Ақпарат және оны өрнектеу жолары. Ақпаратты өлшеу. Информатика ұғымы. Ақпараттық технологиялар және техника. Есептеу техникасының даму тарихы
Презентация қосу
С ӨЖ
Тема: Ақпарат және оны өрнектеу жолары. Ақпаратты өлшеу.
Информатика ұғымы. Ақпараттық технологиялар және техника. Есептеу
техникасының даму тарихы.
Орындаған: Болатов Ш.Ж ВС 505
Тексерген: Кайсанов С.Б

Семей қ. 2015 жыл
Жоспар:
I. Кіріспе
1. Информатика ұғымы
2. Ақпараттық технологиялар және техника
3.Есептеу техникасының даму тарихы.
4. Ақпаратты өлшеу
III. Қорытынды.
IV. Қолданылған әдебиеттер.
Ақпарат (лат. informatio — түсіндіру, мазмұндау) ұғымы күнделікті
өмірден бастап техникалық салада пайдаланылатын көп мағыналы ұғым.
Жалпы алғанда бұл ұғым шектеу, байланыс, бақылау, форма, инструкция,
білiм, мағына, құрылым, бейнелеу, сезіну тағы басқа ұғымдармен тығыз
байланысты. Көп адам бұл жайлы Білім дәуірі немесе білім қоғамы
тудырған Ақпарат дәуірі туралы айта бастады; ақпараттық
қоғам, ақпараттық технологиялар, тіпті информатика, ақпарат ғылымы
және компьютер ғылымы назарға көп түсуде, ал “ақпарат” сөзі білдіре
бастаған мағыналары ұқыпсыз пайдаланылуда

"Wikipedia"
сөзінің бинарлық
түрдегі ASCII коды
Информатика – адам өмірінің әртүрлі салаларында ақпаратты ң
құрылымы мен жалпы қасиеттерін, оны іздеу, жинау, сақтау,
түрлендіру және қолдану мәселелерін зерттейтін жас ғылыми
пән.

Информатика компьютер, компьютерлік жүйе және желілермен
генетикалық байланысты және олардың өте үлкен көлемдегі
ақпараттарды туғызуы, сақтауы және автоматтандыруы
ақпараттық үрдістерге ғылыми қөзқарасқа мүмкіндік пен
қажеттілікті туғызады. Бұл ерекшелік көбінесе информатиканы
компьютермен жұмыс істеу әдістері мен тәсілдеріні ң жиынты ғы
деген жалған түсінікті тудырады. Шынды ғында қазіргі
замандағы информатика — өте көлемді, динамикалы,
эмпирикалық материалдарды жинақтау және ойдан өткізу
кезеңін кешіп отырған, бірнеше іргелі және қолданбалы
пәндердің қиылысында қаланған ғылым.
Ақпарат технологиясы (ағылш. information technology, қысқ. IT) —
объектінің, процестің немесе құбылыстың күйі туралы жаңа а қпарат алу
үшін мәліметтерді жинау, өңдеу, жеткізу тәсілдері мен құралдарыны ң
жиынтығын пайдаланатын процесс.
Ақпарат технологиясы дегеніміз компьютерді және телекоммуникациялық
жабдықтарды деректерді сақтау, шығару, тасымалдау ж әне өзгертуге
арналған технология.
Есептеу техникасы құралдары (ЕТҚ) - ақпаратты өңдеу жүйесінің өз
бетінше немесе басқа жүйелер құрамында ж ұмыс істеуге қабілетті
бағдарламалық және техникалық элементтерінің жиынтығы.
Ақпаратты ұстайтын техникалық құралдар - ақпарат сыртқа шы ғатын
техникалық арналар бойынша тарайтын дабылдарды қабылдау ж әне өлшеу
үшін пайдаланылатын техникалық құралдар, сондай-ақ ақпаратты алу үшін
пайдаланылатын басқа да техникалық құралдар.
Есептеу техникасының
даму тарихы
Есептеу техникасының даму тарихы ерте кезден-
ақ басталды: XVII ғасырдың 40-жылдарында
Б.Паскаль – сандарды қоса алатын механикалық
құрылғыны ойлап тапты; XVIII ғасырда В.Лейбниц
сандарды қоса және көбейте алатын құрылғы жасап
шығарды; XIX ғасырда Ч.Бэббидж механикалық
машинаны программа арқылы басқару жүйесімен
біріктірді; XX ғасырдың 30-шы жылдарының соңында
Америкада қосу, азайту элементтері, электрондық
жад, механикалық компонент енгізілген ЭЕМ
құрастырылып шықты. Алғашқы ЭЕМ-ді құру және
оның жұмыс істеуінің теориялық негіздерін 1946-
1947 жылдары атақты математик, кибернетик Джон
фон Нейман дайындап шықты. Мұнда өңделетін
ақпарат пен өңдеу программасын сандық түрде
дайындау, деректер мен программаны машинаның
жадында орналастыру тәсілдері қарастырылған.
ЭЕМ-ры мынадай буындардан тұрады:
1)бірінші буын – ЭЕМ-нің ішкі құрылымы элементтері жеке
бөлшектерден дайындалған электрондық-логикалық схемаларға
негізделген болатын. Бұл бөлшектердің негізгілері – ваккумдық
электрондық шамдар. Мұндай компьютерлердің көлемі үлкен,
сенімділігі жоғары емес, тездік жылдамдықтары 1 секундта 5-6 мы ң
қарапайым операция шамасынан аспайтын: екі санды қосу, көбейту
сияқты қарапайым операциялармен шектелді.
2)екінші буын – транзисторды ойлап шығаруға байланысты, негізгі
элементтері жартылай өткізгішті транзисторлардан тұратын ЭЕМ-ры
жарыққа шықты. Бұл ЭЕМ-да Алгол, Фортран, Бейсик және т.б.
программалау тілдеріндегі программалармен жұмыс істеу м үмкіндігі
туды.
3)үшінші буын – элементтік негізі жартылай өткізгішті интегралдық
схема (ИС) болатын ЭЕМ-ры жасалына бастады. Интегралдық схема
(ИС) – мүмкіндігі күрделі транзисторлық схемадай болатын, аумағы 1
шаршы см-ге жетпейтін функционалдық блок. Ол жартылай өткізгішті
кристалдан (негізінен кремнийден) тұрады да, элементтері он
мыңдаған-миллиондаған транзисторлардан, диодтар, конденсаторлар,
резисторлар арнайы тақшада тұтас құрастырылады.
4)төртінші буын – элементтік негізі үлкен
интегралдық схема (ҮИС) және аса үлкен
интегралдық схема (АҮИС) болатын ЭЕМ-
ры жасалына бастады. Бұл ЭЕМ-ры білімді
нәтижелі түрде өңдей алатын, параллель
жұмыс істейтін ондаған микропроцессорлар
жиынтығынан дайындалып шықтышина
жұмысын басқарушы және арифметикалық-
логикалық ақпаратты өңдеуге арналған
компьютердің негізгі құрылғыларын бірге
қосып процессор деп, ал бір немесе бірнеше
АҮИС-дан тұратын дербес компьютер (ДК)
процессорын микропроцессор деп атайды.
5) Бесінші буын1990 жылдардан бастап
объектілі-бағдарлы программалау тілдері
сияқты электрондық құралдары жаңа типті
етіліп күрделі дамытылған бесінші буын
ЭЕМ-ры дайындалып шықты.
Ақпараттың өлшемі
В - әрпінің
байтқа айналуы
01000010

