Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру. Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Кіріктірілген циклдардың құрылымын
ұйымдастыру. Циклдық алгоритмдерді
орындайтын программа құру. ТР және
Си программалау жүйелеріндегі
модульдерді салыстыру

Орындаған: Мухаметкалиева Ж
АУ-401 топ

Си тілінде кіріктірілген циклдерді орындаудың
арнайы әдістері жоқ. Басқа бағдарамалау
тілдерінде секілді Си тілінде де ішкі және сыртқы
циклдар болады. Осыларды кіріктірілген циклдар
деп атайды. Егер де бір цикл басқа циклдыңішінде
орналасса онда бірінші цикл ішкі деп, ал екінші
сыртқы деп аталады.

Циклдар

While For Do

While циклы
Жалпы форматы:
While <өрнек>инструкция
Мұндағы <өрнек> есептелінеді егер мәні 0- ге тең
емес болса, онда инструкция орындалады да өрнек
қайта есептеледі және ол өрнек мәні 0-ге дейін
қайталанады.

For циклы
For (өрнек1: өрнек2:өрнек3) инструкция
Мұндағы өрнек1 және өрнек3 көбінесе
меншіктеу
немесе функцияны шақыру ал өрнек 2 қатынас
өрнегі болып табылады.
Мысалы,
For (;;)
...

Do-while циклы
Жалпы форматы: Do инструкция while (өрнек);
Инструкция оырндалған соң өрнек есептеледі,
ақиқат болса онда инструкция қайта орындалады

Кіріктірілген циклдің құрылымы:

Сыртқы циклды көрсету үшін f, ал
ішкі циклді көрсету үшін s санағышы
алынған.

Әрбір цикл басында
for(int f=2; f<=9; f++) және
for(int s=1; s<=9;s++)
командалары көрсетіледі.
Егер –Егер
Онда –цикл бірнеше командалардан
Әйтпесе Егер- Онда
құрылымы тұрса, онда құрылымы

{} осындай жақшаларға алынады

ТР программалау жүйесіндегі модульдер
Модуль – құрамында сипаттау бөлімінің әр түрлі компоненттері
және көрсетуші (иницирующий) бөлмінің кейбір орындалатын
операторлары бар автономды (тәуелсіз) компилияцияланатын
программа бірлігі.

Unit <атау>
Interface
<интерфейс бөлімі>
Implementation
<орындалатын бөлім>
веgin
<кµрсету бµлімі>
end.
Мұндағы unit – қызметші сөз, модуль тақырыбының басталуы.
<атау> - модульдің аты.
Interface –қызметші сөз, модульдің интерфейс бөлімінің басталуы.
Implementation – қызметші сөз, орындалатын бөлімнің басталуы
Bedin – қызметші сөз, көрсету бөлімнің басталуы
Bedin –< кµрсету бөлімі>- жазылуы міндетті емес.
End – модульдің соңы

Турбо Паскальда 8 стандарт модуль бар. Олар әр түрлі типтер,
тұрақтылар, процедуралар мен функияларды қамтиды. Олар SUSTEM,
DOS, CRT, PRINTER, GPAPH, OVERLAY, TURBO3, GRAPH3.
GRAPH, TURBO3, GRAPH3 модульдері бөлек TPU –файлдардa, ал
қалғандары TURBO, TPL кітапханалық файлының құрамынан енгізілген.
Тек SYSTEM модулі ғана кез келген программаға автоматты түрде
қосылады, ал қалғандары Uses бөлімінде сипатталуы тиіс.SYSTEM
модуліне стандарт Паскальдің барлық процедуралары мен функциялары
және басқа стандарт модульдерге енбеген процедуралар мен функциялар
кіреді. Бұл процедуралар мен модульдер Турбо Паскалға тікелей
орнатылған.
PRINTER модулі. Текстерді матрициялық принтерлерге басып шығаруға
қолданылады.
Uses printer;
Begin
writeln (lst; ‘Турбо Паскаль’);
end.

• CRT модулі. Мұнда экранның текстік режимдегі
жұмысын басқаруды қамтамасыз ететін процедуралар
кіреді.
GRAPH модулі. Ол экранның графиктік режимдегі
жұмысын басқаруға арналған типтердің,
тұрақтылардың, процедуралар мен функциялардың
жинағын қамтиды.
DOS модулінде MS- DOS дискілік операциялық жүйе
ортасына өтуге мүмкіндік беретін процедуралар мен
функциялар жинақталған.
TURBO3 және GRAPH3 модульдері. Турбо Паскалдың
3.0 версиясымен сәйкестіктер орнату үшін енгізілген.
• Си тілінде модульдер
Модуль - алдын ала берілген мәтіндер бар жеке файл
және файлда сипатталған кейбір элементтер
(функциялар) басқа модульдерде қолданылуы мүмкін.
Cөйтіп стандартты кітапханалар құрылады - .СРР
файлында функциялар анықталады, функциялардың
атаулары .Н файлында сипатталады, осыдан кейін .СРР
файлын компиляциялауға және екілік кітапхана
форматына .LIB айналдыруға болады.
Модуль екі файлдан тұрады: алдын ала берілген коды
бар файл source file және атауыш файл header file.

Ұқсас жұмыстар
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру.Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру.ТР және Си программалау жүйелеріндегі модульдерді салыстыру
Циклдық алгоритмдерді орындайтын программалар
Си тілінде кіріктірілген циклдерді орындаудың
For циклдық операторы
Алгоритм және оның қасиеттері
Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру
Трансляция түсінігі
Кездейсоқ сандар
Алгоритм туралы мәлімет
Енгізу және шығару операторларын ата
Пәндер