Сайтқа презентация қосу

Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясын пайдалану

Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясын пайдалану

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында».

Н. Ә. Назарбаев

Н.Ә.Назарбаев

Студенттің білім сапасын арттыруда оқытушы бала дамуының мынадай негізгі белгілерін басшылыққа алады:

 дербестік;  проблемалық

ситуация;  шығармашылық таным әрекеті;  диалектикалық ойлауы;  жеке, дара жұмыстар жүргізу.

Сабақта қолданылатын оқытудың инновациялық технологиялары
Ынтымақтастық оқыту Білім беруді ізгілендіру
Бағдарламалап оқыту

Проблемалық оқыту
Дамыта оқыту

Компьютерлік оқыту Дамыта оқыту Оқытудың инновциялық технологиялары

Ойын арқылы оқыту Тірек сигналдары арқылы оқыту

Өздігінен даму Жаңа ақпараттық коммуникациял ық

Деңгейлеп саралап оқыту

Модульдік оқыту

Оза оқыту

Сын тұрғысынан ойлау технологиясының оқушылардың құзыреттілігін қалыптастырудағы болжамды нәтижесі
Ұжымдық сана ұғымы қалыптасады

Шығармашы лық белсенділігі артады Өз бетінше ізднеді Логикалық ойлау қабілеті артады

Еркін ойлайды

Сын тұрғысы нан ойлау

Ойын еркін жеткізеді

Пәнге қызығушылы ғы артады

Өзге пікірімен санасады

Күтіл етін нәти же Оқушыларға пән бойынша әртүрлі жаңа технологияларды қолдану негізінде жүйелі жанжақты терең білім беріледі, пәнге қызығушылықтары артады, шығармашылықпен жұмыс істеуге ынталанады, ізденуге, өз жұмысының нәтижесін көруге асығады, құзыреттілігі қалыптасады.

Сын тұрғысынан ойлау


Белгілі бір идеяларды қабылдай отырып, оның неге қатысты екендігін зерттеу, салыстыру, сол идеяларға қарсы көзқарастарды тепе-теңдікте ұстап зерттеу, оларға сеніммен қарау; өз алдына сұрақтарға жауап іздеп, жан-жақты пікірлесіп, талдау жасап отыру. бала санасын сол тақырыпқа байланысты ояту, ой шақыру, ойын тұжырымдау, қасындағы балармен пікірлесу, топтасу.

СТО (сын тұрғысынан ойлау)
– оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы. Студентті оқытушымен, курстастарымен еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, бірбірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге, өзекті мәселені шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты жеңуге көмектесетін бағдарлама.

Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамытудың ерекшелігі

оқытудың тиімділігін, сапасын арттыруда «оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» бағдарламасының стратегияларын ұтымды пайдалану.Ойлау үрдісі жазу кезінде көрінеді, демек оқытушы үшін қол жетерлік. Жазып жатқан адам әр кезде белсенді. Ол әр уақытта өзіндік ойлайды да, өзінде бар білімнің барлығын қолдана алады. Ол өзінің айтқандарын нақтылай түсу үшін дұрыс дәлелдер келтіре біледі. Жақсы жазба жұмысы белгілі бір мәселені шешудің жолын іздеуді қамтып, одан шығу жолын оқырманға ұсынады.Мұғалім – сабақ үрдісін ұйымдастырушы, бағыттаушы адам рөлінде. Шешім табылған кезде әркім оның дұрыстығын өзінше дәлелдей білуге үйретіледі. Әр оқушыға өз ойын білдіріп, пікір айтуға мүмкіндік беріледі, жауаптар тыңдалады. Әрине, жауаптар барлық жағдайда дұрыс бола бермес. Дегенмен, әр бала жасаған еңбегінің нәтижесін бөлісіп, дәлелдеуге талпыныс жасайды, жеке тәжірибесін қорытындылауға үйренеді.

бағыттаушы адам

сабақ үрдісін ұйымдастырушы

оқытушы
бақылаушы өз ойын білдіріп, пікір айтуға мүмкіндік беру

Саба қ ты ң   құ рылымы

Қызығушы лықты ояту

Мағынаны тану

Ой - толғаныс

Қызығушылықты ояту
үйрену процесі – бұрынғы білетін және жаңа білімді ұштастырудан тұрады; Үйренуші жаңа ұғымдарды, өзінің бұрынғы білімін жаңа ақпаратпен толықтырады, кеңейте түседі; Қарастырылғалы отырған мәселе жайлы не біледі, не айта алатындығын анықтайды; Үйренушінің белсенділігін арттыру.

Мағынаны тану

 Үйренуші  Тақырып

жаңа ақпаратпен танысады; бойынша жұмыс істейді; орындайды.

 Тапсырмалар

Ой – толғаныс
 Өзіне

және өзгеге сын көзбен қарап, баға беруге үйретеді; – бірімен әсерлі түрде ой алмастырады; ойды қортындылайды.

 Бір

 Айтылған

Оқуды ұғынуды қалай ұйымдастырады

СТО

Танысады Түсінеді Қолданады

СТО дамыту технологиясының стратегиялары (1):
 Ой

қозғау;  Ойлан – жұптас – бөліс;

1спикер

2спикер

3спикер

«INSERT – түртіп алу» түрт

V

+

-

Мен бұны Мен үшін пікірмен қызықтыб білемін жаңа келіспей ілгім ақпарат мін келеді

«INSERT» стратегиясы («түртіп алу») (2)

белгілер

Негізгі сөздер

 + –

Кластер (3)
2 категория

1 категория

3 категория

7 категория

НЕГІЗГІ  СӨЗ

4 категория

6 категория

5 категория

мысал

қатысушы

мазмұны

Білім беру үрдісі

Әдістер

Пәндік жүйе

Кесте: «білемін – білгім келеді – білдім (БББ)» (4)

Б
білемін

Б
Білгім келеді

Б
білдім

Біз пайдаланатын Біз дерек алатын, дерек ақпараттық категориялар алуға тиісті ақпараттар (негізгі сөздер) (қайдан білдік)

Еркін жазба (5)

Өткелі отырған тақырып туралы не біледі немесе өткен материалдан не түйді

Кең ауқымды дәріс – (6)

тақырып мазмұнының оқытушы тарапынан толықтай ашылуы

 « Қос жазба күнделігі» (7)

Тақырыптан үзінді аласыз, Толғандырды, Назарымды аударды, қызықтырды

Комментарий (түсініктеме): неліктен

Тақырып

Тақырып

Торлы талқылау (8)
Иә - жақтаймын Жоқ - қарсымын

Венн диаграммасы (9)

Концептуальды кесте (10)
Сипаттама Тұрақты кәсібі жұмыс оқытушы Жалақы деңгейі поблемал ар перспекти ва

дәрігер

милиция

Эссе (11)
бір тақырыпша бойынша жазу. Тақырып: Тәуелсіз демократиялы, зайырлы және құқықтық мемлекет. Тақырыпша: зайырлы мемлекет дегеніміз не

R A F T (12)
R – бұл тақырыпты жазған автор А-аудитория (үкіметке, әкімге) F – форма (баяндама, арыз, хат) Т - тақырып

Кері байланыс парағы (13)
 Не

үйрендіңіз

 Сұрақ  Ұсыныс

Алынатын нәтиже

 1.

Студент бойында сенімділік пайда болады.  2.Ізденуге ұмтылады.  3.Сабаққа барлық студент жұмыла кіріседі.  4.Оқытушы тек бағыт береді.  5.Студент тақырыпты өздігінен түсінеді.

Cабақтың құрылымы:

EV - қызығушылықты ояту

RL - мағынаны тану

RF – ой-толғаныс

Ойлан-жұптас-бөліс INSERT Еркін жазба Кең ауқымды дәріс Топтастыру (кластер) Қос жазба күнделігі Торлы талқылау Концептуалды кесте Венн диаграммасы білемін Білгім келеді RAFT

Ойлан-жұптас-бөліс Еркін жазба

Қос жазба күнделігі Торлы талқылау Венн диаграммасы білдім Эссе жазу RAFT Кері байланыс парағы

Пайдаланған әдебиеттер тізімі
Қазақстан тарихы курсын оқыту әдістемесі...=Методика преподавания истории Казахстана...: ун-ттер мен пед. ин-ттардың үлгілік бағдарламалары=типовые программы ун-тов и пед. ин-тов; №59 жинақ=сб. №59 / ҚР білім және денсаулық сақтау министрлігі; құраст. Т.А. Найзағарин, Б.З. Ақназаров, К.М. Төлеубаева т.б.- Алматы: ҚБА РБК, 1998.- 64б. Тұрлығұлов, Т. Тарих сабағын жетілдіру жолдары/ Т. Тұрлығұлов.Алматы, 1984.- 104 б. Тұрлығұлов, Т. Қазақ ССР тарихын оқыту методикасы/ Т. Тұрлығұлов.Алматы, 1979.- 116б. Төлегенов, Т. ХХІ-ғасырдағы тарих сабағы/ Т Төлегенов // Қазақстан тарихы әдістемелік журнал.- 2008.- №6.- Б.19-22. Әбдіғұлова, Б. Тарихи білім берудегі жаңа үрдістер/ Б. Әбдіғұлова // Қазақстан тарихы әдістемелік журнал.- 2008.- №4.- Б.3-7. Синица, И.Е. Педагогтық талант/ И.Е. Синица // Қазақстан тарихы әдістемелік журнал.- 2008.- №4.- Б.63-68. Ақбаева, Е. Тарих сабақтарында оқушылардың сын тұрғысынан ойлау жүйесі негізін қалыптастыру/ Е. Ақбаева // Қазақстан тарихы әдістемелік журнал.- 2010.- №10.- Б.35-38.


Пән: ПедагогикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь