Музыкалық-педагогикалық әрекет ізденістері


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігі Семей
қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті

Тақырыбы: Музыкалық-педагогикалық әрекет
ізденістері

Тексерген:п.ғ.к доцент Султанова Н.К
Орындаған:Хавдирал К
« Бастауыш сынып мұғалімдерінің
кәсіби құзырлығын, шеберлігін
қалыптастыру негізінде бастауыш
буын оқушыларының білім
сапасын көтеру.»
Мақсаты:
• Шығармашыл, қабілетті кәсіби өсу
жолындағы тұлғаны қалыптастыру.
• Сапалы оқытуды жетілдірудің үздіксіз
болуын қамтамасыз ету.
• Педагогикалық- психологиялық қолдау
көрсету арқылы жеке тұлғаны
тәрбиелеу.
№ 5 “А” бастауыш мектебінің әдістемелік жұмысының
блоктық-деңгейдегі құрылымы

Жалпы
мектептік Топтық деңгей Жеке деңгей
деңгей

Тұлғалы Директордың ӘБ; кафедра, Шебер - мұғалімнің
бағдарлық ОТЖЖ Үйірме жеке тұлғасы
блок орынбасары жетекшілері
Жекеше өзіндік
Қызметті- Топтық бірлесу білім алу
Әдістемелік
Іскерлікті кеңес ӘБ
блок Кафедралар, секциялар Педагогикалық
инновациялар

Үрдістік
Ақпарат Әдістемелік Біліктілікті
блок
Ізденіс жоғарлату
Мұғалімнің
кәсіби мәдениеті

= әдістемелік құзыреттілік
+ басқарушылық құзыреттілік
+ зерттеушілік құзыреттілік
+ қатынастық құзыреттілік
+ білім беру құзыреттілігі
+ ақпараттық
+ әлеуметтік құзыреттілік
МІНДЕТТЕРІ:
Бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіптік құзырлығын қалыптастыра
отырып, олардың кәсіптік деңгейінің өсуіне жағдай жасау.

Білім беру мен тәрбие жүйесіндегі жаңашыл әдіс – тәсілдерді, оқыту
құралдарын,жаңа педагогикалық және білім беру
технологияларын ізденуге және қолдануға әдістендіру.

Мұғалімнің кәсіптік жетістіктерін ескеру, бағалы тәжірибесін қолдай отырып,
ұстаздар ұжымының практикалық жұмысына қолдануға ұсыну.

Оқушының жеке тұлғалық дамуына, яғни оның өзін - өзі тануға және
өзіндік өсуі бағытында мұғалімнің кәсіптік құзырлығын,
шеберлігінің өсуін қалыптастыру.

Оқушылардың жалпы білім мен дағды сапасын көтеру
бағытында сабақтың құрылымдық сапасын көтеру.
Болу Кәсіптік құзырлықтың
керек жеткілікті деңгейі

Білу Білім берудің жаңа мазмұны,
керек қазіргі парадигмасы

Үйрену Білім беру және басқару
керек технологияларының әртүрлігі
Талантты Дарынды оқушылардың,
педагогтарға, талантты педагогтардың
дарынды балаларға өсуіне ғылыми –
кепілдік беру. әдістемелік көмек көрсету.

Бәсекеге қабілетті
шығармашыл
тұлғаның тәрбиесіне
бірлесе әрекет жасау.
Іс- әрекеттің
ұстанымдары
•Мәдени жинақылық
•Жеке- тұлғалық бағыт
•Білім берудің мазмұны мен түрлерін
еркін таңдау
•Өзектілік
•Ғылымилық
•Жүйелілік
•Шығармашылық мінез-құлық
Диагностикалық
іс- әрекет

Мақсаты: Типтік “ортаға
бейімделген” тұлғаны
дамытудағы негізгі
әсерлердің
мазмұнын анықтау
Жобалау
іс- әрекеті

Мақсаты: Жеке тұлғаны
дамытудағы білім беру
ортаның стратегияларын
анықтау
Өзгертушілік
іс- әрекеті

Мақсаты:
-ортаның сапасын өзгерту;
-кәсіби- педагогикалық
ортаның потенциалын
көтеру.
Оқу үрдісінің озық технологиялары

- “Педагогикалық шеберхана”
- “Кіріктірілген технология”
- Сын тұрғысын ойлау мен жазу арқылы
дамыту
Дидактикалық сабақ ортасы.
Оқу үрдісіндегі сыныптық - сабақтық
жүйені жетілдірудің түрлері мен
әдістері:
• Мәселелі оқыту
• Дәстүрден тыс түрлері
• Озық технологиялар
• Сабақтың дидактикалық жабдықталуы
Нәтижелігі:
-Педагогикалық кадрлардың білім беру мен
біліктілік деңгейін көтеру.
-Қалалық сайыстардағы жоғары
көрсеткіштер.
-Бастауыш буын оқушыларының жеке
тұлғасын дамытудағы мүмкіндіктерді
кеңейту.
-Мұғалімнің кәсіби шеберлігін көтерудегі
білікті ортаны құру.
- Оқушылардың білім сапасын көтеру.
-

