Отбасы құрамы, түрлері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Отбасы құрамы,
түрлері.

Қайсанова Жадыра
Отбасы құрылымы - отбасының құрамы мен санынан, сонымен қатар оны ң
мүшелері арасындағы өзара қарым-қатынастарыны ң жиынты ғынан т ұрады.
Отбасы құрылымын талдау отбасы қызметінің қандай жа ғдайда ж үзеге асуы
жөніндегі сұрақтарына жауап беруге мүмкіндік ту ғызады: отбасында кім
басшылық етеді және кім – орындаушы, отбасы м үшелеріні ң арасында ғы
құқықтары мен міндеттері қалай бөлінген деген сия қты. Отбасы
құрылымының бұзылуы – бұл оның қызметіні ң отбасымен орындалуына
қиындық тудыратын және кедергі келтіретін құрылымдарыны ң
ерекшеліктері болып табылады. Мысалы, ері мен зайыбыны ң арасында ғы
шаруашылық-тұрмыстық міндеттерінің тең бөлінбеуі өзара қарым- қатынас
құрылымының бұзылу негізінде ілгері басады, я ғни ма ңызды міндеткерлікті
алған сол ерлі-зайыптылардың қажеттілік қатарыны ң қана ғаттануына
кедергі жасайды: жеке күшті бұрынғы қалпына келтіру, рухани
қажеттілікпен қанағаттандыру. Осы себептен, отбасында ғы қарым- қатынас
құрылымының бұзылуы оның түрлі қызметінің отбасымен орындалуына
кедергі келтіретін отбасылық қақтығыстар екенін мойындау керек
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Отбасы құрамы мен түрлері
Отбасы қызметтері
ОТБАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ
Отбасы - баланың азамат болып өсуінің негізі
Отбасы типологиясы
Әлеуметтік топ түсінігіне анықтама
Отбасы психологиясы
Жоғарғы жүйке әрекеті және оның жасқа сай ерекшеліктері
Туристік ұсыныстардың дифференциясы
Жиһаз маталарының сапасы мен түрлерін талдау және зерттеу
Пәндер