Статистика агенттігінің ұйымдастырылуы және оның міндеттері
Презентация қосу
Статистика
агенттігінің
ұйымдастырылуы
және оның міндеттері

Жуванышева А
Эн-401
Мазмұны:
1. Біртұтас есеп жүйесі және статистика
2. Статистика органының
Қазақстандағы ұйымдастырылуы
3. Мемлекеттік ұлттық статистика
агенттігінің міндеттері мен атқаратын
қызметтері
Шаруашылық есеп жүйесі

Оперативтік –
Бухгалтерлік есеп —
техникалық есеп   
шаруашылық
маңызды  шаруашылық 
жұмысын алғашқы
операциялардың  Статистикалық құжаттар негізінде
орындалу  барысы  туралы  есеп сапасы мен түрлері  бірыңғай,үзіліссіз
мәлімет  береді,  жағынан   бір  тектес   құжаттық көрінісін
кәсіпорынның  бүкіл  көріністер  мен  береді. Бухгалтерлік
шаруашылық  жұмысын  процестерді  бақылап  есеп жүргізу құжаттау
қамтымайды,  тек  қана  отырады.  мен
жеке  цехтар  мен 
түгелдеу, есепшоттар
бөлімшелерді  күнделікті 
мен екіжақты жазу,
жұмыс  процесінде  қажет 
бағалау мен өзіндік
болып  қалған 
құнын
мәліметтерді  беріп 
шығару, баланс пен
отырады.
қорытынды есеп әдіст
еріне негізделген.
Статистика экономикалық жағдайы
жөнінде, жұмыс күшінің қозғалысы
жөнінде (жұмыссыздар саны және
деңгейі), қалыптасқан нарықтық
бағаларды, халықтың жасына,
мамандығына қарай топтастырылған саны
және т.б. көрсеткіштер жөнінде
ақпараттарды жинақтап отырады. Осы
мақсатта статистика — бухгалтерлік есеп
пен оперативтік есептердің ақпараттарын
қолданады.
Операциялық – техникалық
есеп кезінде мәліметтерді
телефон арқылы да,  телефакс
арқылы да, ауызша да бере
береді. Оперативтік – техникалық
есептің көрсеткіштері тек қана
кейінгі жағдайларда  есеп беруге
қажет болса ғана пайдаланады.
Бұл есептің сонымен қатар 
оперативтік — өндірістік,
оперативтік-сауда және т.б.
түрлері бар.
Бух.есептің негізгі мақсаты – барлық
кәсіпорында орындалатын операциялардың
уақытылы есепке алынып, олардың қазіргі
күнгі уақыт талаптарына сай орындалуына
бақылау жасау.
Бух.есептің негізгі бағыты
кәсіпорындағы есеп жұмысының
сапасын арттыруға, есеп
жұмысының барысында
толтырылатын құжаттардың
қарапайым әрі түсінікті болуына
және ондағы көрсеткіштердің
пайдаланушыларға ыңғайлы
болуына реттеліп жүргізіледі.
Қазақстанда статистика органы тұңғыш рет 1919
жылы Далалық өлке статистика басқармасы ретінде
құрылып, оның міндеті мен қызметі туралы ереже
бекітілді.
1930 жыл статистика басқармасы Жоспарлау
комитетімен біріктіріледі және онда ол
халық шаруашылық есеп бөлімі болып
құрылады
1931 жыл Жоспарлау комитеті жанындағы Орталық
желтоқсан халық шаруашылық есеп басқармасы
болып қайта құрылады.
1941 жыл Жоспарлау комитетінің Орталық
статистика басқармасы болып өзгертіледі
1948 жыл Қазақстан Республикасы Министрлер
Советі жанындағы Орталық статистика
басқармасы болып қайта құрылады.
Еліміздің әлеуметтік-экономикалық
өзгерістері мен құбылыстары туралы есеп-
қисап жүмыстарының дұрыс жүргізілуіне,
ондағы көрсетілген статистикалық
мәліметтердің толықтығына,
ақиқаттылығына және әдістемелік
біркелкілігіне Орталық статистика
басқармасы жауапты.
Сонымен қатар халық шаруашылығы
салаларына қарай деректі мәліметтерді
жинап, топтап және талдап, оны дер кезінде
басшы орындарға беріп отырды.
1987-жылы тамыз айында Орталық статистика
басқармасы «Қазақстан Республикасының
Статистика жөніндегі мемлекеттік комитеті»
болып өзгертілді.

