Қорлар есебі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Кәсіпорында тауарлы-материалдық қорлардың есебі 7
“Тауарлы –материалдық қорлардың есебі”
Бухгалтерлiк есеп стандартына сәйкес жүргізіледі.
Тауарлы-материалдық қорлар келесі актив түрлерінде
болады: өндірісте пайдалануға немесе жұмыстар мен
қызметтерді орындауға арналған шикізат, материалдар,
сатып алынған жартылай шикізаттар, құрастырушы
бұйымдар, отын, ыдыс және ыдыстық материалдар,
қосалқы бөлшектер және басқа материалдар,
аяқталмаған өндіріс, субъект қызметі барысында сатуға
шығарылған дайын өнім, тауарлар.
Материалдық қорларды есепке алу үшін бухгалтерлік
есептің алдында төмендегідей міндеттер бар:
материалдық құндылықтардың кіріске уақытында және
толық енгізілуін, сақталу орындарындағы жағдайын
қадағалау;
материалдық құндылықтардың қозғалысы бойынша
операцияларды толық және уақытында құжаттау;
көліктік дайындау шығындары мен дайындалған
құндылықтары мен өзіндік құнын уақытында анықтау;
ішкі ресурстарды жұмылдыру мақсатында субъектіге
қажет емес материалдық құндылықтарды тауып сату;
сақталатын орындардағы құндылықтардың қалдықтары
мен қозғалысы туралы дәл мәліметтерді алу
Материалдық қозғалысты есепке алу бойынша
төмендегідей типтік құжаттар пайдаланады.

Сенімхат (Ү.М-№2а) Кіріс ордері (Ү.М-№4)
материалдық қорларды жабдықтаушылардан
қабылдау кезінде немесе өңделгеннен
лауазымды кейін субъектілерге
тұлғалардың, келіп түсетін
субъектілердің, сенімді материалдық
өнімдерінің құқысы босалқыларды есепке
бар адамға сенімхат алу барысында
рәсімдейді. қолданады.
Сенімхатты
бухгалтерия рәсімдеп,
алушылардың қолын
қойғызып, қолхат алу Материалдардың
арқылы береді. қабылданғаны туралы
акт(Ү.М-№7)
жабдықтаушылардың жолдама құжаттардағы
мәліметтерден сандық және сапалық
айырмашылықтары бар босалқыларды
қабылдау кезінде қолданылады. Сондай-ақ,
құжатсыз түскен материалдарды
қабылданғанда толтырылады.
Материалдық құндылықтардың өндірісте дайындалу, табиғи шығын нормалары айқындалмаған материалдық
сақталу процесі де жетіспеушілігі мен жоғалуы қорларының дайындалу, сақталу немесе өндіру
жөніндегі акт (ү.М-№7а) процесінде жағалғаны анықталған кезде қолданылады.
Бұл құжат материалдарды қабылдау жөніндегі актіге
тіркеледі. 2 данасы толтырылып, комиссия мүшелерімен
кінәлі адамдар қол қояды. 1-ші данасы бухгалтерияға
жіберіледі, ал 2-сі бөлімшеде қалады.

Табиғи шығын нормаларына сәйкес материалдардың субъектінің қоймасына жабдықтаушылардан келіп
жоғалуы туралы акт (Ү.М-№7б) түскен кезде табиғи шығын нормаларына сай
қорларының кемігені анықтама немесе өңделгеннен
кейін оларға табиғи шығын нормалары қойылған болса,
осы акт жасалады.

Материалдардың бүлінуі, сынуы, қиралуы туралы кәсіпорында бүліну, сыну, қирау нәтижесінде
акт (Ү.№М-7в) арзандатуға және шығартуға тиіс қорларының есебін
алу үшін қолданылады.

Лимидтік жинақтама картасы (Ү.М-№8) өнімді дайындауда үздіксіз пайдаланылатын
құндылықтарды босату, сондай-ақ өндіріс қажеттілігіне
қажет құндылықтарды босатудың белгіленген
лимидтерін сақтауға, ағымдағы және қоймадағы
материалдық қорларды бақылау, есептен шығару үшін
негіз бола алатын құжат.

Материалдарды айырбастауға арналған талап құжат қорларының белгіленген лимидтен артық
актісі (Ү.М-№10) босатылуын немесе олардың ауыстырылуын есепке алу
үшін қолданады.

Материалдарды босатуға (ішкі орын ауыстыруға) Босалқыларының субъектілерінің өз ішіндегі
арналған талап накладнойы (Ү.М-№15). қозғалысын және оларды кәсіпорынның аумағынан тыс
жердегі шаруашылығына, сондай-ақ басқа мекемелерге
босатуды есепке алғанда пайдаланылады.
Тауарлы –материалдықды түгелдеу меншіетің
сақталуын, құндылықтардың сапалы күйін,
олардың қоймалық және бухгалтерлік есепке
алынуын қамтамасыз ететін бақылаудың бір тәсілі.
Түгелдеу комиссиясы тауарлы-
материалдық қорлардың түгелдеу тізімін (Ү.Т-
№3) жасайды. Түгелдеу тізімін комиссия
материалдық қорларды әрбір тұрған орны мен
материалдық жауапты адам бойынша жеке-жеке
санау, өлшеу арқылы 1 данадан жасайды. Түгелдеу
кезінде анықталған жарамсыз немесе бүлінген
материалдар мен дайын өнімдерге тиісті актілер
жасалады.
Назарларыңызғ
а рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Тауарлы­материалдық қорлар
Материалдық қорлар есебі
Кәсіпорын, оның өндірістік қорлары
Тауарлы
ҚОЙМА ШАРУАШЫЛЫҒЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖЕТІЛДІРУ
Тауарлық-материалдық қорлар
Қорлар және өткізілген өнімнің өзіндік құны
Кәсіпорынның материалдық қорлары
Кәсіпорынның ұзақ мерзімді активтері
Кәсіпорынның негізгі өндірістік қорлары туралы
Пәндер