Кәсіпкерлік


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Арайлым Магашевна мен сіз
берген тақырыпқа материал
түк таба алмадым. СРОға
осыны жіберіп ал
практикаға дұрыстап алып
келемін.
Кәсіпкерлік дегеніміз – белгілі бір
істі істей білу, ол адамның еркін
өмір сүру түрі – белсенділігі және
іскерлігі. «Кәсіпкерлік» деген ұғым
өмірде экономикалық белсенділікке
қолданылады. Экономикалық
белсенділік бұл барлық
энергетикалық процесс тауар
өндірісімен айырбас арқылы пайда
табу.
Психология
Жеке қасиеттері
тұрғысынан
тұрғысынан
Классикалық мектеп
Жұмысқа және өмірге
1) интуиция;
құнды көзқарас жүйесі, Инновациялық және
2) қуаттылық;
табысқа жетуге қажеттілік жасау белсенділік
3) өжеттілік;
4) болжағыштық

Кәсіпкерліктің қазіргі
тұжырымдамалары

Лидерлік ұстаным
Менеджмент
тұрғысынан Ішкі кәсіпкерлік мектебі
тұрғысынан
Бизнесменнің лидерлік Ірі ұйым ішіндегі
Бизнес негізі – басқару
қасиеттеріне көңіл аударуы, меншікті ауыстыру
ғылымы: жоспарлау,
адамдарды ынталандыру мақсатынсыз кәсіпкерлік
ұйымдастыру, бақылау,
қабілеттілігі, “адамдар топтың белсенділігі
координация
жанының архитекторы”
Кәсіпкерліктің белгілері:
• Шаруашылық
субъектілерінің
дербестігі және
тәуелсіздігі
• Экономикалық
мүдделілігі
• Шаруашылық тәуекел
етуі және
жауапкершілігі
• Белсенді ізденуі
• Жаңалықтығы
Кәсіпкерлік

Масштаб Меншік нысаны Аумақтық қамтылуы
-жеке
-шағын -мемлекеттік -жергілікті
-орта -муниципалды -аймақтық
-ірі -аралас -республикалық
-халықаралық

Салалық бағыты Қызмет түрі
-өнеркәсіптік -өндірістік
-ауылшаруашылық -коммерциялық
-құрылыс -қаржылық
-сауда -кеңес беру
-инфрақұрылым

Ұйымдық-құқықтық нысан
-индивидуалды
-кооперативтер
-толық серіктестік
-командиттік
-ЖШС
-қосымша жауапкершілік серіктестік
-біріккен кәсіпкерлік нысан
Кәсіпкерліктің түрлері:
Өндірістік;

Коммерциялық;

Қаржылық;

Кеңес беру;

Сақтандыру;

Делдалдық.
Кәсіпкерліктің
субъектілері:
Акционерлік Мемлекет;
қоғамдар; Жеке тұлғалар;
Шаруашылық Заңды тұлғалар;
ассоциациялары; Серіктестіктер;
Әртүрлі Арендалық
бірлестіктер; ұжымдар.

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпкерлік қызметтің заңдылығы
Кәсіпкерлік қызметті бақылау
Кәсіпкерліктің жіктелуі
Кәсіпкерлік жайында
Кәсіпкерл
Кәсіпкерлік субъектілері мен мемлекеттің заңдылық
Кәсіпкерліктің негізгі түрлері
Кәсіпкерлік қызмет субъектілері ұғымы
Жеке кәсіпкерліктің ұйымдастырушылық - құқықтық нысандары
Кәсіпкерлік мәні, түсінігі, негізгі түрлері және ұйымдастырушылық нысандары
Пәндер