Бункерлі бағдарлау – қоректендіруші және қалталы бункерлі бағдарлау - қоректендіруші құрылғылары
Презентация қосу
Бункерлі бағдарлау –
қоректендіруші және қалталы
бункерлі бағдарлау -
қоректендіруші құрылғылары
Бункерлі бағдарлау

Бункерлі
бағдарлау-
қоректендіруші
құрылғыларының
ең қарапайым
және сенімдісі
болып құбырлы
бұрулары бар
бункерлі-
құйғыштар
Бункерлі бағдарлау - қоректендіруші
құрылғыларының түрлері:

1. ворошителді бункерлі - құйғыш.

2. екі концентрленген құбырлары бар бункерді-
құйғыш.

3. Айналатын қармауыш органдары бар бункерлі
бағдарлау - қоректендіруші құрылғысы:

а) қалталы; б ) саңылаулы; ) имекті; г ) шиберлі
және т.б.

4. Тербелмелі бункерлі бағдарлау -
қоректендіруші құрылғы және т.б.
Бункерлі бағдарлау-қоректендіруші құрылғыларының ең
қарапайым және сенімдісі болып құбырлы бұрулары бар
бункерлі-құйғыштар табылады. Олардың екі типі болады
а) ворошителі бар бункерлі-құйғыш:

- тік орнатылып, шығу тесігімен жабдықталған цилиндрлі
конусты бункер;

- бункердің төменгі бөлігіне орнатылған тік штифті түріндегі
ворошителмен жабдықталған айналатын конусты түп.

Цилиндрлік формадағы бұйымдар,

- бункерге 1 толық тиелген,

- қабылдау трубкасының 5 шыға берісіне ауырлық күшінің
әсерінен төмен бағытталады.
Одан әрі түптің 3 айналуы кезінде түптің
конустық тесігі арқылы штифтімен 2 бөлшектер
соғылып, кезекпен түсіп қалады. Түптің айналуы
буынтықты беріліс 4 арқылы жүзеге асады.

Машинада бұйымның негізгі өңделуі позициялы
тартпа арқылы трубкамен 5 қосылады.

Ішкі трубка 1 қабылдағыш, ал сыртқы трубка 2
қармауыш болып табылады.

Механизмге сәйкес ілгерлемелі-қайтымды
қозғалыс жасай отырып, сыртқы трубка ішінде
еркін сырғанайды. Бункерлі бағдарлау -
қоректендіруші құрылғыларының осындай
типтері роторлы карамель орайтын машиналар
қоректендіргіші үшін қолданылады .
Қалталы бункерлі бағдарлау - қоректендіруші
құрылғылары,

б) Қалталардың түрлері

Қалталы бункерлі бағдарлау - қоректендіруші
құрылғылары:

- ойық-қалтасы бар көлбеу айналатын диск.

Бұйым (дайындамалар) қалталарға диск төменгі
жағдайда болғанда келіп түседі. Одан әрі

- олар бункердегі дайындамалардың
массасынан шығарылады,

- және қалталардан бункер түптері жоғарғы
бөлігінен науаға 4 келіп түседі.
Қалталардың орналасуы мен формалары дайындамалардың
түріне байланысты болады.
Дайындамаларды бағдарлау мыналарға тәуелді болады:

ұзындықтың ℓ диаметрге d қатынасын
ℓ/d>1 кезінде дайындамалар:

дискі хордалары боынша бағдарлау.

ℓ/d<1 кезінде дайындамалар:

өздерінің торецтері (шеттері) бойынша бағдарлау.

Қалта өлшемдері екі дайындама қатар түспейтіндей болуы
керек.
Бункердің көлбеу бұрышы қалтаға түспей қалған
дайындаманының төмен қарай сырғанауын қамтамасыз ету.

Қалталы бункерлі бағдарлау - қоректендіруші құрылғылары
тұшпаралар мен кәмпиттер орамасын буып-түю
автоматтарында қолданылады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1.1. Пелеев А.И. «Технологическое оборудование
мясной промышленности». М.: Пищевая
промышленность, 1971.
1.2. Ш. Тілегенов, Күзембаев, Н. Өсеров «Тамақтану
кәсіпорынының жабдықтары» Ы. Алтынсарин
атындағы Қазақтың білім академиясының
Республикалық баспа кабинеті, 1999 ж., 253 бет.
1.3. Сурков В.Д., Липатов Н.Н., Золотин Ю.П.
«Технологическое оборудование молочной
промышленности». М. «Легкая и пищевая
промышленность», 1983. – 431с.
1.4. Ивашов В.И. «Технологическое оборудование
мясной промышленности» Часть 1. М. Колос 2001 –
552 с.

Ұқсас жұмыстар
Бункерлі бағдарлау-қоректендіруші құрылғылар
Даналық бұйымдары бар машиналардың автоматты қоректендіргіштер Қоректенгіштердің құрылымы, жіктелуі және негізгі типтері
ДЭЕТ-тің архитектурасы
Бағдарланған даналық бұйымдарға арналған автоматты мөлшерлегіштер
Электр энергиясымен қамту жүйесін жобалау және есептеу
Спорттық бағдарлау
Пластикалық хирургия мен трансплантология негіздері
Сызықтарды бағдарлау
Пластикалық хирургия
Трансформаторлардың қызметі
Пәндер