Медициналық психология


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Медициналық психология
• Медициналық
психология
дәрігер
қызыметінің
және ауру мінез
- құлқының
психологиялық
мәселелерін
зерттейді.
Заң психологиясы
• Заң жүйесін іске
асыру байланысты
психологиялық
мәселелерді
қарастырады. Ол
сот психологиясы,
криминалді
психология,
пенитенциарлық
немесе еңбекпен
түзеу психологиясы.
Әскери психология
• Әскери психология
соғыс іс - әрекеттері
жағдайында
адамның мінез
құлқын, бастықтар
мен әскери
техниканы
басқарудың
психологиялық
проблемаларын
зерттейді.
Спорт психологиясы
• Спортшылардың жеке
басы мен іс - әрекетінің
психологиялық
ерекшеліктерін, жат-
тығудың шарттары мен
тәсілдерін,
жарыстарды өткізу- ге
байланысты пси-
хологиялық
факторларды зерттейді.
Педагогикалық психология

Педагогикалық
психологияның
зерттеу пәні
адамды оқыту мен
тәрбиелеудің
психологиялық
заңдылықтарын
зерттеу болып
табылады.
Салыстырмалы психология
Салыстырмалы
психология
жануарлардың пси-
хикасын зерттейтін
психологияның
саласы. Жануарлар
мен адам
психикасын
салыстыру арқылы
іске асады.
Еңбек психологиясы
Адамның еңбек іс-
әрекетінің психо-
логиялық ерекше-
ліктерін, еңбекті
ғылыми ұйымдас-
тырудың
психологиялық
астарларын
зерттейді.
Жас психологиясы

Әр жастағы адамның психикалық даму
заңдылықтарын, әр түрлі психикалық
үрдістер мен қасиеттерінің қалыптасуын
зерттейді. Жас психологияның міңдеті-
жас ерекшеліктерін ашып көрсету, жеке
тұлғаның әртүрлі психиткалық қасиеттері
қалыптасуының сензитивтік кезеңдерін
табу болып табылады.
Арнаулы психологиясы
Патопсихология адамдардың дұрыс психикалық
іс- әрекеті бұзылуының әртүрлі түрін зерттейді.
Олигофренопсихология мидың туғаннан болған
ақауына байланысты психикалық дамудың
паталогиялық сипатын зерттейді.
Сурдопсихология есту сезімінің бұзлуына
байланысты психологиялық ерекшеліктерін
зерттейді.
Тифлопсихолгия көру сезімінің бұзылуына
байланысты психологиялық ерекшелігін зерттейді.
Әлеуметтік психология
Әртүрлі әлеуметтік
қауымдастықтар –
дыңпсихологиялық
ерекшеліктерін
топтар мен
ұжымдардағы
адамдардың өзара
қарым-
қатынастарын
зерттейді.
Психологияның зерттеу
әдістері
1. Объективті психологиялық зерттеулер
қағидасы зерттеу пәні ерекшеліктеріне тәуелді
көптеген әдіснамалық құралдармен іске асады.
2.Психикалық құбылыстарды даму үстінде
зерттеу. Психологиялық зерттеулерді құрудың
негізгі қағидасы психикалық құбылыстарды
даму үстіңде зерттеу.
3.Жеке тұлғаны талдау - жинақтау түрінде
зерттеу.Әрбір адамның психологиялық
келбетіңде барлық адамдарпға тән жалпылық,
даралық қасиеттерімен сипатталады.
Қорытынды
Сонымен, психология- психика және оның
қалыптасу және даму заңдылық - тары
туралы ғылым. Психология ертеде қалыптасқан
ғылымдардың қатарына жатады.Ол 2500
жылдан астам бұрын ертедегі Грецияда пайда
болған. Гректің данышпан ғалымы
Аристотель өзінің “Жан туралы” атты
еңьегінде психикалық құбылыстарға бір
жүйелі талдау жасайды. Психикалық өмірдің
құбылыстары жан – жақты, бірақ олар бір -
бірінен томаға тұйық өмір сүрмейді, бір –
бірімен байланысты.

Ұқсас жұмыстар
Психологияның басқа ғылымдармен байланысы
ПАТОЛОГИЯЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ
Психологияның даму тарихы туралы ақпарат
Арнайы психологияның дамуы
Психотүзетудің негізгі әдістері
Өнер психология Спорт психология
Жоғары мектеп психологиясының пәні, міндеттері және құрылымы
ЖОҒАРЫ МЕКТЕП ПСИХОЛОГИЯСЫ
Әр түрлі аурулардың ішкі көрінісі және оның құрылымы мен деңгейлері
2011 жылғы 20 желтоқсандағы №528 Бұйрық
Пәндер