Акционерлік қоғам


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Акционерлік қоғам

Орындаған: Шәріпқали
Ардақ
Тексерген: Алимжанова А.М.
Акционерлік қоғам дегеніміз – жарғылық
капиталдың акцияларға аударылған
шаруашылық бірлестігі.
Акционерлік қоғам – қатысушылардың қоғамға
деген міндеткерлік құқықтарын куәландыратын,
жарғылық капиталы белгілі бір акция санына
бөлінген коммерциялық ұйым. Акционерлер
қоғамның міндеттеріне жауап бермейді, тек
сатып алған акция құнымен шығып тәуекеліне
барады.
Акционерлік қоғамда басқарудың ең жоғары органы акционерлердің
жалпы жиналысы болып табылады. Ол әдетте жылына бір рет өтеді, ал
күнделікті істерге атқарушы орган — басқарма басшылы қ етеді. М ұны ң
сыртында бақылаушы орган — тексеру комиссиясы сайланады.
Акционерлік қоғамның тапқан пайдасы салықтар төлеуге, өндірісті
кеңейтуге, резервтерді толықтыруға, жарғылық капиталды өсіруге және
дивидендтер төлеуге жұмсалады. Қазақстан Республикасында 1991
жылғы 21 маусымда “Шаруашылық серіктестіктер мен акционерлік
қоғамдар туралы” Заң қабылданғаннан кейін Акционерлік қоғамдар
құрыла бастады. 1998 жылы олардың саны 3 мыңнан асты.Акционерлік
қоғамға қатысушылардың әрқайсысы өзі қосқан капиталдың сомасына
сәйкес көлемдегі акцияларға ие болады және тиісті мөлшерде табыс —
дивиденд немесе белгіленген пайыз алады.
Акционер

Акционерлік кәсіпорынның тең иеленушісі; белгілі бір
табысты алуға және істерді басқаруға қатысуға құқық
беретін акциялардың иесі. Акционерлік қоғам

Акционерлік қоғамның өз қатысушыларының мүлкінен оқшауланған
мүлкі болады, өз міндеттемелері бойынша өз мүлкі шегінде жауапты
болады және өз қатысушыларының міндеттемелері бойынша жауап
бермейді.
Ұсынушыға арналған акция
Іс жүзінде иелену оның иесінің компания акционері
ретінде заңдық құқын қуаттайтын акция түрі.
Ұсынушыға берілетін акцияның атаулы акциялардан
айырмашылығы, жаңа иеленушіні тіркеуді қажет
етпестен, құнды қағаздар рыногында оны еркін
сатып алуға және сатуға болады.
Акционерлік капитал
Акция эмиссиялары есебінен
құралатын акционерлік
қоғамның, негізгі қоры.
Акционерлік қордың одан
әрі өсуі, жинақталған
пайданы қорға айналдыру
жолымен және жаңа
акциялар эмиссиясы
есебінен жүзеге асырылады.
Пайданың недәуір бөлігі,
қор биржасында
акциялармен саудаласу
барысы кезінде алынады.
Акция бағасы - нарықта акцияның ақшамен бағалануы. Атаулы,
теңгерімдік (бухгалтерлік) және нарықтық құн түрлеріне бөлінеді.
Акцияның атаулы құны— айналысқа акция шығарған акционерлік
қоғамның жарғылық капиталының бірлік үлесі. Ол акцияның
эмисссиясын тіркеу кезінде көрсетіледі және акцияларды за ңнама
бойынша инвесторларға сату кезінде бастапқы баға болып
табылады. Акцияның теңгерімдік құны — 1 акцияға шаққанда ғы
қарыз капиталын шегергендегі меншікті капиталдың шамасы.
Акцияның нарықтық құны немесе оның бағамдық құны — акция
қор нарығында сатылатын және сатып алынатын баға. Ол туралы
ақпараттың негізгі көзі — биржалық және биржадан тыс
ұйымдастырылған нарықтардың баға белгіленімі.
Егер акциялар тек құрылтайшылар
арасында ғана бөлінетін болса, онда жабық
акционерлік қоғам болып саналады.

Ал ашық акционерлік қоғам акциялары
еркін сатылады және сатып алынады.
Акционерлік қоғам заңды тұлға болып
есептеледі. Оның жарғысында қоғамның
мақсаты, капитал мөлшері, іс басқару
тәртібі айқындалады.
Акционерлік қоғамның атқару органдары
мен басқару принциптері

Жоғары орган — акционерлерінің жалпы жиналысы
(барлық дауыс беруші акцияларды бір акционерге
тиесілі

Басқарушы органы — директорлар кеңесі
Атқарушы орган — алқалы орган немесе атауын
қоғамның жарғысы белгілейтін, қоғамның атқарушы
органының қызметін жеке-дара жүзеге асыратын тұлға
Назар аударғандарыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Бірінші құрылтайшылар жиналысында құрылтайшылардың атқаратын жұмыстары мыналар
Акционерлік қоғам туралы ақпарат
Кәсіпорынның ұйымдық - құқықтық нысандары
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ ҰҒЫМЫ, ҚҰРЫЛУЫ МЕН ТАРАТЫЛУЫ
Жарғылық капиталдың есебі
ОБЛИГАЦИЯЛАРДЫҢ АКЦИЯЛАРДАН
Бағалы қағаздың атауы
Акционерлік қоғам туралы
Шаруашылық серіктестік
Кәсіпорын туралы түсінік және түрлері
Пәндер