Электрондық оқулық
Презентация қосу
Компьютерлiк оқыту жүйелерiнiң бiр формасы
электрондық оқулық болып табылады.
Электрондық оқулық деп өз бетiмен немесе
оқытушының қатысуымен оқу курсын немесе оның бiр
бөлiмiн компьютердiң көмегiмен меңгерудi қамтамасыз
ететiн программалық - әдiстемелiк кешендi айтады.
Электрондық оқулық бiрiншi кезекте басылымдарды
толықтыратын, жаңа ақпарат ұсынатын және бiлiм
алушының алған бiлiмдерi мен дағдыларын шектеп
тестiлеуге бағытталуы керек.
Электрондық оқулық өз алдына мультимедиалық
өнiмдi бiлдiредi, ол өз бетiмен бiлiм алу режимiнде және
оқытушы бiлiм алушы үшiн қарапайым нұсқаушыдан
кеңесшiге ауысатын режимде де студенттердi тиiмдi
бiлiммен қамтамасыз етуi керек.
Электрондық оқулық-оқу әдебиеттiнiң жаңа жанры
болып табылады. Қазiргi заманда бiлiм беру реформасында арнайы
компьютерлiк аудиторияларда өткiзiлетiн практикалық сабақтарда,
жатақханада , үйде ДЭЕМ – де студенттердiң, оқушылардың және
мұғалiмдердiң өзiндiк жұмыс жасауы үшiн электрондық кiтаптар
пайдаланған ыңғайлы. Дегенмен электрондық оқулық кәдiмгi
кiтапты толық ауыстырмайды және ауыстыра алмайды. ЭО
әдебиеттiк шығарманы экранизациялау қандай да бiр жанрға
жататындай, ЭО – та оқу мiндетiндегi шығарманың жаңа жанрына
жатады. ЭО бiршама ұғымдарды, тұжырымдарды және көптеген
мысалдардың түсiнуiн және тез есте сақтауын максималды түрде
жеңiлдету керек.
Электрондық оқулық кiмге және не үшiн қажет?
 
        Электрондық оқулық күндiзгi әсiресе дистанциялық оқу
бөлiмiнде оқитындарға жеке түрде жұмыс жасау үшiн қажет.
Өйткенi ол:
Оқытылатын материалды басқалардың көмегiмен түсiнудi
жеңiлдетедi;
Дайындық деңгейiне байланысты студенттiң қажеттiлiктерiне
сәйкес интеллектуалдық мүмкiншiлiктермен және амбицияларымен
адаптацияны жiбередi;
Көптеген түрлендiрулерден және есептеулерден босатады, есептi ң
мәнiне шоғырланып, есептер шығару және мысалдар қарастыру;
Жұмыстың барлық кезеңдерiне байланысты өзiн - өзi тексеру
үшiн кең мүмкiншiлiктер туғызады;
Электрондық оқулық студентке берiлген пән бойынша жан –
жақты бiлiм алу үшiн қажет.
Электрондық оқулықтың пайдасы
Электрондық оқулық арнайы аудиторияларда өтетiн
практикалық сабақтарда пайдалы. Өйткенi ол:
Компьютердiң көмегiмен көптеген есептер шығару ға, алынған
шешiмдердi анализдеуге кететiн уақытты босатады;
Мұғалiмге сабақты компьютерде өздiк жұмыс ретiнде өткiзуге
мүмкiндiк туғызады;
Мұғалiмге компьютердiң көмегiмен оқитындардың бiлiм деңгейiн
бақылауға, бақылау жұмысының қиындық деңгейiн және
мазмұнын беруге мүмкiндiк туғызады.
 
Электрондық оқулық (ЭО)-өз бетiмен немесе
оқытушының қатысуымен оқу курсын немесе оның бiр бөлiмiн
компьютердiң көмегiмен меңгерудi қамтамасыз ететiн
программалық-әдiстемелiк кешендi айтады.
Оқу құралы (ОҚ)- бұл берiлген басылымның түрi ретiнде
ресми түрде бекiтiлген және оқулықты толықтыратын немесе
оны бөлшектеп немесе толық алмастыратын оқулық.
Электрондық оқу құралы (ЭОҚ)-оқулықты толығымен
немесе жартылай ауыстыратын немесе толықтыратын және
берiлген түрдегi басылым ретiнде бекiтiлген электрондық
басылым.
Гиертекст-электрондық формада ұсынылған және оның бiр
фрагментiнен басқа фрагментiне дер кезiнде өтудi қамтамасыз
ететiн тармақталған байланыстар жүйесiмен жабдықталған
текст.
Интеллектуалдық ядро-математикалық операцияларды
сандық және символдық формада шығаратын
программалардың арнайы жиынтығы.
Электрондық оқулықпен оқытудың негізгі мақсаты: Оқыту үрдісін
үздіксіз және толық деңгейде бақылау, сонымен қатар ақпараттық ізденіс
қабілетін дамыту.
Компьютерлік оқыту үрдісінің құрылымдық сызбасын қарастырайық.
Оның құраушы элементтері мұғалім, оқушы, дидактикалық материалдар
мен дербес компьютер. Осы элементтердің барлығы да бір-біріне өзара
әсер ететін ақпараттар ағынымен байланысқан. Осы құрылымда ал ғаш қы
маңызды аспект ролін мұғалім мен оқушының компьютерлік
сауаттылығын қамтамасыз етуі, яғни олардың компьютермен және оның
сыртқы құрылымдарымен жұмыс істей білу деңгейлері, компьютердің
жалпы қызмет ету принциптерін түсінуі, осы жүйенің жалпы
мүмкіндіктерін ұғынуы саналады.

мұғалім

дидактикалық компьютер
материал
оқушы

Ұқсас жұмыстар
Электронды оқулық
"Электронды қызмет түрлері. Электронды құжат айналымы. Электронды оқулықтар дайындау."
Көмірсулар тақырыбы бойынша электрондық оқулықты құрастыру
"Электронды қызмет түрлері. Электронды құжат айналымы
Электронды қызмет түрлері. Электронды Кұжат айналымы. Электронды оқулықтар дайындау туралы ақпарат
“Ақпаратты қорғау” пәні бойынша электрондық оқулық әзірлеу
Электронды қызмет түрлері Электронды құжат айналымы Электронды оқулықтар дайындау жайлы
Менің ғылыми жұмысым Турбо Паскаль алгоритмдік тілінде программалау пәніне арналған электрондық оқулық
Электрондық оқулықтардың пайдалану тиімділігі
Зиялы педагогтар еңбектері
Пәндер