Деректер базасы
Презентация қосу
• Деректер базасы

Орындаған:Сайлаубекова Д
Деректер қоры
және
модельдері
(структуралары)
Деректер қоры (ДҚ) деп- компьютер жадында
сақтайтын, арнайы түрде ұйымдасқан, өзара
байланысқан мәліметтер жиынтығын
айтамыз.
Кестелерді байланыстыру және
байланыс түрлері

Бірге - бір
(один к одному)
Бір кестедегі бір жазбаға
екінші кестедегі бір жазба Көпке - көп
сәйкес келеді
(многие ко многим)
Бір кестедегі көп жазба
екінші кестедегі көп
Бірге - көп
жазбаға сәйкес келеді
(один ко многим)
Бір кестедегі бір жазбаға
екінші кестедегі бірнеше
жазбаға сәйкес келеді
Иерархиялық модель
Иерархиялық ДҚ-ында жазба элементтері реттеліп
жазылады да, оның бір элементі негізгі, қалғандары
бағыныңқы элементтер деп есептеледі. Мысалы,
“Институт” ДҚ.
библиотека

оқырманда
кітаптар персонал
р

Кітапха
Студент оқытуш оқулықта лаборан
дискілер нашыла
-тер ылар р ттар
р

Бас
техник кітапха
әдеби Т.б. кітапханаш
алық нашы
ы
топ1 топ2

У.Шекспир
студен студен
т1 т2

тб
Желілік модель - мәліметтердің
элементтерінің еркін элементтер
түріндегі өзара байланысын білдіреді.
библиотека

оқырманда
кітаптар персонал
р

Кітапха
Студент оқытуш оқулықта лаборан
дискілер нашыла
-тер ылар р ттар
р

Бас
техник кітапха
әдеби Т.б. кітапханаш
алық нашы
ы
топ1 топ2

студен студен
У.Шекспир
т1 т2

тб
Реляциялық модель
Реляциялық модельде деректер кесте түрінде
беріледі, яғни жолдар мен бағандардан
тұрады. Ол кестелер өзара байланысып
жатады. Реляциялық моделді 70-жылдардың
басында ІBM фирмасының қызметкері Эдгар
Код ұсынған және ол қатынас ұғымына
негізделеді.

“RELATION” –
қатынас,
байланыс деген
ұғымды білдіреді
кітаптар кестесі
Кіта атау автор жы баспа бөлім
Оқырмандар кестесі п ы ы лы сы
код
Оқырма Аты тобы ы
н коды жөні
101 инф Балап 200 Алма техни
1203 Аленова М(р)-103 орма анов 3 ты калы
шынар тика А. қ
... ... ... ... ... ...

тапсырыс
Оқырман коды Кітап коды
кітапханашылар
1203 101
Кітапхан Аты
ашы жөні
коды ... ...

1203 Масанов
а Ш.
... ...
Деректер қорын басқару жүйесі (ДҚБЖ)
-көлемді мәліметтер жиынын тұтынушыларға
ыңғайлы түрде бейнелеп, белгілі бір форматта
сақтап қана қоймай, оны ары қарай өңдеуге
арналған бағдарламалар кешені.
Ең кең таралған ДҚБЖ: MS SQL Server,
Oracle, Informix, Sybase, DB2, MS Access
 және т.б.
Деректер қорының
объектілері:
1. кестелер (таблицы)
2. сұраныстар (запросы)
3. үлгілер (формы)
4. есептер (отчеты)

Ұқсас жұмыстар
Өріс типтері
Деректер базасының жіктелуі
Деректер базасын басқару жүйесі туралы ақпарат
Күрделі реляциялық деректер базасы
Деректер базасының архитектурасы
Деректер базасымен жұмыс істеуге арналған құралдардың жалпы көрінісі
Access деректер түрлері
Scopus деректер базасы
ORACLE ДЕРЕКҚОРЛАРЫ ЭКЗЕМПЛЯРЛАР МЕН ҚҰРЫЛЫМДАР
Баған және кесте атрибуттары
Пәндер