына тыйым
салатын стелс-вирустар болғанда
жұмыс iстемейдi, бұл, өз
кезегiнде, жүйенi әсерленген деп
есептеуге негiз бола алады.
Қорытынды
Осы жұмысымды орындау мен үшiн әте маңызды
болды. Осы жұмыс арқылы мен компьютерлiк
вирустардың қаншалықты зиян екенiн түсiндiм.
Бұл жиналған бiлiм болашақта маған өте қажет
болады деп ойлаймын. Әрине, бұл практикалық
жұмыста ұсынылған мәлiметтер кiшкене аз болып
тұр, мұның себебi қазақ тiлiнде материалдардың
аздығынан деп ойлаймын. Бiрақ келешекте
барлығы толық болатындығына еш күмәнiм жоқ.

Ұқсас жұмыстар
Компьютерлік вирустар жайлы
Компьютерлік вирустар және оған қарсы бағдарламалар
Антивирустық программалар туралы ақпарат
Компьютерлік және биологиялық вирустар
Вирустар және антивирустар
Компьютерлік вирустар - антивирустық программалар туралы ақпарат
Компьютерлік вирустар және олардың түрлері
Компьтерлік вирустар
Компьютерлік вирустар және антивирустар
Вирус түрлері
Пәндер