ЖАСУША ТЕОРИЯСЫ
Презентация қосу
ЖАСУША ТЕОРИЯСЫ

Орындаған: Нұрбекова М.Н
Тобы: БТ-407
Қабылдаған: Кайрханов К.К
МАЗМҰНЫ:

1. Жасуша туралы негізгі ұғымдар.
2. Жасушаның ашылу тарихы
3. Жасушаның қалыптасуы.
4. Жасуша теориясының қағидалары.
5. Жасуша құрылысы
6. Өсімдік және жануар жасушасы
7. Қорытынды
8. Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Тұқым қуалаушылық
пен өзгергіштік
заңдылықтарын жасуша
деңгейінде зерттеуге
мүмкіндік береді.

Цитогенетика

Салалары

Клеткадағы нуклейн Цитоэкология
Цитология қышылын зерттейді.
1870 ж Мишер лейкоцит
ядросынан нуклейн
қышқылын тапты
Молекулалық Қоршаған ортаның бұзылуына
Биологияның байланысты жасуша
құрылымының өзгеруін соның
бір саласы салдарынанаурудың алдын алу
Цитохимия
шаралары қарастырылады.
Жасушаның ашылу тарихы

1665 ж Р.Гук микроскоппен
1609 ж Г.Галелей жасушаның майда ұяшықтан
микроскопты құрастырды тұратынын көрді.
Жасуша терминін қолданды

А.Левенгук қан құрамындағы
эритроциттің бір жасушалы
екенін анықтады.

1839 ж Я.Пуркине
1831 ж Р.Броун жасуша ішіндегі
өсімдік жасушасын ашты сұйықтық протоплазманы
тапты.
Жасуша теориясының қалыптасуы

Ботаник М.Шлейден
зоолог Т.Шванн
өсімдік пен жануар
жасушасын
салыстырып,олардың
1858 ж Р. Вирхов “ә рбір
ұқсастықтарын тапты.
жасуша өзіндей
жасушаның бөлінуі
арқылы пайда болады”
деген қорытындыға
келді.
Нәтижесінде жасуша
теориясының
негізін қалады.
Жасуша теориясының қағидалары:
1.Жасуша –барлық тірі ағзалардың ең кіші өлшем
бірлігі .
2.Әр түрлі ағзалардың жасушалары құрылысы
,құрылымы, химиялық құрамы зат алмасуы негізгі
тіршілік әрекеті жөнінен ұқсас.
3.Ағзалардың жасуша құрылыстарының ұқсас
болуы -өсімдік пен жануарлардың шығу тегінің бар
екенін дәлелі болып табылады.
4.Жасушалар бөліну арқылы көбейеді.
5. Жасушаның негізгі құрылымдық бөлігіне
цитоплазма және жасуша мембранасы жатады.
6. Көп жасушалы ағзалардың жасушаларының ең
негізгі бөлігі –ядро,тұқым қуалау аппараты
сақталып келесіұрпақтарға беріліп отырады.
Жасуша құрылысы

1. Цитоплазма
2. Ядро
3. Митохондрия
4. Пластидтер
5. Лизосома
6. Май тамшылары
7. Гольджи жиынтығы
8. Тү йіршікті
эндоплазмалық тор
9. Вакуоль
10.Жасушаның ішкі
мембранасы
11.Жасушаның сыртқы
мембранасы
Жасуша негізі

Жасуша
Цитоплазма Ядро
жарғақшасы
Өсімдік және жануар жасушасы

І. Өсімдік жасушасы.
1. Цитоплазма; 2. Вакуоль; 3.
Ядро; 4. Пластидтер; 5. Жануар жасушасының жалпы
Қабықша. көрінісі
Тірі ағзалар жасушалары жетілуіне байланысты

Прокариоттар Эукариоттар
ядросыз жасушалар ядролы жасушалар

Жасушаны зерттеу
ә дісі. Бұ л мироскоп
құ ралы болып
табылады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Сонымен, жасуша – тіршіліктің негізгі бірлік өлшемі.
Барлық тірі ағзалардың денесі (вирустан басқасы)
жасушадан тұратыны сендерге мәлім. Жасушаның
құрылысы электронды микроскоптың көмегімен терең
зерттелді. Электронды микроскоппен жасуша
құрылымдарының өте ұсақ бөлшектеріне дейін анық
көруге болады. Жасушалардың құрылысы мен қызметін
зерттейтін ғылымды цитология (грекше «kytos» – жасуша,
«logos» – ғылым) дейді. Жасушалар құрылысы, қызметі,
пішіні, мөлшері жағынан әр түрлі болады. Жасуша
плазмалық жарғақша, цитоплазма, ядро және
органоидтардан (эндоплазмалық тор, рибосома,
митохондрия, лизосома, Гольджи жиынтығы, жасуша
орталығынан) тұрады.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ.

1. Джусупова Д.Б “Экологиялық биотехнология”: Оқулық-
Алматы:2013ж
2.Аубакиров Х.Ә”Биотехнология ” оқулық- Алматы :2011ж

Ұқсас жұмыстар
Клетка теориясы
Жасушаның молекулалық биологиясы
Қартаю типтері туралы Мечниковтің теориясы және қазіргі заманғы қартаю туралы теориялар
Жасушаның зерттелу тарихы, жасуша теориясы
Жасуша және оның химиялық құрамы
Жасуша қасиеттері
ЖАНУАРЛАР МОРФОЛОГИЯСЫ
ЖАСУША ТЕОРИЯСЫНЫҢ АШЫЛУЫ
ЖАСУША БИОЛОГИЯСЫНА КІРІСПЕ
Жасушалар мен тіндердің
Пәндер