Экономика
Презентация қосу
“Экономика” түсінігін үш түрлі тұрғыдан
қарастырады:
1.Экономика-шаруашылық әрекет, адамдар
өмірінің ерекше саласы ретінде
қарастырылады.
2.Экономиканы шаруашылық жүргізу
туралы ғылым деп қарастырады.
3.Экономика-шаруашылық жүргізу
процесінде пайда болатын адамдар
арасындағы қарым-қатынас.
Экономикалық теория-материалдық
игіліктерді өз қажеттіліктерін
қанағаттандыру мақсатымен, оларды
пайдалану үшін бәсекелестік туғызатын
жағдайда, шектеулі ресурстар мен өндіру,
бөлу, айырбастау және тұтыну кезеңінднгі
адамдар мен топтардың әрекетін зерттейтін
қоғамдық ғылым.
Пәні Қызметі Инструментари Таным әдістері
й
(аспаптары,құр
ал-дары)
o адамдарды o танымдық o категориялық o позитивтік және
ң o практика- аппарат нормативтік
экономика- лық o o сараптпу және
лық o математикалық қорыту
әрекеті идеология- аппарат o индукция және
o қоғамдық лық o кибернетика дедукция
қайта o жоспарлы o реформалау o ғылыми
өндірістің болжамдық абстракция
заңдылықт
а-ры
o экономика-
лық өсудің
факторлар
ы
Cубъект Объект Cубъект

Қатынас Қатынас
Экономикалық қатынастар экономикалық
мүдделер арқылы көрінеді. Түрлі субъекті-
лердің, әлеуметтік топтардың экономикалық
мүдделері әр түрлі. Өз кезегінде экономика-
лық мүдделердің материалдық негізде
қажеттіліктер жатыр.
Стимулдар

Қажет- Мүдде- Әрекет Әрекет Бастапқы
тілік лер нәтижесі қажеттілікті
қанағаттандыру

Антистимулдар
Қажеттіліктер-экономиканың қозғаушы күші
Қажеттіліктер-адамдардың өмір сүруді қолдау
және ағзаның дамуы,тұлғаның дамуы үшін керек,
қандай да бір затты қанағаттандыруды
талап ететін объективті түрде қажетсінуі.
Адамдардың қажеттіліктері әр түрлі. Американдық
ғалым А.Маслоудың теориясы неғұрлым кең
тараған.
Барлық қажеттіліктер бес топқа бөлінеді:

1) физиологиялық (тамақ, сусын, т.б.);
2)қауіпсіздікті қажет ету (аурудан, ашудан, қорқыныштан
қорғаныс);
3)әлеуметтік байланыстарды қажет ету (махаббат,
сүйіспеншілік, қандай да бір топқа тиесілі болу);
4)өзіндік құрметті қажет ету (мақсатқа жету, қолдау
табу, т.б.);
5) самоактуализация (қабілеттерді жүзеге асыру, түсіністік
табу, т.б.).
Экономикалық заңдар-экономикалық құбылыстар
мен процестердің ішкі мәнін көрсететін тұрақты, көп
рет қайталанатын себеп- салдарлық байланыстары.
Экономикалық заңдар:
1) арнаулы;
2) ерекше;
3) жалпы.
Арнаулы экономикалық заңдар-шаруашылық
жүргізудің нақты, анықталған нысандарының даму
заңдары.
Жалпы экономикалық заңдар-барлық тарихи
дәуірлерге тән заңдар.
Ерекшке (айрықша) экономикалық заңдар- олардың
қолданылу жағдайлары сақталатын тарихи дәуірлерге
тән заңдар.

Ұқсас жұмыстар
Экономика және экономикалық жүйелердің типтері
Экономика ұғымы және оның мәні
Халықаралық экономика теориясының объектісі және пәні
Көлеңкелі экономика және экономикалық қауіпсіздік
Экономикалық жүйе. Оның типтері және модульдері. Экономикалық жүйенің дамуы
Нарықтық экономика
Адамдар өмірі құбылмалы, күрделі және қайшылығы мол өмір
Экономика салалары мен жекелеген кәсіпорындардың жұмыстарының ерекшеліктерін ескере отырып, метеожағдайлардың осы салаларға әсерін тексеру
Экономика саласы бойынша Нобель сыйлығының иегері
Саяси экономика
Пәндер