В - латын
әрпі

1 килобайт=1Кб=110байт=1024байт
1 мегабайт=1 Мб=210Кб=1024Кб(1048576 байт)
1 гигабайт=1 Гб=210Мб=10Мб(1048576 Кб)
Ақпаратты беру жылдамдығы (ақпараттыт/с,
байт/с...)
Қорытынды
Ақпаратты шындығында да ғылыми ұғым ретінде қарастыруға болады. Өйткені
бұған дейін ақпараттың кұрылымы мен қасиеттері барлы қ ғылым салаларында
зерттелінді. Мысалы, физика - а қпарат таситын сигналдарды ң қасиеттерін
зерттейді. Табиғаттағы көптеген құбылыстарды ң сигнал шы ғаратыны белгілі.
Ал тіркелінген сигналдар белгілі бір м әліметтерді құрайды. М әліметтер
түрленіп, тасымалданып, әдістердің к өмегімен қолданыс табады. М әліметтер
мен әдістердін өзара әсерлесуінен ақпарат т үзіледі. Өлі таби ғатта ғы процестер
үздіксіз энергия алмасу түрінде өтеді. Энергия алмасумен қатар тірі таби ғатта
бағытталған зат алмасу процесі жүреді. Зат алмасу мен энергия алмасу
процестерінің арасындағы өзара байланыс а қпарат алмасу турінде өтеді немесе
оны ақпараттық процесс деп атайды.
Сонымен ақпарат — бұл ақпаратты қ процесс барысында т үзілетін
қозғалыстағы объект. Ақпараттың қасиеттері мәліметтерді ң қасиеттеріне де,
әдістердің қасиеттеріне де тікелей т әуелді.
Қолданылған әдебиеттер

 Биекенов К., Садырова М. Әлеуметтанудың
түсіндірме сөздігі. — Алматы: Сөздік-Словарь,
2007. — 344 бет. ISBN 9965-822-10-7
Жоғарыға көтеріліңіз↑ Ермеков Н.Т., Стифутина
Н.Ф. Информатика. Жалпы білім беретін мектептің
8-сыныбына арналған оқулық. Алматы: "Мектеп"
баспасы, 2004. - 224 б.ISBN 9965-33-206-1
Жоғарыға көтеріліңіз↑ Орысша-қазақша
түсіндірме сөздік: Ғылымтану. Жалпы
редакциясын басқарған э.ғ.д., профессор Е. Арын-
Павлодар: ҒӨФ «ЭКО», 2006 жыл. - 430 б. ISBN
9965-808-78-3

Ұқсас жұмыстар
Бірінші электронды компьютер
Ақпарат туралы түснік
Ақпараттың қасиеттері
МЕКТЕПТЕГІ ИНФОРМАТИКА КУРСЫНДА EXCEL БАҒДАРЛАМАСЫН МЕҢГЕРУ НЕГІЗДЕРІ
Ақпараттық процестер
Ақпараттық жүйелер
Процесс Ақпараттық процесс
ИНФОРМАТИКА ПӘНІ ОНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Информатиканы оқытуда қолданылатын электрондық ресурстардың құрамы және қолданылу бағыттары
Компьютердің архитектурасы
Пәндер