Пребиотиктер, пробиотиктер, ксенобиотиктер және симбиотиктер
Презентация қосу
Жоспар.
• Кіріспе бөлім
• Пребиотиктер, пробиотиктер,
ксенобиотиктер және симбиотиктер.
• Негізгі бөлім
• анықтамасы, қызметтері,
биологиялық әсері, құрамы.
• Емдеу статегиясы
• Қорытынды
Пребиотиктер:
Г.Гибсон және М.Роберфроидтың
классикалық анықтамасы бойынша
пребиотиктерге көмірсулар жатады.Олар
екі қасиетке ие:
қорытылмайды және жоғарғы ас
қорыту мүшелерде сіңбейді
жуан ішектің микрофлорасымен
селективті фементтеледі,осыған орай
пайдалы бактериялардың өсуін
жылдамдатады
Пребиотиктер
Табиғи немесе синтетикалық микроб емес
заттардан жасалған.Бұл дәрілік,тағам
өнімдерінің және биологиялық активті
қоспалардың сұрыпталған стимулдеуші
және метоболиттік белсенділігі жоғары бір
немесе бірнеше микрофлора болып
табылады.
Пребиотиктерге-
• Астың қорытылмайтын бөліктері
жатады.Олар жуан ішекте өмір
сүретін бактериялардың
топтарының метоболитикалық
активтілігіне,стимуляциялануына
байланысты денсаулықты
жақсартады.
Пребиотиктер
Сүт тағамдарында, жүгеріде, нанда,
пиязда, сарымсақта, фасолде, бұршақта,
бананда және т.б тағамдарда кездеседі.
Биологиялық әсері:
• Ішек микрофлорасын қалпына келтіру
• Ас қорытылуын қалпына келтіру
• Адаптогендік
• Гормональдық баланыстың түзілуі
• Іш қатуының,іш өтуінің алдын алу
• Аллергияға қарсы
Құрамы:
Пребиотик – препараттарына ішек
нормофлорасының
нутрицевтикалары кіреді.
Емдеу стратегиясы:
Пребиотиктер
ішектің эндогендік
микрофлорасының өсуін реттейді.
Пробиотиктер

Дәрілік препараттар немесе тағамға
биологиялық активті қоспалар ретінде
қолданылады,құрамы тірі
микроорганизмдерден
тұратын,адамның қалыпты
микрофлорасының өкілдері болып
табылады.
Құрамы:
Пробиотик – препараттарына ішек
нормофлорасының тірі жасушалары
кіреді, бифидобактериялар,
лактобацилдер.
Пробиотиктердің негізгі
топтарына:
• Қрамында микроорганизмдер бар
препараттар
• Қалыпты микрофлораның өкілдері,құрамы
структуралық компоненттерден тұратын
организмдер препараттары
• Стимульдік деңгейдің өсуін және
микроорганизмдер активтілігін реттейтін және
де микроорганизмдер немесе басқа
заттардан жасалған препараттар
Биологиялық әсері:

• Адамның кілегейлі
аймақтарында орналасқан
микроорганизмдердің бұзылған
байланысын қалпына келтіру
Емдеу стратегиясы:
Пробиотиктер ішекті экзогендік
микрофлорасымен жұқтырады.
Өткізгіштігі:

Құ рамында пробиотиктері бар тірі
бактериялардың тек 5-10 ғ ана
тоқішекке өте алады.
Ксенобиотиктер
Грекше xenos – бөтен, biote -
өмір деген мағынаны білдіреді,
яғни тірі затқа
бөтен.Биосферада кобінесе улы
болып келеді
(пестицидтер,ауыр металдар,
фенол, детергенттер,
пластмассалар т.б.)
Ксенобиотиктер:

