Сайтқа презентация қосу

Мектеп тәрбие жүйесі ретінде

Тақырыбы: Мектеп тәрбие жүйесі ретінде
Орындаған: Қрымбай Б.С Тексерген: Тұрғанбаева Б.Ш

Тәрбие - мақсатқа бағытталған тұлға бойында көзқарастар мен сенімдер, қасиеттер мен құндылықтар, мінезқұлық нормаларын қалыптастыру процесі. Тәрбие - мақсатты, арнайы ұйымдастырылған жан-жақты үйлесімді дамыған тұлғаны қалыптастыру процесі.

Тәрбие жұмысының формалары Нәтижелері баға Тәрбие принциптері Өзін-өзі бағалау Тәрбие процесінің заңдылықтары мақсат
Практикалық байланыс

Тәрбие процесінің Қарама-қайшылықтары ішкі Жеке адам
Сана мінез-құлық

сыртқы

Мектептегі тәрбие жұмысының үлгісі
Жоғары адамгершілік Жоғары адамгершілік принциптерді қалыптастыру принциптерді қалыптастыру Оқуға, білімге, ғылымға ұмтылған, көп Оқуға, білімге, ғылымға ұмтылған, көп мәдениетті меңгерген тұлға тәрбиелеу мәдениетті меңгерген тұлға тәрбиелеу

Мақсаты: Мақсаты:

Ұлттық және әлемдік тәрбие арқылы және Ұлттық және әлемдік тәрбие арқылы және тұлғаның шығармашылық қабілетін дамыту тұлғаның шығармашылық қабілетін дамыту

Өзекті мәселе: Өзекті мәселе:

Тәрбие жұмысы Тәрбие жұмысы Оқу үрдісінде Оқу үрдісінде тәрбиелеу тәрбиелеу Ұжымдық қарымҰжымдық қарымҚатынаста тәрбиелеу Қатынаста тәрбиелеу Тәрбие кеңесі Тәрбие кеңесі Жүргізілетін жұмыстар Жүргізілетін жұмыстар Сынып жетекшілерімен Сынып жетекшілерімен Ұстаздармен Ұстаздармен Ата – аналармен Ата – аналармен Мұражаймен Мұражаймен Сынып жетекшілер Сынып жетекшілер семинары семинары Тәрбие кеңесі Тәрбие кеңесі арқылы арқылы Оқырмандар Оқырмандар қауымы қауымы Кітапханашымен Кітапханашымен Сынып жетекшілерімен Сынып жетекшілерімен Қыздар, ұлдар Қыздар, ұлдар арасындағы жұмыс арасындағы жұмыс Жиын-кеңестер, Жиын-кеңестер, Мерекелер, мәдениМерекелер, мәденишаралар шаралар Сабақтан тыс кездегі Сабақтан тыс кездегі тәрбие тәрбие

Мектептегі тәрбие жұмысының құрылымы Сабақ Сабақ
Т Т Ә Ә Р Р Б Б И И Е Е Ж Ж Ұ Ұ М М Ы Ы С С Ы Ы
Тәрбие берудің жаңа технологияларын қолданып, Тәрбие берудің жаңа технологияларын қолданып, Оқыту мазмұнының, түрлерінің, әдістерінің тәрбиелік Оқыту мазмұнының, түрлерінің, әдістерінің тәрбиелік әлеуетін жоғарылату; әлеуетін жоғарылату; Ойын технологияларын қолдану; Ойын технологияларын қолдану; Пәнаралық сабақтар өткізу; Пәнаралық сабақтар өткізу; Сабақтарды мектеп және қала мұражайлары мен кітапханаларда өткізу Сабақтарды мектеп және қала мұражайлары мен кітапханаларда өткізу

Сабақтан және мектептен тыс жұмыстар Сабақтан және мектептен тыс жұмыстар Сабақтан мектептен тыс жұмыстар
Ұжымдық шығармашылық іс-шаралар өткізу Ұжымдық шығармашылық іс-шаралар өткізу Ұжымдық шығармашылық іс-шаралар өткізу Ұжымдық шығармашылық іс-шаралар өткізу Дәстүрлі мектепішілік мерекелер өткізу; Дәстүрлі мектепішілік мерекелер өткізу; Дәстүрлі мектепішілік мерекелер өткізу; Дәстүрлі мектепішілік мерекелер өткізу; Қала кітапханаларымен сыныптан тыс байланысты кеңейту; Қала кітапханаларымен сыныптан тыс байланысты кеңейту; Қала кітапханаларымен сыныптан тыс байланысты кеңейту; Қала кітапханаларымен сыныптан тыс байланысты кеңейту; Сынып, мектеп деңгейінде өзін-өзі басқару жүйесін дамыту Сынып, мектеп деңгейінде өзін-өзі басқару жүйесін дамыту Сынып, мектеп деңгейінде өзін-өзі басқару жүйесін дамыту Сынып, мектеп деңгейінде өзін-өзі басқару жүйесін дамыту

