Статистикалық мәліметтерді жинақтау және топтау


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Орындаған:
Жуванышева А.
Эн-401
Статистикалық бақылау нәтижесінде
жинақталған бірлік жиынтықтар тексеруден
өткен соң қорытынды жасау үшін алынатын
мәліметтерді бір жүйеге келтіру керек.

Статистикалық жинақтау - бастапқы
материалдарды, белгілі бір жүйе бойынша
орындалатын нәтижелік есептер көмегімен, ғылыми
түрдегі жалпылау.
Статистикалық мәліметтерді жинақтаудың
негізгі мақсаты - бақылау нәтижесінде
жинақталған мәліметтердің қорытынды
көрсеткіштерін есептеу.
Статистикалық мәліметтерді
жинақтау

Жай жинақтау Күрделі жинақтау

жинақталған бағдарлама
мәліметтерді, бойынша жиынтық
материалдарды бірліктерді топқа
топтамай бөлу және әрбір топ
қорытынды бойынша
жасау. жиынтықты есептеп
шығару.
Мәліметтерді жинақтау екі
тәсілмен ұйымдастырылады:

Барлық мәліметтерді бір орталыққа
1 тәсіл
жинап, қорытынды жасау.

Алғашқы мәліметтер төменгі
сатыдағы мекемеде жиналып,
2 тәсіл
қорытынды жоғары мекемеге
тапсырылады.
Мәліметтерді жинақтау
тәсілдері

Қолмен Машинамен
жинақтау жинақтау

электронды
Мәліметтерді есептеу
санмен белгілеу, машиналарынд
оларды а және
жинақтау, бөлу, компьютерлерд
қорытындылау е жүргізіледі.
Сонымен, статистикалық
жинақтау дегеніміз бақылау
нәтижесінде жинақталған
алғашқы мәліметтерді ғылыми
жүйеде өңдеу және жиынтық
бірліктері белгілері бойынша
топтау, қорытынды
көрсеткіштерін есептеу.
Статистикалық мәліметтерді топтау
дегеніміз қоғамдық процестер мен құбылыстарды
белгілеріне, ұқсастықтарына, түрлеріне, үлгілеріне
қарай бір-бірінен ажыратуға болатын топтар мен
ішкі топтарға бөлу.
Топтаудың мақсаты-жинақталған
мәліметтерге талдау жасау үшін ретке келтіріп
ықшамдау, өзгермелі белгілерге қарай іріктеу,
қанша топқа бөлу керектігін анықтау және
көрсеткіштер жүйесін белгілеу.
С Біртиптік топтау дегеніміз статистикалық бақылау арқылы
Т жиналған әр түрлі бағыттағы жиынтық көрсеткіштерді бір жүйеге
А келтіріп, топтарға бөлуі және оның қорытынды көрсеткіштеріне
Т талдау жасауды айтады.
И Біртиптік топтаудың мақсаты - біртектес топтарды, сыныптарды
С әлеуметтік-экономикалық түрлеріне қарай саралау.
Т
Біртектес, біртипті жиынтық бірліктердің өзгерісін
И
өздеріне тән белгілеріне қарай бөлуді статистикалық
К құрылымдық топтау дейді.
А
Құрылымдық топтау мақсаты - біртектес жиынтықтың
Л құрылымы мен оның құрамдас бөліктерін сипаттайтын
Ы көрсеткіштер туралы мәліметтер беру.
Қ
Талдаулық топтаудың негізгі мақсаты - жиынтық
бірліктердің өзара байланысын анықтау және олардың бір-біріне
Т әсерін,себептерін зерттеу болып табылады. Бір-біріне әсерін
О тигізетін талдаулық топтаудың себептік белгілері қоғамдық
құбылыстардың өзгергенін, ал нәтижелік белгілері сол
П
себептердің тигізген әсерін көрсетеді. Мысалы, жұмысшының
Т мамандық дәрежесін жоғарлату себептік белгі болып табылса, ал
А оның салдарынан еңбек өнімділігінің өсуі нәтижелік белгіге
У жатады.
Бір белгіге қарай топталған топтар – жай, ал екі
немесе одан көп белгілер бойынша бір–бірімен сәйкес
топтарға бөлінсе комбинациялық деп аталады.

Топтау белгілерінің түрлері. Топтау атрибутті
(олар құбылыстың сапасын сипаттайды және
мөлшердік сипаты болмайды) және мөлшердік (бұл
құбылыс өзгермесі санмен беріледі) маңызды белгілер
негізінде жүргізіледі. Бірінші жағдайда топтар санын
белгі сипаты анықтайды, ал екіншісінде – қандайда бір
зерттеудің нақты міндеттері.
Таксономия. Статистикалық бақылау
нәтижелерін топтау айтылғанмен қатар
бейнелерді тану теориясының көмегімен
жүргізіледі. Бұл жағдайда топтар (таксондар)
арнайы әзірленген алгоритмдер негізінде
құрылады. Бұл әдіс көп өлшемді объектілерді
жіктеу үшін ең ыңғайлы болып келеді.
Қайта (кейінгі) топтау. Егер бастапқы
статистикалық материалдарды топтау топтар
саны жағынан немесе мәліметтерді салыстыру
жағынан зерттеу мақсаттарын
қанағаттандырмаса, онда қайта
(кейінгі)топтауды жасайды.
Жаңа топтар құрылуының екі тәсілі
ажыратылады:
1) бастапқы топтау интервалдарын өзгерту;
2) жиынтықтағы бірліктердің анық үлесін
белгілеу.
Статистикалық кесте – ол зерттелетін
қоғамдық құбылыстардың цифлі сипаттамаларының
талдауы мен мазмұндамасының рационалды түрі.
Статистикалық кестеде бастауыш (зерттеу объектісі)
және баяндауыш (зерттеу объектісін сипаттайтын
сандық көрсеткіштер) ажыратылады.

Бастауыш сипаты бойынша статистикалық
кестелер келесілерге бөлінеді:

жай топтастырылған Күрделі немесе
(оларға тек (оларға қандайда комбинациялық
объектілер бір белгісі (оларға қандайда екі
тізімі кіреді); бойынша немесе одан көп
құрылған топтар белгілері бойынша
кіреді); құрылған топтар
кіреді).
Комбинациялық кестелерде мәліметтер жиынтығы
бір емес бірнеше белгілер бойынша бөлінеді. Кесте
тұрпатын таңдау оның құрастыру мақсатына
байланысты. Егер кестелер жоспарлау және басқару үшін
қолданылатын болса, олардың құрамында жоспарлау
мен басқару жүргізілетін бөліктер бойынша мәліметтер
болуы керек. Мұндай мақсаттарға көбінесе
топтастырылған жай кестелерде қолданылады. Егер
зерттелінетін объектіні тереңірек зерттеу керек болса,
онда топтастырылған және комбинациялық кестелер
қолданылады.
Жай кестелерде әдетте әртүрлі ұйымдар бойынша
танымдық мәні бар деректер орналасады: кәсіпорындар,
құрылыстар, мекемелер, министрліктер және т.б.
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Статистикалық мәліметтерді жинақтау
СТАТИСТИКАЛЫҚ МӘЛІМЕТТЕРДІ ЖИНАҚТАУ, ТОПТАУ
Статистикалық кестелер
СТАТИсКАЛЫҚ мәліметтерді топтау, жинақтау
Статистикалық мәліметтерді жинақтау,топтау және түрлері
Статистикалық мә ліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру туралы ақпарат
Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру туралы ақпарат
Статистикалық мә ліметтерді жинақ тау, топтау
Статистикалық мәліметтерді жинақтау, топтау және кесте құру
Статистикалық мә ліметтерді жинақ тау, топтау жә не кесте құ ру
Пәндер