Сайтқа презентация қосу

Операциялық жүйелер, түрлері

 Операциялық жүйелер, түрлері,

қызметі. 

Орындаған: Муратов Адилет

Бағдарламалық қамтамасыздандыру (БҚ) – белгілі бір типтегі есептеуіш машиналар кластарына арналған, оның аппараттақ құралдарының жан – жақты қызметін, сонымен қатар пайдаланушының оның есептеу ресурстарына мұқтаж кез келген есептерін шығаруын жүзеге асыратын бағдарламалар жиынтығы. Есептеу жүйесінің бағдарламалық қамтамасыздандыру құрамын бағдарламалық конфигурация деп атайды.

ЭЕМ-ға арналған бағдарламалық қамтамасыздандыруды атқаратын қызметтеріне байланысты төмендегідей түрлерге бөледі:
Жүйелік БҚ; Аспаптық БҚ; Қолданбалы БҚ.

Жүйелік БҚ – ЭЕМ барлық ресурстарын басқаруды, пайдаланушымен интерфейсін ұйымдастыруды қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдардың жиынтығы. Жүйелік БҚ негізгі бөліктері: операциялық жүйе; қызметтік құралдар; желілік бағдарламалық құралдар. Жүйелік БҚ компьютердің ең негізгі базалық БҚ болып табылады.

Аспаптық БҚ – кез келген пәндік аумақта ерекше бағдарламалық құралдарды құруды автоматтандыруға арналған БҚ бөлігі. Оның негізін құрастырушылар: бағдарламалау тілдері; компиляторлар; интерпретаторлар; стандарттық бағдарламалар библиотекалары; бағдарламаларды редактрлеу, жөндеу, тестілеу құралдары.

Қолданбалы БҚ - әртүрлі мәселелік аумақтардағы қоданбалы есептерді шешуді жасақтайтын БҚ түрі. Қоладнбалы БҚ ЭЕМ–нің адам өмірінің әртүрлі қызмет салаларында қолданылуын жүзеге асырады. Қолданбалы БҚ құрамына келесі бағдарламалық құралдар енеді: жалпы мақсаттағы; мәселелік бағыттталған; интегралданған.

Операциялық жүйе дегеніміз – компьютерді басқаруға арналған және қолданбалы бағдарламалармен қарым-қатынас жасауға арналған бағдарлама. Дербес компьютерге арналған операциялық жүйелерді бірнеше параметрлері бойынша бөледі: Бір амалды орындайтын және көп амалды орындайтын;  Бір пайдаланушыға арналған және бірнеше пайдаланушыға арналған;  Желілік және желілік емес.

Операциялық  жүйе  –  келесі  амалдарды  орындайтын бағдарламалар жиынтығы: 1.компьютер  мен  қолданушы  арасындағы  қарым-қатынасты жүргізу; 2.мәліметтерді енгізу-шығару және басқару; 3.компьютердің  барлық  аппараттық  құралдарының  жұмысымен  келісілген  ресурстарды басқару;  4.үрдістерді  басқару,  яғни  бағдарламаларды  орындау,  олардың  компьютер  құрылғысымен,  деректермен өзара әрекеттесуін орындау; 

5.  нақты  қарапайым  командаларды  –  ақпаратты өңдейтін операцияларды орындау; 6. орындау үшін бағдарламаны іске қосу; 7.  басқа  құрылғылар  жұмысын  бағдарламалық қолдау. Қарапайым  жағдайда  ОЖ  келесі  негізгі  компоненттерден тұрады:  Енгізу/шығаруды басқару бағдарламасынан; Файлдық  жүйені  басқарушы  және  компьютерге  арналған  тапсырманы  жоспарлаушы бағдарламадан; 

 командалық тіл процессорынан, ол операциялық 

жұйеге бағытталған командаларды қабылдайды,  талдайды және орындайды. Әрбір  операциялық  жүйенің  жеке  командалық тілі болады, қолданушыға: каталогқа жету; сыртқы тасушыларды белгілеуді орындау; бағдарламаны іске қосу; және тағы басқа әрекеттерді орындау  мүмкіндігін береді: 

   

 Командалық процессор дегеніміз – қолданушы 

жіберетін қарапайым командаларды талдайтын,  орындайтын  және  оның  ОЖ  ядросымен  өзара  қарым-қатынас  жасауына  жауап  беретін  бағдарлама.  Файл  дегеніміз  –  кез  келген  ұзындықтағы  байттардың  есімделген  тізбегі.  Файл  бағдарламадан,  сандық  мәліметтерден,  мәтіндерден,  кодталған  бейнелерден  және  т.  б.  тұруы мүмкін.   Файлдық жүйе  дегеніміз  –  қандай  да  бір  тасушыда  файлды  сақтауды  ұйымдастыруға  арналған  құрал.  Қазіргі  заманғы  дискілік  ОЖлер деректерді дискілерде сақтау үшін арналған  және  оларға  жетуді  қамтамасыздандыратын  файлдық жүйені құрумен қамтамасыз етілген. 

     

Файлдық жүйе қызметтеріне ОЖ-ні басқару арқылы орындалатын келесі амалдар жатады: Файлдарды, каталогтарды (бумаларды) құру  және оларға ат беру; Файлдардың және каталогтардың  атын өзгерту;  Компьютер дискілері және бір дискідегі  каталогтар арасында файлдарды көшіру; Файлдарды және бумаларды жою; Берілген файлға немесе каталогқа қол жеткізу  мақсатында файлдық құрылым бойынша жылжу; Файл атрибуттарын басқару; 

Каталог дегеніміз – файлдарды топтастыруды жеңілдететін, файлдық жүйенің объектісі. Каталогты директория, папка (бума) деп те атайды. Каталогпен орындалатын амалдар: каталогтың ішіндегісін қарап шығуға болады; оған файлдарды салуға болады; каталогтың ішіне тағы басқа каталогтарды және файлдарды салуға болады. Осы құрылымды иерархиялық файлдық құрылым (каталогтар ағашы) деп атайды.

Утилиттер дегеніміз – операциялық жүйенің және құралдардың жұмысымен байланысты арнайы типтік тапсырмаларды орындауға арналған бағдарлама. Утилиттерді  көмекші бағдарламалар  деп  атайды. Олар есептеу жүйесіне қызмет етуге және  оның    жоғарғы  тиімділігін  арттыруға  негізделген.  Көмекші  бағдарламалардың  негізгі  түрлері: Архиватор-бағдарламалар  (WinRar  и  WinZip);

 Ақпараттардың резервтік көшірмесін    жасайтын бағдарламалар (APBackUp,  Acronis True Image); Антивирустық бағдарламалар (Kaspersky  Antivirus, DrWeb, Norton Antivirus және т.б.); Коммуникациялық бағдарламалар (Venta  Fax, Cute FTP);  Компьютерді тексеруге (диагностикалауға)  арналған бағдарламалар (Sisoft Sandra,  Norton System Information); Дискілерді тиімділеуге (оптимизациялауға)  арналған бағдарламалар (Norton Disk Doctor,  Microsoft Scandisk);

Драйвер  дегеніміз  -    операциялық  жүйеге  компьютердің  белгілі  бір  құрылғысымен  жұмыс  істеу  мүмкіндігін  қамтамасыз  ететін  қызметші бағдарламалар жиынтығы.  Драйвердің міндеттері:  -  жүйелік  және  қолданбалы  бағдаламалардан түсетін сұраныстарды өңдеу; -  оларды  физикалық  құрылғыға  түсінікті  тілге аудару,  - оның  жұмыс істеу процесін басқару,  - деректермен алмасу,  - параметрлерді орнату,  - бір қалып-күйден екіншісіне ауыстыру. 

Операциялық жүйенің даму тарихы  1981 жылы IBM РС дербес компьютерлері мен  MS-DOS  операциялық  жүйесі  бір  мезгілде  пайда болды.  MS-DOS  —  Microsoft фирмасының  дисктік  операциялық  жүйесі.  Ол  IBM  РС  компьютерлеріне орнатылды. Microsoft Windows  —  басқарғанда  графиктік  ортаны қолдануға бағытталған операциялық  жүйе. Windows алғашқыда MS-DOS үшін графиктік  баптау ортасы ғана болды.

1985ж.  бірнеше  амалдарды  орындайтын  Windows 1.0 графикалық ортасы пайда болды.  1985  жылы  Intel фирмасының 80386  сериялы  микропроцессорларының  шығуына  байланысты  графиктік  мүмкіндігі  мол  Windows  3.1  ортасы  пайда  болып,  олар  MSDOS-пен бірге ДК-ге орнатыла бастады.  Microsoft фирмасы графикалық интерфейсті  бағдарлама  түрінде  емес,  компьютердің  ажырамас  бөлігі  болып  саналатын  ОЖ  түрінде  жасап  шығарды.  Осылайша  Windows  95, Windows NT, Windows XP пайда болды. 

Windows OS Linux OS

Apple iOS

Windows OS
Windows-тың тарихы 1985 жылы оның алғашқы версиясы Windows 1.0 шыққаннан басталады. Оның құрамында операциялық жүйенің жұмысын көп ыңғайлы жасаған программалар болды. Сол кезде қолданылып жүрген MS-DOS операциялық жүйесіне қарағанда Windows-та графикалық интерфейс қолданылды. (MSDOS-та командалық интерфейс болды) Сонымен бірге Windows-та информация түгелдей экранға емес, терезе деп аталатын экранның ішкі аймағына шығарылды.

Apple Inc.


Apple Inc. (ˌæp(ə)lˌɪŋk, қаз. Әппл) — дербес және планшетті компьютерлер, аудиоплеерлер, телефондар мен бағдарламалар өндірушіамерикандық корпорация. Дербес компьютерлер жасау саласында пионер компания.[2]. Бас пәтері — Калифорния штатындағы Купертино қаласында. Компанияның ең танымал өнімдері компьютердің Macintosh желісі, iPod, iPhone және iPad. 2011 жылдың тамыз айында Apple компаниясы әлемдегі нарықтық капитализация бойынша ең қымбат компания болып танылған. 1976 жылы 1 сәуірде Калифорнияның Купертино қаласында негізі қаланған, 1977 жылдың 3 қаңтарында корпорация ретінде тіркелген. 30 жыл бойы компанияның атауы Apple Computer, Inc. болған, 2007 жылы 9 қаңтарда "Computer" сөзі алынып тасталады. iOS-тың қолданушы интерфейсі мультитач қозғалыстары

арқылы тікелей басқару концепциясында құрылған. Интерфейсті басқару элементтері батырмалардан, сүйрегіштер мен тетіктерден құрылған.

Linux OS

 
Linux басқаруымен сан алуан, кәдімгі дербес компьютерле мен ноутбуктардан бастап, көп процессорлы өнеркәсіп серверлері, кластерлік есептеуіш кешендер, PDA және IBM компаниясы шығаратын қол сағаттарына дейінгі электронды жүйелер жұмыс істейді. Linux – қауіпсіз жүйе. Linux-ке лайықталған вирусқа қарсы бағдарламалардың барлығы серверлік болып табылады және Windows-машиналарда тіршілік ететін Windows-вирустарын аулауға арналған.


Пән: ИнформатикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь