Деректердің иерархиялық моделі дегеніміз не? Деректердің желілік моделі дегеніміз не?
Презентация қосу
Деректердің иерархиялық
моделі дегеніміз не?

Деректердің желілік моделі
дегеніміз не?

ДБ пайдаланатын
қосымшаларды құру және
эксплуатациялау үшін қандай
құралдар Delphi құрамына
кіреді және олар қандай
функцияны орындайды?
Деректердің иерархиялық моделі
Мәліметтер қорын қолданатын бірінші
ақпараттық жүйе 60-шы жылдары (XX ғ.) пайда
болған.
Ол иерархиялық моделъде негізделген болатын.
Мәліметтер арасындағы қатынастардың иерархия
түрдегі құрылымы болатын мәліметтер моделі
иерархиялық модель болып табылады.
Иерархиялық модельде негізгі ақпараттық бірліктер
мәліметтер қоры
•сегмент
•өріс
Мәліметтер қорларын басқаратын жүйе көмегімен қол
жететін мәліметтердің минималды бөлінбейтін бірлігі
мәліметтердің өрісі.

Мәліметтер қорларының мәселелерін қарастыратын
DBTG (Data Base Task Group) американ ассоциациясы
терминологиясы бойынша сегмент.
Концептуалды деңгейде иерархиялық модель терминдерінде
мәліметтер қорының сұлбасы түсініктемесі анықталады.
Бөлек ағаштар жиындары иерархиялық мәліметтер қорының сұлбасы
болып табылады, осы модельдегі әр ағаш физикалық м әліметтер коры
деп аталады.
Әр физикалық мәліметтер қоры келесідей иерархиялық шектеулерді
қанағаттандыру керек:
—әрбір физикалық мәліметтер қорында түпті сегмент я ғни логикалық
бастапқы (аналық) сегменті жоқ болады;

—әрбір логикалық бастапқы сегмент логикалық багынышты
сегменггердің еркін санымен байланысуы мүмкін;

—әрбір логикалық багынышты сегмент тек қана жалғыз аналық
сегментпен байланыса алады.
Деректердің желілік моделі
ДҚБЖ-ның ерте құрылған деректер моделі.
Деректердің типтік желілік моделі CODASYL (Conference of Data
System Languages) жүйелік комитеттің деректер қорының (Data Base
Task Group – DBTG) жұмыс тобымен ұсынылған, оның негізгі
функциясы құрылу бойынша сәйкес жүйелердің сұраныстарын өңдеу
және жүйелерді ұйымдастырудың тәжірибесін жалпылау, бірегей
терминологияда бір позициядан басқару деректерін өңдеудің танымал
фирмалық жүйелерін талдау.
Желілік модельдің деректер құрылымы 8.1 бөлімнің терминдерінде
анықталған (элемент, жазба, топ, топтық қатынас, файл, деректер қоры).
Желілік модельде топтық қатынастарды жүзеге
асыру арнайы енгізілетін қосымша өріс –
қолданушы және топтық қатынас мүшесінің
арасындағы орнатылған байланыс көрсеткіштері
(байланыс адресі және сілтемелер) арқылы жүзеге
асады.
Деректердің желілік моделі тізімдік құрылым әрекетінде
жүзеге асқан деректердегі барлық қажетті операцияларды
ұстанады.
Деректердің желілік моделі жалпы мүмкіндіктер
көрінісінің концептуалды моделі болып табылады. Кез-
келген ER-диаграмма қандай да бір өзгеріссіз желілік
модель құралдарымен көрсетіледі.
Желілік модельдің кемшілігі оның негізінде алынатын
концептуалды сұлба негізіндегі күрделілік және сыртқы
қолданушылар сұлбасына сәйкес үлкен еңбек өнімділігін
түсіну болып табылады
Мысал: СТУДЕНТ және ФАКУЛЬТЕТ негіздерінің
бірнеше нұсқасы
ДБ пайдаланатын қосымшаларды құру және
эксплуатациялау құралдары Delphi құрамына кіреді және
функциялар

Delphi - дегі мәліметтер базасының негізгі жұмысы
Borland DataBase Engine (BDE) болып табылады - Borland
фирмасының мәліметтер базасының процессоры.
BDE мәліметтер базасы және қосымша арасында
делдалдық қызмет атқарады. Ол қолданушыға мәліметтер
базасын нақты шешуге арналған жұмыс үшін бір тұтас
интерфейс ұсынады, Delphi қосымшасы мәліметтер
базасына тікелей катынаса алады, тек BDE - ге ғана
катынасады.
Delphi қосымшасы, мәліметтер базасымен байланысу
қажет болған жағдайда, BDE - ге қатынасады және
мәліметтер базасының псевдонимін және сондағы керек
таблицаны хабарлайды.
BDE DLL - ге қосылатын минамикалық библиотека
ретінде іске асады. Олар, басқа библиотекалар сияқты, API -
мен (Application Program Interface -интерфейс прикладных
программ) және IDAPI - мен (Intergrate DataBase Application
Program Interface) байланысқан.
Бұл қосымша қолданатын, мәліметтер жұмыс істеуге
арналған процедура мен функциялар тізімі.

Ұқсас жұмыстар
Деректердің иерархиялық моделі
Деректер базасының архитектурасы
Мәліметтер қорымен жұмыс
Деректер базасын жобалаудың негізгі сатылары
Мәліметтер қоры және оның модельдері
Деректердің реляциялық моделі. Реляциялық деректер қорын жобалау
Деректердің реляциялық моделі
Корпоративтік желілерді қорғау
Мәліметтер қорының басқа да модельдері
Мәліметтер қорының басқа да моделі
Пәндер