Кәсіби құзыреттілік деңгейі іскерліктің нәтижелілігі

- педагогикалық - мақсат пен мазмұнды нақты Талдау:
құбылыстарды -педагогиканың педагогикалық міндетке аудару; - мақсат қоюдың
мақсаттары мен - оқушылар іс-әрекетінің дұрыстылығын, олардың
элементтер құрамына
мазмұнын іріктеу және міндеттерін нақты міндетке «ауысуы» мен
енгізу; міндеттерінің анықтау барысында олардың бастапқы шарттардың
- педагогикалық қозғалмалылығы қажеттіліктері мен бағынышты және басымдылық
құбылыстың әр - педагогикалық қызығушылықтарын, материалдық міндеттерін шешкен кешеннің
қайсысын педагогикалық мақсатқа жету базалық мүмкіндіктерін, өзінің болуын;
тәсілдерін іріктеу; тәжірибесі мен жеке ісінің сапасын - тәрбиеленушілер іс-
үрдістің барлық
ескеру; әрекеттерінің мазмұны -
құрауыштарымен өзара - -педагогикалық үрдістің әр сатысына қойылған міндетке
қарым-қатынасқа ауытқушылықтард арналған міндеттің кешенін анықтау; сәйкестілігін;
байланыстыру; ың мүмкіндігін - қойылған міндеттерге іс-әрекеттің - педагогикалық іс-әрекеттің
- қарастырылып және керек емес түрін анықтау және ортақ қолданылатын әдіс-
құбылыстардың шығармашылық істің жүйесін тәсілдерінің әсерлілігі;
отырған құбылыстың
жоспарлау; - оқушылардың жас
ойлау қисынында нәтижесін болжау; - кемшіліктерді түзету және ерекшеліктеріне сай
психология- - педагогикалық шығармашылық күш пен қолданылып,
педагогикалық үрдістің дарындылық қабілеттерді дамыту ұйымдастырылған
теорияларды, сатыларын мақсатында оқушылардың жеке нысандардың материал дық
анықтау; жұмысын жоспарлау;
идеяларды, заңдылық мазмұнына сәйкестілігі;
- педагогикалық үрдістің әдіс- - оқу-тәрбиеге қойылған
тұжырымдарын табу; - уақытты бөлу;
тәсілдерін, нысандарын таңдау, міндеттердің орындалу
- педагогикалық - оқушылармен мазмұнды іріктеу; барысындағы қиналу,
құбылысқа дұрыс бірге өмір - оқушылардың тәртібіндегі кері қателіктер жіберу,
дигностика жасау; іскерлігінің қылықтарды болдырмауын және жолболмаушылықтың және
тәсілдерін олардың ынталану белсенділігін
- негізгі педагогикалық жетістіктердің себебі;
жоспарлау ; - өз іскерлігінің тәжірибелілігін,
міндетті белгілеп, оның жоспарлау;
- тұлғаның даму ортасын өндірілген ғылым өлшемдері
оңтайлы шешімдерін ұйымдастыру тәсілдерін және мен кепілдемелердің
анықтау; олардың ата-аналармен, қоршаған тұтастығын және сәйкестілігін;
ортамен байланысын жоспаралау;
Жас мамандармен жұмысты
ұйымдастыру мақсаты:
• Кәсіби іс-әрекетін ұйымдастыруда жас
маманға қажетті көмек көрсету.

• Жас маманның кәсіби іс-әрекетін
анықтап, дер кезінде көмек көрсету.
«Еліміздің ертеңі бүгінгі ұрпақтың
қолында, ал ұрпақтың тағдыры
ұстаздың қолында»

Н.Ә.Назарбаев.

Ұқсас жұмыстар
Музыкалық қабылдау - әлеумет - мәдениеттік және психологиялық-педагогикалық мәселесі. Музыкалық қабылдаудың түрлері
Анықтама сөздік. Музыкалық білім беруде педагогиканың психологиямен және философиямен байланыс
Музыка сабағындағы музыкалық іс-әрекет түрлері мен оқыту әдістемесі
Музыкалық білім беру педагогикасының маңызы және педагог музыканттың әдіснамалық мәдениеті
Музыка сабағындағы музыкалық іс-әрекет
Балалар және жастар шығармашылығының орталықтарындағы ерекшеліктер
Музыка. Музыка сабағындағы музыкалық іс-әрекет түрлері мен оқыту әдістемесі
Музыкалық ырғақты қимылдар
Мұғалімнің жеке тұлғасы-оның кәсіби қызметінің негізгі өзегі туралы ақпарат
Глоссари
Пәндер