Коммерциялық банктердің бағалы қағаздарының операциялары


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Коммерциялық банктердің
бағалы қағаздарының
операциялары

Орындаған: Оразбаева А.М. (ФН-305)
Тексерген: Акишева Д.М.
Бағалы қағаздар – бұл
арнайы түрде
рәсімделген қаржылық
құжаттар, оларда
көрсетілген құқты
жүзеге асыру үшін сол
бағалы қағаздарды
ұсыну қажет.
Банктердің бағалы
қағаздармен
операциялары қорлық,
коммерциялық,
эмиссиондық, саудалық,
сенімділік, кепілдік,
гарантиялық түрде
болады.
Қорлық бағалы қағаздар,
әдетте эмиссияның массалық
сипатымен ерекшеленеді, олар
өте көп мөлшерде
эмиссияланады және
акционерлік, немесе
Олар негізгі және көмекші
облигациялық қорда белгілі
болып бөлінеді. Негізгі
бір үлеске ие екенін растайды.
қорлық бағалы қағаздар
негізгі мүліктік құқық
немесе талапқа негізделген
(акция, облигация), ал
көмекші бағалы қағаздар
Мәлімдеуші бағалы қағаздар – бұл қосымша құқтар мен
мәлімдеуші чектер, акциялар, талаптарды
облигациялар, салымдық білдіреді(купондар,
анықтамалары, қоймалық анықтамалар талондар).
және т.б. Оларды сату және иесінің
құқтарын растауы үшін тек мәлімдеу
керек.
Іс жүзінде акция, облигация және басқада
бағалы қағаздарын шығару арқылы
капиталды таратуды көздейтін заңды
тұлғалар эмитент деп аталады және
сонымен қатар олар бағалы қағаздарды
иемденушілердің (сатып алушылардың)
алдында белгілі бір жағдайда борышты
(міндетті) болып табылады.

Эмитенттің кім болғанына байланысты
бағалы қағаздар төмендегідей үш түрге бөлінеді:
– мемлекеттік;
– муниципалды;
– корпоративтік.
Корпоративтік бағалы қағаздар –
кәсіпорындар мен ұйымдардыдың заң күшіне
сүйене отырып, өзінің жарғылық капиталын
қалыптастыруға немесе шаруашылық
қызыметін жүзеге асыру үшін шығарылатын
бағалы қағаздарын корпоративтік бағалы
қағаздар деп атайды. Бағалы қағаздардың бұл
түрін көп жағдайларда акционерлік қоғамдар
шығарып және олар эмитент болып табылады
Бағалы қағаздармен
операциялар жүргізуге
коммерциялық банктерде
мынадай құрылымдар
ұйымдастырылады:
ірілерінде – департамент
немесе басқарма ,
орташалары мен кішілерінде –
инвестициялық немесе қор
бөлімдері.

Олар банктердің инвестициялық саясатын банк
есебінен, немесе клиент тапсырмасы бойынша
жүргізеді, сол сияқты кәсіпорындардың,
ұйымдардың, ведомостволардың бағалы
қағаздарын шығарып сата алады, клиенттің
бағалы қағаздар портфелін сәйкес ақыға сақтап,
басқарады.
Коммерциялық банктердің бағалы қағаздармен
жасалатын операцияларын мынадай үш топқа
бөлуге болады:
Коммерциялық банктер эмитент ретінде
төмендегідей бағалы қағаздарды шығарады:
Акцияларды шығару
арқылы банктер
акционерлік қоғам
ретінде , оның
жарғылық капиталын
қалыптастырады.

Облигация мен
сертификатты шығару
арқылы банктер
қосымша қаражаттар
тартады
Банктің инвестор ретіндегі қызметінін
нәтижесінде банктің бағалы қағаздар
портфелі қалыптасады. Бұл жерді банктер
табыс алу мақсатында өзге эмитенттердің
бағалы қағаздарына қаражаттарын салады.
Әрине қаражат салуда мынадай
факторларды ескереді:
- тәуекел деңгейі;
- өтімділік дәрежесі;
- табыстылық.
Бағалы қағаздар қозғалысы – акцияларды сату, немесе қарыз
беру – бағалы қағаздар нарығын қалыптастырады.
Бағалы қағаздар нарығы – бұл қаржылық нарықтың
анағұрлым дамыған бөлігі, оған ақша және капитал нарықтары
кіреді. Бағалы қағаздар нарығы — құнды қағаздарды шығару,
айналысқа жіберу, ұнды қағаздар нарығын құру және сол бойынша
кәсіпқой қатысушылардың қызметі барысында туындайтын
қатынастар жиынтығы; кредит капиталдары нарығының бір бөлігі.
Мұнда құнды қағаздарға сұраныс пен ұсыныс қалыптасады.
Құнды қағаздар нарығы мемлекеттік және жергілікті құнды
қағаздардың, корпора- циялық эмиссиялық құнды қағаздардың
шығарылуын және айналысқа түсуін, түрлі кәсіпқой
қатысушылардың қызметін, өзін-өзі реттейтін ұйымдардың
қызметін, мерзімді құнды қағаздар нарығының жұмыс істеуін
қамтиды. Құнды қағаздар нарығы банкілер, арнаулы кредиттік
мекемелер, қор биржалары арқылы кәсіпорындардың, банкілердің,
мемлекеттің, жеке адамдардың ақшалай қорларын шоғырландырып,
әдетте, ұзақ мерзімді инвестициялауға жұмсайды.
Коммерциялық банктер пайда табу үшін
басқа эмитентердің бағалы қағаздармен
сауда – саттық операцияларды
жүргізеді. Берілген опрерациялар бірнеше
қызметтерді атқара алады және олар
өтімділігі жоғары табысты активтерді
қалыптастыру құралы бола алады. Бұл
операциялардың басқаша тағайындалуы
– алыпсатарлық табыс алу. Бағалы
қағаздар нарығының бағалық
коньюнктурасы алыпсатарлық
операциялар үшін қолайлы болып келеді.
Банктер коммиссиондық төлем ақы үшін
бағалы қағаздарды сақтайды, олардың
есебін жүргізеді және бағалы
қағаздармен басқа да депозиттік
қызметтерді көрсетеді.

Ұқсас жұмыстар
Коммерциялық банктердің операциялары
Ұлттық банк
Несиелік операциялар
Коммерциялық банктердің активті операциялары
АКТИВТІ ОПЕРАЦИЯЛАР
ҚР-ның ақша-несие саясаты
Валюталық операциялардың есебі
НЕСИЕ ОПЕРАЦИЯЛАРЫ
Қазақстан Республикасындағы банктік жүйенің қалыптасуы мен дамуы
Ұлттық банкының ақша - несие саясаты
Пәндер