Теодолиттер мен нивелирдердың жиіктелуі
Презентация қосу
Теодолиттер мен
нивелирдердың
жиіктелуі
Исабекова Камила
ГК-308
Теодолит
Теодолит — жер өлшеу
жұмыстарында, жерді тексеріп
шолуда және ірі масштабты
съемка жасауда көп
пайдаланылатын бұрыш елшейтін
геодезиялық аспап. Оның ең
маңызды бөліктеріне: қарау түтігі,
градусталған екі — вертикальды
(тік) және горизонтальды (жазық)
— шеңбері жатады. Сондықтан
теодолитпен горизонтальды,
вертикальды бұрыштарды бірдей
анықтауға болады. Бұл аспап
арқылы шырақтың не жердегі
нәрсенің горизонталь
координаталары, яғни азимут пен
биіктігі анықталады. Аспап онша
улкен емес, экспедицияға алып
жүруге ыңғайлы.
Теодолиттерді горизонталь бұрыштарды өлшеу дəлдігіне
байланысты 3 түрге бөлуге болады:
1-жəне 2-класты триангуляция мен полигонометриядағы
бұрыштарды өлшеуге арналған жоғары дəлдікті Т1
теодолиті.
Дəл тсодолит Т2–3-жəне 4-класты триангуляция мен
полигонометриядағы бұрыштарды өлшеуге арналған; Т5 –
1-жəне 2-разрядтық триангуляциялық жүйелер мен
полигонометриядағы бұрыштарды өлшеу жəне жер бетіндегі
маркшейдерлік жұмыстарды жүргізу үшін қолданылады.
Техникалық Т15, ТЗО жəне Т60 – теодолиттік жəне
тахеометриялық жүрістерде жəне түсіргі жүйелерінде,
сондай-ақ жер бетіндегі жəне жерасты қазбаларындағы
Т1 теодолиті
Т5 теодолиті
Т15, ТЗО теодолиттері
Нивелир
Нивелир - екі
нүкте биіктіктерінің ай
ырмашылығын
анықтауға
арналған геодезиялы
қ аспап; көлденең
нысаналау сәулесі
мен осы нүктелерде
тік орнатылған рейка
көмегімен
қолданылады.
Құралымының негізгі типтері бойынша
нивелирлерді цилиндрлік деңгейлі нивелир және компесаторы
нивелир деп екі топқа бөледі, соңғыларында нысаналау сызығы
горизонталь жағдайға автоматты түрде келтіріледі. Дәлдігі
жөнінен нивелирлер, негізінен, І және ІІ класты нивелирлеуге
арналған өте дәл, ІІІ және ІV класты нивелирлеуге арналған дәл
нивелирлер, зерттеу және құрылыс жұмыстарына арналған
техникалық нивелирлер деп бөлінеді.
Н-05 — оптикалық микрометрлік жоғары дәлдікті нивелир, биік
айырымды 1 км-лік екі мәрте жүрісте 0,5 мм-ден арпайтын
орташа квадраттық қателікпен анықтауға арналған.
Н-3, Н-3К, Н-3Л нивелирлері — дәл, 1 км екі мәрте жүрісте биік
айырымды 3 мм-ден аспайтын орташа квадраттық қателікпен
анықтауға арналған, дәл аспаптар.
Н-10, 2Н-10Л, Н-10К, Н-10КЛ нивелирлері — 1 км-лік екі м әрте
жүрісте биік айырымды 10 мм-ден аспайтын орташа квадраттық
қателікпен анықтауға арналған техникалық нивелирлер.
Н-05 нивелирі
Н-3 нивелирі
Н-10 нивелирі

Ұқсас жұмыстар
Геодезиялық құралдардың техникалық сипаттамасы. Теодолит
Электронды теодолит
Теодолиттердің және нивелирдің жіктелуі
Нивелирлер мен теодолиттердың жіктелуі
Теодолиттердің жане нивелирдің жіктелуі туралы ақпарат
Теодолит құралы, түрлері,құрлысы
Геодезиялық құралдардың техникалық сипаттамасы
Тахеометрлік түсіріс
Арақашықтықтарды өлшеу
Жерге орналастыру саласындағы заманауи геодезиялық аспаптар
Пәндер