Жер қойнауын пайдаланушыларға салық салу


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Жер қойнауын
пайдаланушыларға салық салу

Орындаған: Кизатоллин А.Е
Тексерген: Акишева Д.М
Жер қойнауын пайдалану құқығының
субъектілері
Жер қойнауын пайдалану құқығының субъектілері ретінде мемлекет, жеке
және заңды тұлғалар қатысады. Жер қойнауын пайдаланушылар жеке және
занды түлғалар, мемлекеттік және мемлекеттік емес, ұлттық және шетелдік
жер қойнауын пайдаланушылар болып бөлінеді. Ұлттық жер қойнауын
пайдаланушыларға Қазақстан Республикасының азаматтары мен қазақстанды қ
заңды тұлғалар, соның ішінде шетелдің қатысуымен, ал шетелдік жер
қойнауын пайдаланушыларға — шетел азаматтары, шетелдік заңды т ұлғалар,
шет мемлекеттер, халықаралық бірлестіктер мен ұйымдар жатады.
Табиғат пайдаланушылар:
• Тұрақты (жер қойнауын пайдалану құқығы мерзімі шектелмейтін сипатта
болады) және уақытша (жер қойнауын пайдалану құқығы белгілі бір
мерзіммен шектелген);
• Бастапқы жер қойнауын пайдаланушылар (жер қойнауын пайдалану
құқығы мемлекеттен не басқа да бастапқы жер қойнауын пайдаланушылардан
сол құқықтан айыру тәртібімен алынған) және қайталама жер қойнауын
пайдаланушылар (жер қойнауын уақытша пайдалану құқығы бұл мәртебені
өзінде сақтап қалатын бастапқы жер қойнауын пайдаланушыдан шарт
негізінде алынған) болуы мүмкін.
жер қойнауын республикалық
жер қойнауын
ұтымды, кешендi және аймақтық
және қоршаған
және қауiпсiз мүдделердiң
ортаны қорғауды
пайдалануды үйлесуiн
қамтамасыз ету;
қамтамасыз ету; қамтамасыз ету;

адам өмірі
Жер қойнауын және
мен денсаулығы жер қойнауын минералдық
шикiзат
және қоршаған орта
үшін жер қойнауын пайдалану базасын
пайдалану саласында толықтыруды
туралы заңдардың қамтамасыз
ету;
өнімнің қауіпсіздігін
қамтамасыз ету.
принциптерi
жер қойнауын пай-
жер жер қойнауын
далану жөнiнде опер-
қойнауын пайдалану жөнiндегi
ацияларды жүргiзуге
пайдаланудың операцияларды
инвестициялар
ақылы жариялы түрде
тарту үшiн қолайлы
болуы; жүргiзу;
жағдайлар туғызу.
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану
туралы заңдар
Жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзгенде пайда болатын қаты-
настар Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Заңмен және соған сәйкес
қабылданған басқа нормативтiк құқықтық актiлермен реттеледi. Пайдалы қазбалар
мен техногендiк минералды түзiлiмдердiң кейбiр түрлерiне қатысты жер қойнауын
пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргiзуге байланысты ерекшелiктер, пайдалы
қазбалардың осы түрлерi туралы және техногендiк минералды түзiлiмдер туралы
заң актiлерiмен айқындалады.
Жер, су (жерасты және шипалы балшықтан басқа), орман, өсiмдiк және жануарлар
әлемiн, атмосфералық ауаны пайдалану және қорғау жөнiндегi қатынастар
арнайы заңдармен реттеледi.
Жер қойнауын пайдалану құқығына байланысты азаматтық құқықтық қатынастар
Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Заң нормаларымен реттелмеген
болса, азаматтық заңдар нормаларымен реттеледi.

Егер Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде өзгеше көзделмеген болса, шетелдiк
заматтар және заңды тұлғалар, сондай-ақ азаматтығы жоқ тұлғалар жер қойнауын
ойнауы
пайдалану жөнiнде Қазақстан Республикасының азаматтарымен және за ңды
тұлғаларымен бiрдей құқықтармен пайдаланады және мiндеттер атқарады.
Салық кодексінде геологиялық
барлау және геологиялық-
іздестіру жұмыстарын ҚҚС- пен
салық салу тәртібі сақталған.
Мәселен, геологиялық барлау
және геологиялық- іздестіру
жұмыстары бойынша айналымдар
ҚҚС-тан босатылады.
Геологиялық барлау және геологиялық- іздестіру жұмыстарына мынадай
жұмыстар жатады:
жер қойнауының жағдайына мониторинг жүргізу, сейсмоболжау;
геологиялық, геофизиялық, гидрогеологиялық, инженерлік-геологиялық,
геоэкологиялық суретке түсірулер;
пайдалы қазбаларға болашақты айқындаумен тұтастай алғанда республика
аумағының геологиялық құрылымын зерттеу;
теңіз геологиялық-геофизикалық, ғылыми және тақырыптық зерттеулер;
ғылыми- геологиялық зерттеулер;
жер қойнауын пайдаланудың ақпараттық негізі болып табылатын мемлекеттік
геологиялық карталарды құру;
пайдалы қазбалардың кен орындарын іздестіру мен барлау және оларды
бағалау;
геологиялық барлау мен геологиялық іздестіру жұмыстарын өткізу кезінде
тікелей пайдаланылатын мүлікті тасымалдау
Назарларынызға

рахмет

Ұқсас жұмыстар
ЖЕР ҚОЙНАУЫН ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА САЛЫҚ
Cалықтық құқық- бюджеттік құықтың ерекшеленген институты ретінде пәні жүйесі
АҚШ - ТЫҢ БАНК ЖҮЙЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ
АҚШ
ҚР БЮДЖЕТТІК КІРІСТЕР ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
Салық және салық салу курсы
Қазақстан Республикасының салық жүйесiн құру кезеңдері мен бүгiнгi жағдайына сипаттама
Алымдар
Табиғатты пайдалану қоршаған ортаны қорғаудың экономикалық тетігінің құқықтық негіздері
МҮЛЕККЕ САЛЫНАТЫН САЛЫҚТЫҢ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІ МЕН ҚАҒИДАЛАРЫ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ МӘНІ
Пәндер