Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясын пайдалану


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Оқу мен жазу арқылы сын
тұрғысынан ойлауды
дамыту технологиясын
пайдалану
«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың
қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры
ұстаздардың қолында».

Н. Ә. Назарбаев
Н.Ә.Назарбаев
Студенттің білім сапасын арттыруда
оқытушы бала дамуының мынадай негізгі
белгілерін басшылыққа алады:
дербестік;
проблемалық ситуация;
шығармашылық таным әрекеті;
диалектикалық ойлауы;
жеке, дара жұмыстар жүргізу.
Сабақта қолданылатын оқытудың инновациялық технологиялары

Ынтымақтастық Проблемалық
оқыту оқыту
Білім беруді
ізгілендіру Дамыта оқыту
Бағдарламалап оқыту

Компьютерлік Ойын арқылы
оқыту оқыту

Оқытудың
Дамыта инновциялық Тірек
оқыту технологиялары сигналдары
арқылы оқыту

Деңгейлеп
Өздігінен даму саралап
Жаңа оқыту
ақпараттық
коммуникациял
ық
Модульдік Оза оқыту
оқыту
Сын тұрғысынан ойлау технологиясының оқушылардың құзыреттілігін
қалыптастырудағы болжамды нәтижесі

Ұжымдық сана
Шығармашы ұғымы
лық қалыптасады
Еркін
белсенділігі ойлайды
артады

Сын тұрғысы Ойын еркін
Өз бетінше
нан ойлау жеткізеді
ізднеді

Логикалық Өзге
ойлау қабілеті пікірімен
артады Пәнге санасады
қызығушылы
ғы артады

Күтіл
етін
нәти
же
Оқушыларға пән бойынша әртүрлі жаңа технологияларды қолдану негізінде ж үйелі жан-
жақты терең білім беріледі, пәнге қызығушылықтары артады, шы ғармашылы қпен
жұмыс істеуге ынталанады, ізденуге, өз жұмысыны ң н әтижесін к өруге асы ғады,
құзыреттілігі қалыптасады.
Сын тұрғысынан ойлау

Белгілі бір идеяларды қабылдай отырып, оның
неге қатысты екендігін зерттеу, салыстыру, сол
идеяларға қарсы көзқарастарды тепе-теңдікте
ұстап зерттеу, оларға сеніммен қарау;
өз алдына сұрақтарға жауап іздеп, жан-жақты
пікірлесіп, талдау жасап отыру.
бала санасын сол тақырыпқа байланысты ояту,
ой шақыру, ойын тұжырымдау, қасындағы
балармен пікірлесу, топтасу.
СТО
(сын тұрғысынан ойлау)

– оқу мен жазуды дамыту бағдарламасы.
Студентті оқытушымен, курстастарымен
еркін сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-
бірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге,
өзекті мәселені шешу жолдарын іздей
отырып, қиындықты жеңуге көмектесетін
бағдарлама.
Оқу мен жазу арқылы сын
тұрғысынан ойлауды дамытудың
оқытудың тиімділігін, сапасын арттыруда «оқу
ерекшелігі
мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау»
бағдарламасының стратегияларын ұтымды
пайдалану.
Ойлау үрдісі жазу кезінде көрінеді, демек
оқытушы үшін қол жетерлік. Жазып жатқан адам
әр кезде белсенді. Ол әр уақытта өзіндік
ойлайды да, өзінде бар білімнің барлығын
қолдана алады. Ол өзінің айтқандарын
нақтылай түсу үшін дұрыс дәлелдер келтіре
біледі. Жақсы жазба жұмысы белгілі бір мәселені
шешудің жолын іздеуді қамтып, одан шығу
жолын оқырманға ұсынады.
Мұғалім – сабақ үрдісін ұйымдастырушы,
бағыттаушы адам рөлінде. Шешім табылған
кезде әркім оның дұрыстығын өзінше дәлелдей
білуге үйретіледі. Әр оқушыға өз ойын білдіріп,
пікір айтуға мүмкіндік беріледі, жауаптар
тыңдалады. Әрине, жауаптар барлық жағдайда
дұрыс бола бермес. Дегенмен, әр бала жасаған
еңбегінің нәтижесін бөлісіп, дәлелдеуге
талпыныс жасайды, жеке тәжірибесін
қорытындылауға үйренеді.
бағыттаушы адам сабақ үрдісін ұйымдастырушы

оқытушы

бақылаушы
өз ойын білдіріп, пікір
айтуға мүмкіндік беру
Сабақтың
құрылымы

Қызығушы Мағынаны
Ой - толғаныс
лықты ояту тану
Қызығушылықты ояту

үйрену процесі – бұрынғы білетін және жаңа
білімді ұштастырудан тұрады;
Үйренуші жаңа ұғымдарды, өзінің бұрынғы
білімін жаңа ақпаратпен толықтырады, кеңейте
түседі;
Қарастырылғалы отырған мәселе жайлы не
біледі, не айта алатындығын анықтайды;
Үйренушінің белсенділігін арттыру.
Мағынаны тану

Үйренуші жаңа ақпаратпен танысады;

Тақырып бойынша жұмыс істейді;

Тапсырмалар орындайды.
Ой – толғаныс

Өзіне және өзгеге сын көзбен қарап, баға
беруге үйретеді;

Бір– бірімен әсерлі түрде ой
алмастырады;

Айтылған ойды қортындылайды.
Оқуды ұғынуды қалай
ұйымдастырады

Танысады
СТО
Түсінеді
Қолданады
СТО дамыту технологиясының
стратегиялары (1):

Ойқозғау;
Ойлан – жұптас – бөліс;

1спикер 2спикер 3спикер
«INSERT – түртіп алу»

V + - ?
Мен Мен үшін пікірмен қызықты
бұны жаңа келіспей білгім
білемін ақпарат мін келеді
«INSERT» стратегиясы
(«түртіп алу») (2)

белгілер Негізгі сөздер

+

?
Кластер (3)

2 категория

1 категория 3 категория

НЕГІЗГІ
7 категория
СӨЗ 4 категория

6 категория 5 категория
Кесте: «білемін – білгім келеді –
білдім (БББ)» (4)

Б Б Б
білемін? Білгім келеді? білдім?

Біз пайдаланатын Біз дерек алатын, дерек
ақпараттық категориялар алуға тиісті ақпараттар
(негізгі сөздер) (қайдан білдік)?
Еркін жазба (5)

Өткелі отырған тақырып туралы не біледі
немесе өткен материалдан не түйді?
Кең ауқымды дәріс – (6)

тақырып мазмұнының
оқытушы тарапынан
толықтай ашылуы
«Қос жазба күнделігі» (7)

Тақырыптан үзінді Комментарий
аласыз, (түсініктеме):
Толғандырды,
Назарымды аударды, неліктен?
қызықтырды

Тақырып Тақырып
Торлы талқылау (8)

Иә - жақтаймын Жоқ - қарсымын
Венн диаграммасы (9)
Концептуальды кесте (10)

Сипаттама Тұрақты Жалақы поблемал перспекти
кәсібі жұмыс деңгейі ар ва

оқытушы

дәрігер

милиция
Эссе (11)

бір тақырыпша бойынша жазу.

Тақырып: Тәуелсіз демократиялы, зайырлы
және құқықтық мемлекет.

Тақырыпша: зайырлы мемлекет дегеніміз
не?
R A F T (12)

R – бұл А-аудитория F – форма Т - тақырып
тақырыпты (үкіметке, (баяндама,
жазған әкімге) арыз, хат)
автор
Кері байланыс парағы (13)

Не үйрендіңіз?

Сұрақ

Ұсыныс
Алынатын нәтиже

1. Студент бойында сенімділік пайда
болады.
2.Ізденуге ұмтылады.
3.Сабаққа барлық студент жұмыла
кіріседі.
4.Оқытушы тек бағыт береді.
5.Студент тақырыпты өздігінен түсінеді.
Cабақтың құрылымы:

EV - қызығушылықты ояту RL - мағынаны тану RF – ой-толғаныс
1 2 3
Ойлан-жұптас-бөліс Ойлан-жұптас-бөліс
INSERT
Еркін жазба Еркін жазба
Кең ауқымды дәріс
Топтастыру (кластер)
Қос жазба күнделігі Қос жазба күнделігі
Торлы талқылау Торлы талқылау
Концептуалды кесте
Венн диаграммасы Венн диаграммасы
білемін Білгім келеді білдім
Эссе жазу
RAFT RAFT
Кері байланыс парағы
Пайдаланған әдебиеттер тізімі
•Қазақстан тарихы курсын оқыту әдістемесі...=Методика преподавания
истории Казахстана...: ун-ттер мен пед. ин-ттардың үлгілік
бағдарламалары=типовые программы ун-тов и пед. ин-тов; №59
жинақ=сб. №59 / ҚР білім және денсаулық сақтау министрлігі; құраст. Т.А.
Найзағарин, Б.З. Ақназаров, К.М. Төлеубаева т.б.- Алматы: ҚБА РБК,
1998.- 64б.
•Тұрлығұлов, Т. Тарих сабағын жетілдіру жолдары/ Т. Тұрлығұлов.-
Алматы, 1984.- 104 б.
•Тұрлығұлов, Т. Қазақ ССР тарихын оқыту методикасы/ Т. Тұрлығұлов.-
Алматы, 1979.- 116б.
•Төлегенов, Т. ХХІ-ғасырдағы тарих сабағы/ Т Төлегенов // Қазақстан
тарихы әдістемелік журнал.- 2008.- №6.- Б.19-22.
•Әбдіғұлова, Б. Тарихи білім берудегі жаңа үрдістер/ Б. Әбдіғұлова //
Қазақстан тарихы әдістемелік журнал.- 2008.- №4.- Б.3-7.
•Синица, И.Е. Педагогтық талант/ И.Е. Синица // Қазақстан тарихы
әдістемелік журнал.- 2008.- №4.- Б.63-68.
•Ақбаева, Е. Тарих сабақтарында оқушылардың сын тұрғысынан ойлау
жүйесі негізін қалыптастыру/ Е. Ақбаева // Қазақстан тарихы әдістемелік
журнал.- 2010.- №10.- Б.35-38.

Ұқсас жұмыстар
ОҚЫТУДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ
Сыни тұрғыдан ойлау технологиясы және оның стратегиялары
БАСКЕТБОЛ ТАРИХЫНАН
Сын тұрғысынан ойлау стратегиясы
СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ТУРАЛЫ
Сыни тұрғысынан ойлау арқылы оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту
Ойлау
Сын тұрғысынан ойлауға үйрету
Педагогикалық технология анықтамалары
Толағай
Пәндер