1995-жылы статистика органына республикада
болып жатқан қоғамдық құбылыстармен
процестерге талдау жасау жұмыстарының
жүктелуіне байланысты "талдау" сөзі қосылды.
«Қазақстан Республикасының статистика
жәнеталдау жөніндегі мемлекеттік комитет»
болып өзгертілді. Оның құқықтығы мен міндеттері
Қазақстан Республикасы, Үкіметінің 1996-жылғы 18-
қаңтардағы қаулысы бойынша бекітілген Ережеде
анықталған.
1996-жылы 18 желтоқсанда Қазақстан
Республикасы Президентінің,
жариялығымен Қазақстан
Республикасының Статистика және
талдау жөніндегі мемлекеттік комитеті
Қазақстан Республикасының Ұлттық
статистика агенттігі болып қайта
ұйымдастырылды және статистикалық
мәліметтерді жинау, өңдеу, талдау
жұмыстары бірыңғай талаптарға сай
ортақ бағдарлама мен әдістеме
бойынша жоғарыда көрсетілген ережеге
сүйене отырып жүзеге асырылуда.
Қазақстан Республикасының Ұлттық статистика
агенттігі елдің мемлекеттік статистикасына басшылық
ететін, оның бүкіл аумағында статистикалық қызметтің
мазмұны мен сипатын айқындайтын, мемлекеттік
органдардың, заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлердің
республиканың әлеуметтік-экономикалық дамуының жайы
мен үрдісін сипаттайтын қажетті статистикалық және
экономикалық деректер деген мұқтажын
қанағаттандыратын және халықаралық деңгейде
статистикалық деректердің ақиқаттылығы мен әдістемелік
салыстырмалылығын қамтамасыз ететін Қазақстан
Республикасы атқарушы өкіметінің орталық органы болып
табылады.
Қазақстан Республикасының Ұлттық
статистика агенттігінің негізгі міндеттері:
статистикалық мәліметтерге сүйене отырып республикада болып
жатқан экономикалық және әлеуметтік процестер мен олардың даму
үрдісін жан-жақты зерделеу, қорыту мен талдау, статистика
саласындағы жалпы мәліметтік саясаттың жүргізілуі мен орындалуын
қамтамасыз ету;

Қазақстан Республикасын егемен мемлекет ретінде сипаттайтын
статистикалық көрсеткіштердің тұтастығы, объективтілігі және
жеткіліктілігін қамтамасыз ету;

халықаралық ережелер мен стандарттарға сай статистикалық
деректердің әдістемелік салыстырмалылығын қамтамасыз ету
жөніндегі шараларды жүзеге асыру;

мемлекеттік өкімет пен басқару органдарын, қоғамға жүйелі түрде
республикада болып жатқан әлеуметтік-экономикалық құбылыстар мен
процестер туралы мәліметтер, статистикалық ақпаратты тарату,
халықаралық статистикалық ынтымақтастық орнықтыру және өзара
статистикалық ақпарат алмасып отыру.
Ұлттық статистика
агенттігінің атқаратын
қызметтері:
статистикалық заңдар мен нормативтік
актілердің жаңа жобаларын жасау;
санақ және ішінара бақылау түрінде
жүргізілетін статистикалық бақылау
ұйымдастыру;
елдегі статистикалық қызметті үйлестіру
Ұлттық статистика агенттігінің
құқығы:
қаржы, банк, кеден, құқық қорғау және өзге де
органдар мен қызмет орындарын қосқанда, меншік
түрі мен ұйымдарқұқықтық нысанына
қарамастан, ел аумағында жұмыс істейтін заңды
тұлғалармен жеке кәсіпкерлерден, одан тысқары
жерлерден, жұмыс істейтін резиденттерден
статистика агенттігі белгілеген көлемі мен
мерзімінде дұрыс статистикалық деректер алуға;

халық арасында статистикалық бақылау жүргізуге
және азаматтардан статистика мақсаты үшін
қажетті деректерді алуға;

қажет болған жағдайда статистикалық
деректердің дұрыстығын тексеруге
Назарларыңызға
рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Статистика агенттігінің ұйымдастырылуы,міндеттері
Статистикалық агенттігінің ұйымдастырылуы және оның міндеттері
Статистика ұйымдастырылуы міндеттері
Статистика агенттігінің ұйымдастырылуы және оның зерттеу міндеттері
Статистика органының Қазақстанда ұйымдастырылуы және статистикалық бақылау туралы жалпы түсінік
Қазақстан Республикасының инвестициялық саясаты
БІЛІМ БЕРУ СТАТИСТИКАСЫ
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ
AIR ASTANA
Статистика пәні және оның міндеттері
Пәндер