Өнімді сапасын басқару жөніндегі Еуропалық тәжірибе
Презентация қосу
Орындағандар:Жумагазинов А.Е
Мұхтарбек А.
Кенже А.
Нұржанқызы Г.
Өнімді басқарудағы
Еуропа тәжірибесі
1871жыл – Британия парламенті
метрикалық жүйелерді міндетті түрде
қолданысқа енгізу туралы заңды
қабылдау туралы мәселені шешуде
1873 жыл –Британдық жәрдемдесу
ассоциаиясы білім дамуына СГС жүйесін
енгізді
Сапаны басқарудағы Еуропа
тәжірибесі
1947 жыл – ISO ұйымдастыру
1950 жыл – Сауда министрлігі Ходжсон
комиссиясы СИ жүйесін енгізуді
ұсынды
1962 жыл – ИСО және МЭК құптап
СИ жүйесін қабылдады
70-ші жылдары – европалық
тұрмыстық техника өндірушілерді
япониялық өндірушілер ығыстырды
Сапаны басқарудағы Еуропа
тәжірибесі
Ұлтаралық корпорацияларды құру.
Ұлтаралық сауданың дамуы.
Өздігінен басқарылатын жұмыс
топтарының тәжірибесінің өріс алуы.
Өзін-өзі бағалау және бенчмаркинг
принциптерін қолдану
Сапаны басқаудағы еуропа
тәжірибесі
Европада бизнесті басқару SQP
концепциясын қолдану сияқты
Сапаны басқарудағы Еуропа
тәжірибесі
1987 жыл - ISO стандарттары және
оның европалық аналогтары EN 29000,
EN45000.
Сапа - европа елдедерінің бәсекеге
қабілеттілік факторын қамтамасыз ету:
Сапаны басқарудағы Еуропа
тәжірибесі
Стандарттар негізінде сапа
жүйелерінің бірге енгізілуі
ISO 9000, ЕN 29000.
Европалық және халықаралық
стандарттардың үйлестірілуі.
1985 жыл – СЕ таңбасы бар өнімді
маркерлеу
Сапаны басқарудағы Еуропа
тәжірибесі
Өнімді сертификаттау, шиеленістерді
шешу тұтынушы талаптарының
қанағаттануын қадағалайтын тәуелсіз
ұйымдар
Европада– TUV Cert, BVGI, DNV,
Lloyd Register, BSI сертификациясымен
айналысатын жетекші ұйымдар
құрылды
Сапаны басқарудағы Еуропа
тәжірибесі

Өнім сапасын бағалап, бақылаған зерттеу
лабораторияларының және
сотрудниктарының аккредиттеу жүйесі.
Өндіріс технологиясы ерекше қатал
тексеріске ұшырай бастады.
Сапаны басқарудағы Еуропа
тәжірибесі
Сапаны жақсарту жұмыстары бойынша
ұйымға қойылатын :
• Өнім сапасы тұтынушылар талаптары
және үлгіге сәйкестігімен қамтамасыз
етіледі;
• Тауарға сапа ең алғашқы стадияда берілуі
керек, өндірілген өнім сапасын тексеру
мағынасыз
Сапаны басқарудағы Европа
тәжірибесі
• Орындаушылардың жауапкершілігі және
біліктілігі тауар сапасының кепілі болып
табылады;
• Толық және айқын ерекшеліктің болуы
сапалы өндірістік инспекцияны қмтамасыз
етеді;
• тауарды ағымға жіберместен бұрын оның
үлгісі толығымен барлық өндіріс
жұмысшыларымен толықтай тексеріліп
шығу керек.
Сапаны басқарудағы Еуропа
тәжірибесі
Британияда дефекттіліктің төрт
деңгейін көрсететін дефекттер
классификациясы жасалынған :
◦ ақаулы (А);
◦ айтарлықтай дефекттері бар(В);
◦ аздаған дефекттері бар(С);
◦ болмашы дефекттері бар(D).
Сапаны басқарудағы еуропа
тәжірибесі

1988жыл - сапа жүйесінің сертификатау
және бойынша европалық комитет
1993 жыл – Сертификация және байқау
бойынша Европалық координациялы кеңес
Сапаны басқарудағы Еуропа
тәжірибесі
Сапа аумағында саясаттың негізгі мақсаттары :
Ішкі және сыртқы саудада европалық
фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
Бірыңғай сауданың техникалық негізін
қамтамасыз ететін инфраструктураның дамуы;
Жеткізушілер мен тұтынушылардың
серіктестігін арттыру;
Еңбектің сапасын және эфеективтілігін арттыру;
Европаның өнеркәсіптік потенциалын көбейту.
Сапаны басқарудағы еуропа
тәжірибесі

1988 жылы қыркүйек айында батыс
европаның 14 ірі компанияларының
президенттері Сапаны басқарудың
Европалық фондын құру жөніндегі келісімге
өол қойды. (EFQM).
Сапаны басқарудағы еуропа
тәжірибесі

EFQM сапа бойынша Европалық ұйыммен
(ЕОК) бірге 1992 жылдан бері үздік
фирмаларға берілетін сапа бойынша
Европалық сыйлықақы құрды.
Сапаны басқарудағы Еуропа
тәжірибесі

Европалық сапа сыйлықақысының
мақсаттары:
Клиенттердің мұқтаждықтарын
қанағаттандыру
Қызметкерлер қызығушылықтарын
қанағаттандыру
Қоғамға әсері
EFQM моделі
Келесі жағдайларда негізделеді:
Клиент әрқашан назарда
Жеткізушілермен серіктестікте болу
Біліктілікті жетілдіру
Процесстер және деректер
Үздіксіз жетілдіру және жаңашылдық
Мақсаттарға жетудегі жүйелілік және басшылық
Өзара жауапкершілік
Нәтижелерді үйлестіру
EFQM моделін қолдану
келесілерді болжамдайды
Өзін-өзі бағалаудың шығуының
алғашқы себептері болып ең алдымен:
Мықты жақтар тізімі,
Жетілдіру үшін бағыттар тізімі
модель критерийлері бойынша
басқару жүйесінің баллдық бағалауы.
EFQM моделін қолдану
келесілерді болжамдайды
Өндірістің басқарушылық күштілігіне
зерттеу және өлшеу жүргізу;
Кез-келген ұйымның басқару жүйесінің
эффектитілігіне бақылау жүргізу .
Сонымен қатар, модель өзін-өзі бағалау
жүргізу кезінде көмектесе алады.
RADAR- EFQM жүйесін бағалау
циклы
Results (нәтижелер)
Approach (амал)
Deployment (өндіріс деңгейлері бойынша
амалды күшейту)
Assessment and Review (бағалау немесе
өзін-өзі бағалау) және қайта қарау
(жандандыру талпыныстары және қайта
қарау үшін анализ).
EFQM критерийі
Басшылы Кадрлық саясат Процестер Персонал Жеткен
қ 90 балл (9%) 140 қызығушылықтары нәтижел
100 балл балл(14%) н қанағаттандыру ер 150
(10%) 90 балл (9%) балл
(15%)
Саясат және Тұтынушылар
стратегия 80 мұқтаждықтарын
балл (8%) қанағаттандыру 200
балл (20%)

Ресурстар 90 Қоғамға әсері 60
балл (9%) балл (6%)

Қамдалатын күштер 500 балл (50%) Нәтижелер 500 балл (50%)
Еуропалық амалдың
ерекшеліктері
Сапаны растау және бағаға қатысты
барлық жұмыстарды жүргізуүшін заң
шығарушы негізде
Еуропалық амалдың
ерекшеліктері
Сетификаттау процедураларына, ережелері
және ұлттық стандарттар талаптарын
үйлестіру
Еуропалық амалдың
ерекшеліктері
Сапа бойынша мамандарды тіркеуге,
зертханаларды аккредиттеуге, өнімді
сертификаттауға және сапа жүйесі
бойынша жұмыстар жүргізуге уәкілетті
ұлттық ұйымдар жүйесін және аймақтық
инфраструктура құру.
Назарларыңызға
рахмет!!!

Ұқсас жұмыстар
Өнім сапасын басқару жөніндегі Жапонияның тәжірибесі
:Өнім сапасын арттырудың шетелдік тәжірибес
Қазақстан Республикасында дәрілік заттарды өндіру
Сапаны басқару
Сапаны бақылау
Дәрілік препараттар жазбасының құрамын нормалау
Қазақстан республикасындағы техникалық реттеу жүйесі және сертификаттау ережелерін бұзғаньі үшін жауапкершілік
Қоршаған ортаны бақылаудың халықаралық бірлестігі
Сапа менеджмент жүйесінің халықаралық стандарты
БАСҚАРУ СТИЛІ АҚШ ЖАПОНИЯ
Пәндер