Педагог мамандарды даярлауда ақпараттық құзырлықты қалыптастырудың дидактикалық мүмкіндіктері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Педагог мамандарды
даярлауда ақпараттық
құзырлықты
қалыптастырудың
дидактикалық
мүмкіндіктері
Қоғамды ақпараттар жағдайында
үздіксіз білім беру жүйесі мыналарға
сүйенеді:
білім берудің сапасын арттыру, даму
қарқынын күшейту және дербестендіру
есебінен қоғам мүшелерінің ой-өрісінің
даму деңгейін көтеру;

өз бетінше білім алу мүмкіндіктерін
кеңейту және міндетті емес білім беру
жүйесінде қоғам мүшелерінің өз
мамандықтарын қайта өзгерте алатындай
жағдай туғызу.
Бағыт беруді ақпараттандырудың
негізгі бағыттары:
методологиясын жетілдірумен стратегиялық
мазмұнын таңдау;
әдістерімен формаларын ұйымдастыру;
қоғамды ақпараттандырудың қазіргі
жағдайында тұлғаны тәрбиелеу мен дамыту;
оқытудың әдістемелік жүйесін жасау;
педагог мамандардың инттелектуалдық
потенциялын дамытуға бағыттау;
өз бетімен білім алу біліктілігін қалыптастыру;
информациялық-оқу, эксперименттік-зерттеу
қызметінің өз бетімен түрлі іс-әрекеттерін
жүзеге асыру;
тестілік, диагностикалық бақылау әдістерімен
білім деңгейін бағалау.
Білім беру жүйесінің негізгі міндеттері
біртұтас телекомуникациялық желіні
құру және дамыту арқылы шешіледі.
Олар:
ақпараттық мәдениетті ұйымдастыру мен
жеделдету процесін жоғары деңгейге жеткізу;
жасалынған және дамып келе жатқан
телекоммуникациялық желілерді біртұтас
бүкіләлемдік информациялық кеңістікте
интеграциялау;
біртұтас ақпараттық кеңістікте әртүрлі
деңгейдегі ақпараттармен алмасуды
қамтамасыз ету;
білім беруді дербестендіруді қамтамасыз ету,
дистанциялық оқытуға мүмкіндік жасау.
Ақпараттық-коммуникациялық
технологияны қолдану саласы бойынша
педагог мамандардың біліктілігін
арттыратын курстарды ұйымдастыру
кезеңдері ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ
САЛАСЫНА ДАЙЫНДАУ

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРДЫ,
МУЛЬТИМЕДИЯЛЫҚ ПРОГРАММАЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
САЛАСЫНА ДАЙЫНДАУ

АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ
ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ САЛАСЫ БОЙЫНША
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚПЕН ЖҰМЫС ЖАСАУҒА
ДАЙЫНДАУ

ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЯМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУҒА ДАЙЫНДАУ
Педагог мамандардың құзырлық қалыптастыру
деңгейлерi

Пәндiк Бейiмделген

Аналитикалық бақылау
Ынталық/психологиялық

Ұйымдастырушылық Жобалық

Коммуникативтiк
Ғылыми-iзденiстiк
Негiзгi ұғымдар
Мемлекеттiк ақпараттық саясат – ақпараттық қоғам
жағдайында түрлi қызмет салаларын ақпараттандыру және
бiртұтас әлемдiк ақпараттық кеңiстiкке енудi қалыптастыруға
бағытталған құжаттардың мемлекеттiк органдарда бекiтiлiп,
жүзеге асыру механизмдерiн реттеу.
Бiлiм берудi ақпараттандыру - бiлiм беру саласының
теориясы мен практикасына жаңа ақпараттық технологияны
жан-жақты пайдалану және оқыту мен тәрибелеудiң
психологиялық-педагогикалық мақсаттарын жүзеге
асыратындай жағдайда оның мүмкiндiктерiн қолдану процесi.
Ақпараттық кеңiстiк - белгiлi бiр ереже мен қағидаға
негiзделiп ақпараттық субъектiлердiң өзара әрекетiн
және ақпараттық тұтынушылардың қызметiн толығымен
қанағаттандыруды қамтамасыз ететiн ақпараттық
ресурстар мен жүйелер және телекоммуникациялық
жүйелер мен желiлердiң жиынтығы.
Гипермәтiн – басқа мәтiндермен байланысты жүзеге асыру
мәтiнi.
Ақпараттық ресурстар – ақпараттық жүйелердегi
жекелеген құжаттардың немесе құжаттар жиынтығы
(кiтапханалардағы, архивтердегi, деректер қорындағы және
басқа да ақпараттық жүйелердегi).
Ақпараттық жүйе - ақпараттық процестердi жүзеге
асыратын ақпараттық технологиядағы реттелген құжаттар
мен бiрнеше құжаттар жиынтығы.
Ақпараттық процестер – ақпаратты жинау, өңдеу, алу,
сақтау, iздеу және тарату процестерi.
Ақпараттық орта – ақпараттық процестермен қарым-
қатынас кезiнде пайда болатын ақпараттық ресурстар мен
жүйелердiң жиынтығы.
Ақпараттық процестер субъектiсi – ақпараттық ресурстар
иегерi және меншiгi ретiнде ақпараттық процестерге
қатысушы жеке және заңды тұлғалар, ақпаратты
қолданушылар, басқарудың инфрақұрылымына қатысушылар.
Ақпараттық процестер объектiсi – ақпараттық ресурстар
мен жүйелер, технологиялар мен оларды қамтамасыз ету
құралдары.
WWW (World Wide Web) – гипермәтiн құрылғысы көмегiмен
мультимедиялық құрылғыларға өту мүмкiндiгi мен iздеу
навигациялар жүйесi.

Ұқсас жұмыстар
Мұғалім тұлғасы
Сабақта жаңа ақпараттық технологияны пайдалану арқылы оқушының ойлау қабілетін дамыту және сапасын арттыру
Ақпараттандыру бағдарламасы
Тест бағдарламалар пошта
педагогикалық инновация
Қашықтықтан оқытудың құралдары
Қазіргі заман талабына сай ойын түрлерін сабақ барысында қолдана білуді үйрету
Қарым қатынасты модельдеу
Электронды оқыту түрлері мен жабдықтары
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы мен өзіндік дамуы туралы ақпарат
Пәндер