Өндірістік қалдық, ауыл
шаруашылық улар,
фармакологиялық
препараттар
эндогенді ксенобиотиктер
ксенобиотик детоксикациясы
Эндогенді
ксенобиотиктер
• Ферменттердің жаңа субстраттық
спецификасымен түзілуі келесідей жүреді:
• Соматикалық мутация белгілі-бір
ферменттердің полипептиттік тізбегін
біріншілік құрылымын өзгертеді.Сол себепт
ол эндогенді метоболитті жаңа субстрат
ретінде таниды және оны жаңа химиялық
байланыс ретінде
метаболиздейді,организмге жатпайтын
түрде эндогенді синтезделген химиялық
байланысты эндогенді ксенобиотик деп
аталады.
Ксенобиотиктер
детоксикациясы
• Адам организмінде ксенобиотиктер
детоксикациясы (ауылшаруашылық
улар мен фармакологиялық
препараттар)арнайы ферменттік
жүйелер жүргізеді және
мембраноассоцирленген
рецепторлар активтілігін
реттейтін,”Дәрілік метаболиттеуші
энзимдер” деген атау алған.
Детоксикация 2 сатыдан
тұрады:
Бірінші организге пиругемі бөтен заттар
(канцероген,дәрі-дәрмек,шаруашылық уы т.б)
цитахром түріне жататын ферменттер р450
немесе микросомальдық эпоксид-гидролиз
арқылы активсізденеді нәтижесінде қысқа
өмір сүруші аралық электрофилді метаболит
түзеді олар генетиалық қасиеттерге ие.
Аралық метаболиттер глутатионтрансфераза
класына жататын ферменттер УДФ-
глюкуронсульфотрансфераза,N-
ацетилтрансфераза әсерінен суда еритін улы
емес өнімге айналып ағзадан шығарылады.
Ксенобиотиктер
түрлері:
Еркін металдар
(кадмий,Cu,Pb,Zn)
Фреондар
Мұнай өнімдері
Пластмасстар
Полициклды және галогенді
жұпар иісті көмірсу.
Симбиотиктер

• Пробиотиктермен,пребиотиктер
дің комбинациясы
симбиотиктерге жатады.
Симбиотиктерге
Ауыз қуысындағы микроорганизмдер
жатады.Ауыз қуысында көптеген
микроорганизмдер тіршілік етеді.1 мл
сілекейде 10^12 бактерия мекендейді.Мұнда
әртүрлі бактериялар мекендейді
:бактероидтар,превотеллалар,профиромона
далар,бифидобактериялар,эубактерия,фузо
бактерия,лактобактерия,актиномицет,нейссе
рия,спирохеталар,стафилококтар т.б.
Тоқ ішектегі
микроорганизмдер:
• 1грамм нәжісте 10^8 микроб жасшасы
кездеседі.
• Тоқ ішек микрофлорасының негізгі өкілдеріне
жатады: грам-оң анаэробты таяқшалар
(бифидобактериялар,лактобациллалар,эубак
терия),грам-оң спора түзетін анаэробты
таяқшалар (перфрингенс клостридиясы және
т.б),грам-теріс анаэробты таяқшалар (ішек
таяқшалары,энтеробактериялар,клебсиеллал
ар, протей жіне т.б.),анаэробты грам-оң
коктар(пептострептококтар,пептококтар)
жaтады.
Қолданылған әдебиеттер:

• Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, вирусология,
иммунология: Учебник /М.: ООО»Мед.информ.агенство»,
2005.- 736 с.
• Воробьев А.А., Кривошеин Ю.С., Широбоков В.П.
Медицинская и санитарная микробиология: уч.пособие
для студ.высш.мед.учеб.заведений /2-е изд., стер. –М.:
Издательский центр «Академия», 2006. – 464 с.
• Санитарная и гигиена питания: Уч.пособие для
студ.высш.уч.заведений /Е.А.Рубина. –М.: Издательскийй
центр «Академия, 2005. -288 с.
• Микробиология, санитарная и гигиена: Учебник для
вузов / К.А. Мудрецова- Висс, А.А.Кудряшова, В.П.
Дедюхина. –М.:Деловая лит., 2001. -378 с.
• Сбойчаков В.Б. Санитарная микробиология. – М.:ГЭОТАР-
Медиа. 2007. -192 с.

Ұқсас жұмыстар
Пребиотиктер, пробиотиктер,симбиотиктер, ксенобиотиктер
Таралуына байланысты инфекциялық аурулардың жіктелуі
ББҚ тағам өнеркәсібінде қолдануы
Пробиотиктер
Биологиялық препараттар: түрлері, сипатамалары
Пробиотиктер және олардың қызметі
КСЕНОБИОТИКТЕР КСЕНОБИОТИКТЕРДІҢ ЗИЯНЫ
Микрооганизмдер биохимиясын терең түсіну арқылы ксенобиотиктердің айналымын болжау
Анемия анықтамасы
Иммуноқуаттандырғыш дәрілер
Пәндер