Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайлы ақпарат


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Елбасы Н.Ә.Назарбаев “Қазақстан
2050: стратегиясы қалыптасқан

мемлекеттің жаңа саяси бағыты” атты
Жолдауында мектепке дейінгі білім беру
жүйесіне 3 нақты тапсырма берген
болатын, олар:
1.Мектеп жасына дейінгі тәрбие мен
білім беруге оқытудың қазіргі заманғы
әдістемелерін енгізу;
2.Балаларды мектепке дейінгі білім
беру мен қамту мәселелеріне қатысты
жүйелі ұсыныстарды егжей-тегжейлі
әзірлеу;
3.Мектеп жасына дейінгі білім беру
деңгейінде үш тілді оқытуды жаппай
енгізуді қамтамасыз ету;
Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес
белгіленген құзіреттіліктер жүйесі бойынша
анықталған педагог моделі

Баланың жеке, жас,тұлғалық ерекшеліктерін, жанұясын
Гностикалық зерттей біледі.
құзіреттілік

Ән салып би билейді,қуыршақ театрын ұйымдастыра алады
Арнайы құзіреттілік

Педагогикалық- Тәрбиелеу мен оқыту технологияларын біледі. Педагогикалық
құрастырушылық үдерісті жобалай және жоспарлай алады.
құзіреттілік Баланың тұлғалық дамуының бағыттарын жобалай алады.

Коммуникативтік Балалар арасында өзара жағымды қарым-қатынас
құзіреттілік қалыптастырады. Баламен,топпен, ата-аналармен
педагогикалық мақсатқа сай қарым-қатынасты орната біледі.

Ұйымдастырушылық –
Баланың білім алуы мен дамуы үшін қолайлы ортаны
басқарушылық
қалыптастыра біледі. Серіктестерімен, ата-аналармен өзара
құзіреттілік байланысты іс-әрекетті үйлестіре алады.
Да
ғы Кәсіби біліктілігін Иновациалық

мы
өзіндік дамыту көздері технологиялары
Ал

ту
Ақпараттық-
Дамытудың
коммуникативтік
сапалық белгілері
технологиялар

Жаңа формация
педагогтың кәсіби
даму моделі

Дамыту
Қауымдастық
құндылықтары

Ж
Ш

о
ар

лд
тт

Дамытуға Дамуды

а
ар

р
қажеттілік бағалау
ы

ы
НӘТИЖЕ
1. Өзінің іс-тәжірибесіне
педагогикалық-психологиялық талдай
жасауы.
2. Озық іс-тәжірибелерді оқып үйренуі
3. Ғылыми әдебиеттермен қарулануы
4. Әріптестер арасында әдіс алмасуы
5. Тәрбиеленушілермен, ата-аналары
мен бірлесіп, мәселелерді шеше білу
құзіреттілігі
Теориялық
Педагогикалық
1.Білімін жинақтау Психологиялық
Әдіснамалық

2.Басты мәселені таңдай білу
3.Жаңа идеяларды, тиімді әдістерді
табуы, тануы, таныта білуі.
4.Ой-өрістің ұшқырлығы
5.Құнды мәліметті қажетті сәтте
педагогикалық ортада ұсына білуі
6.Шеберлік тұлғалық құзіреттілігі
7.Қарым-қатынас мәдениеті
1. Проблеманы өз бетінше шеше білуі
2. Өз әрекеттерін үйлестіре білу
3. Дұрыс мақсат қоя білу
4. Бірлесе әрекет ету
5. Тәуекелшілдік
6. Бастамашылдық
7. Білім деңгейін арттыруға талпыныс
8. Өз еңбегі нәтижесін талдай және
жинақтай білуі
1. Педагогтың бос уақытының болуы
2. Материалдық база
-нормативтік құқықтық заңнамалардың жинақталуы
-кітапхананың оқу әдістемелік қоры
-интернет желісіне қосылуы т.б.

3. Моральдық –психологиялық ахуал
4. Жұмыс нәтижесін бағалау, көтермелеу,
насихаттау, марапаттау
5. Материалдық қолдау, тұрақты қамқорлық
жасау
Кәсіби біліктілікті дамытудың бірден- бір жолы
оқытудың жаң а технологияларын игеру.

Иновациялық
технологиялары

Дамыта
оқыту “Тәй-тәй”
технология
сы

Монтесори

Ақпаратты технологи
қ ясы
технология
Оқыту технологияларын жүзеге
асыру жолдары
1. Авторлық технологиялар бойынша міндетті білім
сатысынан өту.
2. Оқыту мен тәрбие үрдісіне енгізу
3. Жыл сайын жұмыс нәтижесін шығарып, мониторинг
жасау
4. Аудандық семинарларда талқылап, педагогикалық
оқу, конференциялар арқылы тәжірибе алмасу
5. Оқыту технологияларының түрлері бойынша
шығармашылық орта қалыптастыру
Ақпараттық-
коммуникативтік
технология

1. Интернет ресурстары
2. Мультимедия
3. Интерактивті тақта мүмкіндіктері
Педагогтың кәсіби дамуын бағалау рейтингісі
______________________________________________________
Р/с Бағалау өлшемдері Балдық жүйе
1 Оқу бағдарламасы
Күнтізбелік жоспар, ұйымдастырылған оқу- іс 5
әрекетінің жоспарларының талапқа сай жазылуы
2 Өз біліктілігін арттыру нәтижелері 10
-Білім сатысынан өтуі, оны іс-тәжірибеге ендіру
нәтижесі
-Ғылыми-әдістемелік ізденіс жұмыстары, нәтижесі
-Педагогикалық, әдістемелік кеңестерде іс-
тәжірибесімен бөлісуі
-Компьютерлік сауаттылығы
-Өзінің және өзге тәрбиешінің сабағына
психологиялық-педагогикалық талдау жасай білуі

3 Тәрбиешілер шығармашылығы 10
-Жекелеген бағдарламалар
-Әдістемелік нұсқаулық, дидактикалық материалдары
- Оқулық, оқу құралдарын дайындауы
- Ақпараттық-коммуникативті технологияны игеру
- Кәсіби байқауларға (республикалық, облыстық)
қатысуы
1- деңгей. Баса назар аударуды қажет ететін
кәсіби дамуы әлсіз педагог.
- Мен не істей аламын ?
- Қолымнан не келеді ?
2 – деңгей. Жұмыс стилі қалыптасқан
педагог.
Қалай жақсы істеуге болады? Қандай әдіс-
тәсілдер ,құралдар жоғары нәтиже береді?
3 - деңгей. Шығармашылықпен жұмыс
істейтін педагог.
Мен кімді қалыптастырамын ?
Менің қызметімнің нәтижесі не береді?
4 – деңгей. Зерттеуші педагог.
Кәсіби біліктілігі жоғары педагогтың төлқұжаты
Фамилиясы----------------------------------------------------------------
Аты--------------------------------------------------------------------------
Тегі------------------------------------------------------------------------- Фото
Туған күні,айы,жылы------------------------------------------------
Ұлты----------------------------------------------------------------------
Білімі\қайда,қашан,қандай мамандық
бойынша\-----------------------------------------------------------------------
Санаты--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Қызмет
орны-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Біліктілік арттыру курсында болуы\қайда,қашан,курстың тақырыбы,сағат
саны\------------------------------
Өзіндік білім көтеру
тақырыбы--------------------------------------------------------------------------------------------
Формасы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Авторы-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Негізгі идеясы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тәжірибе жүргізудің
бастамасы-------------------------------------------------------------------------------------------
Тәжірибе жүргізу нысаны\балабақша\--------------------------------------------------------------------------------
Қолдану
1. Тиімді жаңашыл әдіс-тәсілдерді кең көлемде
қолдану арқылы білім сапасы артады.
2. Педагогтың үздіксіз ізденісі, шығармашылығы
қалыптасады.
3. Озат тәжірибе жинақталады.
4. Педагогтың кәсіптік деңгейін сараптау арқылы
кәсіби құзіреттілігі артады
5. Педагогтың ізденісі арқылы тәрбиеленушінің
тұлғалық компоненті ерекшеленеді.
6. Педагогикалық ұжымда жаңашыл, кәсіби
біліктілігі жоғары топ қалыптасу арқылы
сыртқы ортамен байланыс нығаяды.
7. Мұғалімнің педагогикалық қызметінде
теңгермешілік жойылады.
Күтілетін нәтиже: Қазақстан
Республикасының әлеуметтік және
саяси өміріне белсене қатысуға
дайын, мектепке дейінгі ұйымдарда
оқу – тәрбие әрекетін тиімді
ұйымдастыра алатын,бәсекеге
қабілетті, кәсіби потенциалы
жоғары, құзіретті маман
қалыптасады.

Ұқсас жұмыстар
«Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы»
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайында
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытуы
Педагогтың өзін-өзі тануы және өзіндік дамуы
Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес белгіленген құзіреттіліктер жүйесі бойынша анықталған тәрбиеші моделі
Педагогтың кәсіби өзінөзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайлы
ПЕДАГОГТЫҢ ӨЗІН - ӨЗІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН КӘСІБИ ДАМУЫ
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы мен өзіндік дамуы туралы ақпарат
Пәндер