Педагогтың кәсіби өзін – өзі тануы және өзіндік дамуы туралы ақпарат


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

С ӨЖ
Тақырыбы: Педагогтың кәсіби өзін – өзі тануы және
өзіндік дамуы

ОРЫНДАҒАН: Хаметова. М. Ж
Е – 415 топ
ТЕКСЕРГЕН: Жакпарова. Г. А.
Қазіргі білім беру жүйесінің мақсаты – бәсекеге қабілетті маман
дайындау. Мектеп – үйрететін орта, оның жүрегі – м ұғалім. Ізденімпаз
мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс – оның сабақты түрлендіріп,
тұлғаның жүрегіне жол таба білуі. Ұстаз атана білу, оны қадір т ұту,
қастерлеу, арындай таза ұстау – әр мұғалімнің борышы. Ол өз к әсібін, өз
пәнін, барлық шәкіртін, мектебін шексіз сүйетін адам. Өзгермелі қо ғамда ғы
жаңа формация мұғалімі – педагогикалық құралдардың барлығын
меңгерген, тұрақты өзін – өзі жетілдіруге талпынған, рухани дамыған,
толысқан шығармашыл тұлға құзыреті. Жаңа формация мұғалімі табысы,
біліктері арқылы қалыптасады, дамиды. Нарық жағдайындағы м ұғалімге
қойылатын талаптар: бәсекеге қабілеттілігі, білім беру сапасының жоғары
болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі.
Психологтер де, педагогтер де адамның рухани
интеллектуалдық, кәсіби шығармашылықпен өзін – өзі дамытуы
өмірінің әр кезеңінде әр қалай деп көрсетеді. Мысалы, ұлы
педагогтер А.Дистерверг, К.Ушинский, А.Макаренко,
В.Сухомлинский, т.б мұғалімдік еңбекті адамтану ғылымы,
адамның жан дүниесі, рухани әлеміне бойлай алу өнерідей
отырып, педагогикалық шеберліктің дамуына зор үлес қосқан. Осы
тұрғыдан алып қарағанда педагогикалық шеберлік – кәсіби
әрекетті жоғары деңгейге көтеретін мұғалімнің жеке
қасиеттерінің, оның білімі мен білігінің жүйесі. Осы м әселені
терең зерттеген А. Маркова мұғалімнің кәсіби деңгейге
көтерілуінің төмендегідей психологиялық критерийлерін
Обьективті Субьективті Нәтижелі критерийлер Шығармашылық
критерийлер критерийлер критерийлер
Мұғалімнің өз Адамның мамандығы Мұғалім өз ісіне қоғам талап Мұғалім өз кәсібінің
мамандығына қаншалықты оның етіп отырған нәтижелерге қол шекарасынан шыға
қаншалықты табиғатына, жеткізіп отыр ма деген мәселе алуы, сол арқылы өз
сәйкес әлеуметтік қабілеттері мен тұрғысынан қарастырады. тәжірибесін, еңбегін
тәжірибеге қосар қызығушыларына Біреулер нәтиже ретінде өзгерте алуы
үлесі қандай сәйкес қаншалықты оқушылардың білімдерінің жатқызылады.
екендігі. Жоғары ол өз ісінен қанағат стандартқа сай болуын алса, Шығармашыл
еңбек көрсеткіші, табатындығымен енді біреулер олардың қарым- мұғалім үшін
әртүрлі байланысты. Мұғалім қатынасын дамытуды алады, ал біреудің тәжірибесін
мәселелерді еңбегіндегі кейбіреулері оқушылардың қайталағаннан гөрі
шығармашылықпе субьективті өмірге дайындығын басты өз жаңалықтарын,
н шеше алу критерийлерге кәсіби назарда ұстайды, ал оқыту білгендері мен
біліктері, т.б – педагогикалық нәтижесі біз үшін баланың түйгендерін
жататындығын атап бағыттылық, кәсіптің психологиялық функцияларын басқаларға ұсына
өтеді. маңыздылығын , жетіліп, өзінің педагогикалық алуының,
оның құндылығын әрекеті арқылы алған шығармашылық
түсіну, маман иесі білімдерін өз өмірлік бағыттылықтың
ретінде өзіне мәселелерін шешуге қолдана болуының мәні зор.
позитивті алуы.
көзқарастың болуын
жатқызады
Қазіргі мұғалім: Қазіргі оқушы:

Жаңа технологияны меңгеруде Бұрынғы оқушы тек
мұғалімнің жан – жақты, білімі тыңдаушы, орындаушы болса,
қажет. ал қазіргі оқушы – өздігінен
білім іздейтін жеке тұрға
екендігіне ерекше мән беруіміз
керек.
• Педагогикалық үрдісте •Дүниетаным қабілеті жоғары;
жүйелі жұмыс жүргізе алатын; • Дарынды, өнерпаз;
• Педагогикалық өзгерістерге • Іздемпаз, талапты:
тез төселетін; • Өз алдына мақсат қоя білу
• Жаңаша ойлау жүйесін керек;
меңгере алатын;
• Оқушылармен ортақ тіл
табыса алатын;
• Білімді, іскер, шебер болу
керек;
К.Д.Ушинский айтқандай,
«Мұғалім тек өз пәнінен сабақ
беріп қана қоймауы керек,
сонымен қатар тәрбиеші адал,
әділетті, шыншыл адам болуы
керек». Олай болса, әр мұғалім
сабаққа қойған үш мақсатының
үшеуіне де жетіп, білім мен
тәрбиені ұштастыруымыз қажет.
• Мектепте оқу жылының басында негізгі пәндер
бойынша әр баланың білім деңгейі анықталады.
• Сынып жетекшісі ата – ана, оқушы, пән мұғалімдерін
байланыстырушы ғана емес, қарым – қатынастарын
басқарушы, бақылаушы, кеңесші.
Педагогика ғылымы еш нәрсеге бейімі
жоқ, қабілетсіз адам болмайды деп
дәлелдейді. Сол себебті, балалардың
қабілетін кеңінен өрістете дамытуға тек
мектеп қана мақсатты түрде ықпал ете алады.
Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін
дамытуда әр түрлі әдіс – тәсілдерді
қолдануға болады. Оқушылардың өзіндік
жұмыстарының мән – мағынасын
ұйымдастырудың тәсіл – амалдарын бір ғана
белгімен сипаттауға болмайды. Өзіндік
жұмыстың ұйымдастырудың негізгі
шарттары мыналар:
• Мұғалімнің нақты тапсырмалар беруі;
• Жұмысты орындаудың уақытын белгілеу;
• Мұғалімнің басқаруымен оқушылардың
• Дербестігінің өзара байланысы олардың
жұмысты өз еркімен орындау.
Мектеп балаларымен жұмыс істеу – ерекше маңызды
педагогикалық проблема. Осыған байланысты дарынды
балалармен жұмыс істеудің төмендегідей кезеңдерін
анықтауға болады:
• Баланың жеке ерекшелігін, дарынын зерттеу;
• Балалар шығармашылық өнімдерін жариялау;
• Игерілген нәтижелерді бақылау.
Яғни осындай жұмыс істеу бағыттары арқылы бала
белгілі бір шеберлікке жеткен соң, оның шығармашылық
қабілеті дамиды, өзіндік идеясы туып, үлкен ізденіс пайда
болады. Дарынды баланың бойындағы дамыған сана
белсенділігі мен таным белсенділігі, тума қабілеті. Ол
қабілет мектепте сан алуан ғылыми салалардан білім алу
арқылы және ұстаздардың көмегі арқылы ашылады және
дамиды.
Осындай жұмыстарды үнемі жүргізу
шығармашылыққа баулуға, шәкірт бойындағы талант
көзін ашып, тілін байытуға, қиялын ұштауға өз әсерін
тигізеді.
Оқушының дарындылығын анықтап, дамыту үшін әр пән мұғалімі өзінің алдына
мынандай мақсаттар мен міндеттерді қоюы керек.
• Дарынды оқушының ақыл – ойының, эмоционалдық және әлеуметтік дамуы мен
ерекшеліктерінің өзіндік ашылу деңгейі мен өлшемін ескеру;
• Жан – жақты ақпараттандыру;
• Коммуникативті бейімдеу;
• Дарынды оқушының шығармашылық бағытының ашылуына, дамуына, қоршаған ортаға
өзін – өзі жарнамалауына көмек көрсету.
Осы мақсаттар мен міндеттерді орындауда мектеп ұстаздары мынандай ж ұмыс
түрлерін өз іс – тәжірибелерінде пайдаланса өз өнімді нәтиже алмақ.
• Икемді және ұтқыр оқу жоспарын құру;
• Жеке пәндерді оқытуда тәуелсіз қозғалыс жасау;
• Дарынды оқушының өзінің жұмысын өзі жоспарлап, шешім қабылдауына ықпал ету;
• Дарынды оқушының қызығушылығына байланысты оқу жоспарын құру;
Осындай жұмыс түрлерін ұйымдастыруда ұстаздар мынандай мәселелерге баса назар
аударулары керек:
• Пән сабақтарында шығармашылық сипаттағы тапсырмаларды іріктеу, орындау, талдау
жұмыстарын жүйелі жүргізуге;
• Дарынды оқушылардың білім деңгейі мен олардың өз мүмкіндіктерін пайдалану к өрсеткішін
арнайы әдістемелер бойынша жүйелі түрде тексеріп отыруға;
• Сабақтан тыс мезгілде жүргізілетін жұмыстарға – пәндік олимпиада, ғылыми конференция ға,
интеллектуалдық турнирлер мен шығармашылық байқауларға дайындық жұмыстарын жыл
бойы жоспарлы жүргізуге;
• Білім беру мекемелерінде дарынды оқушылар үшін арнайы сыныптар мен топтар құрып, о қу
бағдарламаларын жеделтетіп оқытуды ұйымдастыруға;
Тақырыпты меңгеру барысында мынадай міндеттер
шешімін табуға тиіс:
• Оқушының психологиялық даму ерекшелігін, пәнге деген
қызығушылығын анықтау;
• Тілдік қорын, мәдени сөйлеуін жетілдіру;
• Оқушылардың өздігінен іздене отыра, шығармашылық
қабілеттерін арттыруға икемдеу, соған байланысты жұмыс түрлерін
жасау;
• Оқу мен тәрбие егіз екендігін ескере келе, тәрбие жұмыстарында
да, оқушының танымдық белсенділігін арттыру.
Жоғарыда аталған міндеттерді жүзеге асыруда
оқушылардың көмегімен мынадай зерттеу жұмыстары
жүргізілді:
• Сауалнама
• Тест: психологиялық, пәндік
• Кесім алу
• Бақылау жұмысы
Болашақтың бәсекесіне қабілетті XXI ғасыр шәкіртін
тәрбиелеу білім беру саласының еш назарынан тыс қалған емес.
Соған сай ұстаз – ізденімпаз ғалым, нәзік психолог, тынымсыз
еңбеккер, ортаның ұйтқысы, жан – жақты шебер, терең қазыналы
білімпаз, гуманист, белсенді патриот болғанда ғана қоғамның
мықты да білікті, жоғарғы мәдениетті, жан – жақты дамыған,
шығармашылығы жоғары жеке тұлғаны қалыптастырып,
тәрбиелейтінімізге нық сенімдімін.
Әр ұстаз – ХХІ ғасыр мұғаліміне сай болу үшін

ізденімпаз нәзік жан – тынымсыз терең кез – келген
ғалым психолог жақты еңбекқор қазыналы ортаның
шебер білімпаз ұйытқысы болу

Ежелгі грек материалисі, философ Демокрит айтқандай,
«Еңбек үздіксіз үйренгендіктің арқасында жеңілдей түседі». Олай
болса, жас ұрпаққа үйретері мол аға ұрпақтың ісі өрге жүзіп,
еңбектері үстем болсын.
Мұғалім.
Бұл адамның ардақты аты,
Білімдік бар биікке шығар саты.
Ең алғаш басталады осы адамнан,
Сүйеді сондықтан да жақын,
жаты...
Бар ғалым, барлық қоғам
- деп, Сәбит Мұқанов айтқандай, үнемі сыйлы, қадірлі,
м ұғ алімді,
сүйікті болып, шәкірттерімізді білім нәрімен сусындатып,
Сыйлайды әңгі берейік.
белестерге мжете бақи беріп төрін,
Сонды қтан баланы жеке тұлға
ретінде өздігінен дамуға итермелеуіміз керек. Себебі
жаңа білім парадигмасы бірінші орынға баланың білім
алу арқылы өз бетінше дамуын қойып отыр. Бұл
мақсатқа жетуде өз бетінше жұмыстардың алар орны
ерекше.
Пайданылған әдебиеттер тізімі:
1. А.С. Макаренко. Педагогические сочинения. М., «Педагогика»,1988.
2. А.С. Макаренко. Психология труда учителя.М., «Просвещение», 1993.
3. В.И. Андреева. Педагогика творческого саморазвития. Казань. 1996.
4. Қазақстан Республикасында 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту
тұжырымдамасы//Астана. 2004. 3 – 4б.
5. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2005 – 2010
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы // Астана . 2004. 28 – б
6. Б.А. Тұрғынбаева. Мұғалімнің шығармашылық әлеуметін біліктілікті
арттыру жағдайында дамыту.: теория және тәжірибе // Aлматы. 2005,
174 – бет
7. К. Құдайбергенова. Құзырлылық – тұлға дамуының сапалық
критерий //«білім сапасын бағалаудың мәселелері: әдіснамалық негізі
және практикалық нәтижесі» атты халықаралық ғылыми –
практикалық конференцияның материалдары. 2008. 30 – 32 – б.

Ұқсас жұмыстар
«Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы»
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайында
Педагогтың өзін-өзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың кәсіби өзін-өзі дамытуы
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы және өзіндік дамуы
Педагогтың кәсіби өзінөзі тануы және өзіндік дамуы
Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес белгіленген құзіреттіліктер жүйесі бойынша анықталған тәрбиеші моделі
Педагогтың кәсіби өзін- өзі тануы мен өзіндік дамуы туралы ақпарат
ПЕДАГОГТЫҢ ӨЗІН - ӨЗІ ТӘРБИЕЛЕУ МЕН КӘСІБИ ДАМУЫ
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы жайлы
Пәндер