Қарым-қатынас Қарым-қатынас
Оқушылардың бейресми қатынасын ұйымдастыру; Оқушылардың бейресми қатынасын ұйымдастыру; Сынып сағаттар, әдеби кештер өткізу; Сынып сағаттар, әдеби кештер өткізу; Бірлескен мектепішілік іс-шаралар өткізу: КВН, спорттық іс-шаралар; Бірлескен мектепішілік іс-шаралар өткізу: КВН, спорттық іс-шаралар;

Т Ә Р Б И Е Ж Ұ М Ы С Ы

Жанұя
Ата – аналарды мектептің оқу-тәрбие жұмысына қатыстыру; Ата – аналарды мектептің оқу-тәрбие жұмысына қатыстыру; Ата – аналарды психологиялық-педагогикалық салауаттандыру; Ата – аналарды психологиялық-педагогикалық салауаттандыру; Ата – аналар оқуын өткізу; Ата – аналар оқуын өткізу; Ата – аналарды мектепішілік мерекелереге қатыстыру Ата – аналарды мектепішілік мерекелереге қатыстыру

Қоғам
Қоғамдық іс-шаралар өткізу: спорттық сайыстар, әскери байқаулар; Қоғамдық іс-шаралар өткізу: спорттық сайыстар, әскери байқаулар; Сауықтыру лагерьлерінің жұмысын ұйымдастыру; Сауықтыру лагерьлерінің жұмысын ұйымдастыру; Қоғамға пайда еңбекті ұйымдастыру Қоғамға пайда еңбекті ұйымдастыру

Педагогикалық процесс қызметі етуші жүйе ретінде

Ұстаздар Ұстаздар

Іс-әрекет Іс-әрекет

Іс-әрекет Іс-әрекет

оқушылар оқушылар

Тәрбие принциптері

Принциптері Тәрбиенің өмір мен Тәжірибемен байланысы Тәрбиелік ықпалдардың тізбектестігі жүйелігі

Тәрбиенің мақсаттылығы

Ұжымда және ұжым Арқылы тәрбиелеу

Тәрбиеленушінің Тұлғасына қойылатын Талаптар мен құрметтің бірлігі Жас және жеке Ерекшеліктеріне байланысты

Үздіксіздігі мен беріктігі

Ізгілік бағыттағы принцип

Табиғатқа сәйкестілік принцип

Өзін-өзі тәрбиелеу
Адамның өзінің теріс Қылықтарын жойып, Жағымды қасиеттерін Жетілдіру жөніндегі Саналы, мақсатты Іс-әрекеті.

Өзін-өзі тәрбиелеудің Әдістемесі

Өзін-*өзі тәрбиелеудің Мақсатын қою Өзін-өзі тәрбиелеу Бойынша жұмыстарды жоспарлау Өзін-өзі тәрбиелеудің Нақты тәсілдерін игеру Өзін-өзі бақылау

Өзін-өзі анықтау Өзін-өзі бағалау Өзін-өзі сендіру Өзін-өзі ұйымдастыру Өзін-өзі жетілдіру

Қайта тәрбиелеу

Қайта тәрбиелеу -бұл тәрбиелік ықпалдар жүйесі, оның барысында құлықтық дамуымен жүріс-тұрысындағы ауытқулар түзетіледі және қоғамның моральдық талаптарына сай тұлға сапалары қалыптасады

Қайта тәрбиелеудің Әдістері

Қайта ұғындыру- бұл тәрбиесі Қиын балалар педагогикалық Тұрғыда қараусыз қалған Оқушылар бойындағы дұрыс емес Сенімдерді Қайта құру әдісі

Басқа іс-әрекетке жету-бұл тәртібімен мінезҚұлқынығң дамумында ауытқуы бар Балалардың белсенділігін Арыттыру қоғамдық пайдалы Іс-әрекетке ауыстыру Әдісі Күрт өзгерту-бұл тұлған ың ұжым және қоғамме қатынасынығң бұзылысын Шұғыл қалпына Келтіру әдісі. Бұл қайта тәрбиелеудің Макаренко Жасаған арнайы әдісі

Еріксіз көндіру- бұл басқа әдістердің мүмкіншілігі Сарылғанда педагогикалық және әлеуметтік Тұрғыда өте қараусызщ қалған балаларға Қолданылатын педагогикалық әсер ету

Қайта оқыту- бұл теріс Қажеттіліктері мен Дағдыларды Түзеті әдісі

Тәрбие процесі
 Тәрбие процесі-жеке адам мен балалар ұжымын әлеуметтік тұрғыдан қалыптастыруда, оларды, өмірге дайындап, қоғамда өз орнын таба білуге үйретіп, әрбір әрекетімен, қызметімен қоғамға пайда келтіруде, өз жеке басына қанағаттанған сезіммен қарауға тәрбиелеу.  Тәрбие процесінің құрылысы өз ерекшеліктеріне байланысты алдына айқын мақсаттар қойып, тәрбие мазмұның соған негіздеп, оларды іс-жүзіне асыруда тәрбиенің формалары мен әдістәсілдерін, объективтік мүмкіндіктерін сонымен қатар ең соңында жеткен жетістіктерідің қорытындысын белгілейді.  Тәрбие процйесінің екі жақтылық функциясының мәні –педагогтің белгілі мақсат пен жасаған педагогикалық ықпалы, табиғи түрде, оқушының өмірі мен іс-әрекеттерінің үйлесуі қажет.

Тәрбие процесінің ерекшеліктері

 Тәрбие процесі-жеке тұғаны қалыптастыруды мақсатқа бағытталған үрдіс.  Тәрбие процесі-тәрбиеші мен тәрбиеленушінің тиімді өзара іс-әрекеті (ынтықмастығы).  Тәрбие процесінің көп факторларлығы объективтік және субъективті.  Тәрбие процесінің ұзақтылығы тікелей емес тәрбие ықпалы кезеңінен нәтижеден алыстау мен сипатталады.

Тәрбиенің мақсатқа бағытталған ықпалдары

Ресми емес топ

мектеп

үйелмен

отбасы

Көше қоғам

Бала-бақша

Тәрбие процесінің мәні
Методология
Тәрбие процесінің этаптары Қоғамдық тәрбиенің Міндеті (жеке адмды жан-жақты дамыту) Адалдық, сенім Бейімділікті қалыптастыру

анықтама

Тәрбие процесінің құрылымы

Тәрбие

Жеке адамда қалыптастыру

процесс

Нақтылы мақсаты міндеті Қарым-қатынасты қалыптасру
Білімді көрсетуді қалыптастыру

Тәрбие процесі

Өзін-өзі тәрбиелеудің Мақсаты, міндеті

мазмұны

құралы

Әдісі

мазмұны

құралы

Әдісіі

мазмұны

Тәрбие заңдылықтарын процессінің қарама-қайшылықтары

Қарама-қайшылықтар ішкі
Жеке тұлға дамуының қозғаушы күші

сыртқы
Мектеп, жекеленген Отбасы тәрбиелері

жандүниесі

Орта әсерлерімен ықпалдары

Қызығушылығы

Жан-жақты мақсаттар

Тәрбие мақсатының мәселесі педагогикалық ойлар тарихында

Американ педагогы Эдвард Торндайк : «Тәрбие жалпы алғанда адамда басқа адамдарға деген мейірімділікті, игілікті және таза ләззат алуға ұмтылысты дамыту қажет», - деп айтты.

МЕКТЕП ҰЖЫМЫ
Біздің елімізде қазірі қоғамның маңызды ұясы - мектеп ұжымы баланы дамытуда және қалыптастыруда үлкен роль атқарады.

Мектептегі оқушылар ұжымы - бұл іс-әрекетімен (оқу,еңбек т.б) бірігіп топтасқан балалардың мақсатқа бағытталған тұрақты бірлестігі.

Сынып жетекшісінің негізгі қызметі

 Сынып жетекшісі қызметінің мазмұны оқушылардың белгілі топтарында педагогикалық үрдіске жетекшілік ету функциясымен анықталады.  Сынып жетекшісі оқушылардың әртүрлі іс-әрекетін ұйымдастырады: танымдық, еңбек, эстетикалық, сонымен бірге оқушылардың еркін қарым-қатынасы оқушылардың дем алу бөлігі болып табылады.  Сынып жетекшісінің қызметінде бақылау және түзету қызметін жүйелі және сауатты жүзеге асыру тәрбиелік, ұйымдастырушылық және дамытушылық мәні зор, тәрбиелік үрдістің тиімділігін арттырады.

Сынып жетекшісі жұмысын жоспарлау Мақсаты сынып жетекшісінің тәрбиелік іс-әрекеттің мақсатын қатысушылармен бірге қарастыру болып табылады. Оқушылардың жас деңгейлеріне байланысты және сынып ұжымының қалыптасу деңгейі сынып жетекшісінің бұл үрдісте қатысу бөлігі өзгереді. Мақсат логикасы сынып жетекшісінің қызметін жоспарлау үрдісінде көрінеді.Тәрбие жұмысын жоспарлау – бұл сынып жетекшісінің өзіне және сынып ұжымын іс-әрекетті тиімді ұйымдастыруға көмек көрсету.


Пән: ПедагогикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь