Мектеп тәрбие жүйесі ретінде алынса
Презентация қосу
Тақырыбы: Мектеп тәрбие жүйесі ретінде

Орындаған: Серікова Б.Е
Топ: П-303
Тексерген:Тұрғанбаева Б.Ш
Қазақстан Республикасы үздіксіз
білім беру жүйесіндегі тәрбие
тұжырымдамасының контексті
бойынша оқушының азамат болып
қалыптасуы үшін аға тәлімгер мен
сынып жетекшілер жұмысын
ұйымдастыру
Жас ұрпақтың азамат болып
қалыптасуы, оның
шығармашылықпен дамуының түп
тамыры тәрбиеден бастау алып ол
Қазақстанның ертеңі мен еліміздің
ұлттық қауіпсіздігі, қоғамның
құндылық бағдарлары жайлы сөз
қозғағанда тәрбие проблемалары
ерекше назар аударуды қажет етеді.
Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру
жүйесіндегі тәрбие тұжырымдамасы
Тәрбие көптің ісі-тәрбие мәселесімен қоғамдық
ұйымдар, мекемелер және жұртшылық болып
айналысқан жағдайда ғана нәтижелі болмақ.

Тәрбие туралы ұғымға, тар мағынада емес, кең
мағынасында, бір жақты емес, кең көлемде, яғни
табиғат пен әлеуметтік ортаның, мектеп пен ата-
ананың жеке тұлғаның дамуы мен қалыптасыуына
мақсатты түрдегі ықпалы, өзара әрекетінің нәтижесі
ретінде қараған жөн.
Тәрбиенің мәнісі:
біріншіден қоғам үшін саналы, белсенді, ізгіленген,
іскер азаматты қалыптастыру
екіншіден жеке тұлға үшін, оны өмір сүре білуге, өзін
қоршаған ортамен қарым-қатынас жасай білуге үйрету.

Олай болса “тәрбие үрдісі“ деп қоғамның талап-
тілектеріне сай, жеке адамның ақыл-ойын, сана-сезімін,
ерік-жігерін, мінез-құлық ерекшелігін жүйелі түрде
қалыптастырып, дамытудағы тәрбиешілер мен
тәрбиеленушілердің өзара бірлескен әрекетін айтамыз.
Мектепте тәрбие үдерісін іске асыру жөніндегі
жұмыс жүргізетін:
-директордың тәрбие жұмысы жөніндегі
орынбасарлары
-сынып жетекшілері,
-педагог-ұйымдастырушы
-аға вожатый
-әлеуметтік педагог
-педагог-психологтар
-сынып тәрбиешілері
-қосымша білім беру педагогтары.
Қазақстан Республикасы үздіксіз білім беру
жүйесіндегі тәрбие Тұжырымдамасында тәрбие
беру ісінде шешімі табылмаған
бірнеше проблемалар тобы айқындалған.
Педагогтардың жалпы адамзаттық және жалпы мемлекеттік
құндылықтарға жауапкершілікпен қарауды қалыпқа келтіру
әрекеттері үнемі тиімді бола бермеуі.
Өмірлік құндылықтардың шынайы патриоттық сезімді
мойындамауға жетелейтін тар прагматикалық көзқарастармен
ауыстырылуы.
Адам өмірін аса маңызды құндылық ретінде бағаламау
Әлеуметтік институт ретінде отбасының тәрбиелік р өліні ң әлсіреуі.
Бұқаралық ақпараттар құралдарының жеке тұлғаны
қалыптастырудағы теріс ықпал етуі.
тәрбиенің жаңа парадигмасының ғылыми- әдістемелермен
жеткіліксіз қамтамасыз етілуі. Тіпті, олар т ұжырымдамалы қ
мәнде нақты белгіленгеннің өзінде тәрбие үдерісін дамыту
бағытында мазмұндық және осы үдерісті жергілікті
орындарда ұйымдастырудың проблемалары.
педагогтардың тәрбие технологияларын жеткіліксіз ме ңгеруі.
Білім беру жүйесінің ішкі себептерінен
балалар қоғамдық ұйымдарының тәрбиелік потенциалы
туындайтын тәрбие проблемалары
тиімділігінің төмендігі.
балалар және жастар қоғамдық ұйымдарыны ң қызметін
ұйымдастыруда бірыңғай ұстанымның болмауы.
еңбек тәрбиесі мен кәсіби бағдар беру ж үйесіні ң жо ғалуы.
мектептерде және мектептен тыс ұйымдарында үйірмелер мен
спорттық секциялар санының жеткіліксіздігі.
Осы проблемаларды шешудегі аға
тәлімгер мен сынып жетекшінің рөлі,
олардың жұмысының мақсатты,
нақты проблемаларды шешуге
бағытталған болуын қадағалау,
дұрыс бағыт-бағдар беру біздің
ДТЖО басты міндетті екендігін
түсінуіміз қажет.
Тәрбие-халықтың ғасырлар бойы
жинақтап, іріктеп алған озық тәжірибесі
мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың
бойына сіңіру.
Баланың қоршаған ортадағы қарым-
қатынасын, дүниетанымын, өмірге
деген көзқарасын және соған сай мінез-
құлқын қалыптастыру.
Осы мақсаттарды іске асыруда балалар
ұйымын құрудың маңызы өте зор деп
ойлаймын.
Балалар ұйымдары

ХХ ғасырдың басында балалардың ж әне
жасөспірімдердің скауттық ұйымдары пайда болды
1920-30 жылдары бұрыңғы КСРО ж әне кейбір
мемлекеттерде жасөспірімдер мен балаларды ң
коммунистік ұйымдары пайда болды.
1991 жылы КСРО құлауына байланысты жа ңа
жағдайда балалардың көптеген бірлестіктері,
одақтары құрыла басталды. Қазақстанда “Пионерлер
және балалар ұйымының одағы” құрылды.
Елбасының бастамасымен 2011 жыл ғы 6 шілдеде «Жас
Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы»
Республикалық қоғамдық бірлестігі құрылды.
Қазіргі уақытта оның қатарында 700 000-нан астам
бала бар. Балаларға қамқор болу, оларды ң м үдделерін
қорғау мемлекетіміздің маңызды принципі болып
табылады.
Балалар ұйымы мақсаты:

-Оқушыларды жастайынан қоғамдық істерге бейім,
өнер мен спортта білімді, өнегелі, жан-жақты
жетілген, іскер сапалы азамат тәрбиелеу.
-Ұйым оқушылардың шығармашылық қабілеттерін
дамытуға, өзін-өзі басқаруға, жеке тұлға ретінде
дамуына көңіл бөліп, бірнеше бағытта тәрбие
жұмысын жүргізеді.
-Оқушылар ұйымы өзін-өзі басқару күнін өткізіп,
мектеп әкімшілігімен бірлесе отырып, әртүрлі оқу
–тәрбие жұмысына араласады.
Барлық орталықтың, клубтың жетекшілері осы
ұйымның құрамына енеді.
Аға тәлімгердің
жұмысының мазмұны
Мектепке дейінгі тәрбиелеу және
оқыту, жалпы орта және қосымша
білім беру жүйелерінің педагогика
қызметкерлері лауазымдарының
Үлгі Біліктілік сипаттамаларында
белгіленген аға тәлімгердің
міндеттеріне келетін болсақ:
Аға тәлімгер:
Балалардың қоғамдық ұйымдары мен бірлестіктерінің
қызметтін дамытуға ықпал етеді.
Балалар мен жеткіншектердің қоғамдық ұйымдар мен
бірлестіктерінің қызметтін жоспарлауға көмектеседі.
Балалар мен жеткіншектердің бастамасын, жас ерекшелік
қызығушылығына және қажеттілігі бойынша жұмыс атқарады.
Ұжымдық шығармашылық қызметті ұйымдастырады.
Балалар мен жеткіншектердің бірлестіктері мен ұйымдарды
қамтамасыз етеді, жұмысымен кең көлемде ақпараттандыруға
жағдай жасайды.
Білім беру ұйымдарында жалпы мәдени, патриоттық жұмыстар
жүргізеді, сынып жетекшілеріне тәрбие жұмысын жүргізуге
көмектеседі.
Өзінің кәсіптік білімін жетілдіріп отырады, балалармен және
жеткіншектермен жұмыс істеуде озық тәжірибелерді
зерделейді және қолданады.
Балалар бірлестіктері мен ұйымдары ұжымымен жұмыс
істейтін ересек жетекшілерді (ұйымдастырушыларды) іріктеу
мен дайындау жұмыстарын жүргізеді.
Білім беру ұйымдарының педагогикалық ұжымымен және
қоғамдық ұйымдармен, оқушылардың ата-аналарымен немесе
олардың орнын ауыстыратын адамдармен тығыз байланыста
жұмыс жасайды деп белгіленген.
Тәлімгер

Мектеп ұжымы Оқушылар ұжымы

Балалар ұйымы

1-4 сыныптар 5-8 сыныптар 9-11 сыныптар

Топтар Жасақтар ЖСОК

Балалар ұйымы
Тәрбие шаралары
көшбасшылары құрамының отырысы
Мектепішілік сайыстар,
жарыстар ұйымдастыру
Қалалық жарыстарға Өзін-өзі
іс-шараларға қатысуды басқару ұйымы
қамтамасыз ету

Балалар
Саптық жиындар Оқушылар сарайымен
өткізу ұйымының жұмыс байланыс

бағыттары
Ұландар қатарына
Мектепішілік үйірмелер, қабылдау
клубтармен байланыс
Оқушыларды іс-
шараларға жұмылдыра
қатыстыру

Ұқсас жұмыстар
Мектеп тәрбие жүйесі
Вставка тәрбие жүйесі Мектеп рисунка ретінде
Мектепке дейінгі ұйымдардағы жұмысшылардың қызметін сапалық бақылаудағы квалиметриялық көзқарас
Тәрбиелік жүйе
Педагогикада жинақталған тәрбиелік жүйелер
Білім беру мекемелерін басқарудың құрлымы
Педагогикалық менеджмент нысандарының ерекшеліктері мен сипаттамасы
2008-2009 оқу жылында жүргізілген тәрбие жұмыстары
Педагогика ғылымның әдіснамасы
Электронды оқыту түрлері мен жабдықтары
Пәндер