Деректер қоры


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Деректер қоры

Орындаған: Сәбиқан М.М
Тексерген: Жумаханова Д. А.
Сақтаулы ақпараттың сипатына
қарай ДҚ-ның екі түрі бар:

Сипатталатын объектілер Әр түрлі типтегі: мәтіндік,
туралы қысқаша мәліметтер графикалық, дыбыстық,
нақты белгіленген пішімде мультимедиялық кең
беріледі. Мысалы, көлемді ақпараттардан
кітапханадағы кітаптар тұрады. Мысалы, заң
қорының ДҚ-да әрбір кітап шығару актілерінің
туралы дерек құжаттық деректер
библиографикалық түрде базасы заңдардың
сақталады: басылған жылы, мәтінінен тұрады.
авторы, аты және Құжаттық деректер –
т.б.Қысқаша айтқанда,
бұл архив
фактографиялық ДҚ – бұл
картотекалар.
Деректер қоры – компьютердің сыртқы
жадында сақталатын, белгілі бір ереже
бойынша ұйымдастырылған, сақталып,
өңделген өзара байланысқан мәліметтер
жиынтығы.
Ақпараттарды сақтау әдісі
бойынша ДҚ-ның екі түрі бар:

Орталықтандырылған ДҚ-да Үлестірілген ДҚ
бар ақпарат бір жергілікті және
компьютерде сақталады. ауқымды компьютерлік
желілерде
қолданылады және
ақпараттың әр түрлі
бөліктері бөлек
компьютерлерде
сақталуы мүмкін.
Мысалы, Internet
жүйесіндегі ақпарат
Ақпараттарды ұйымдастыру
құрылымы бойынша
ДҚ-ның үш түрі бар:

Реляциялық ДҚ дегеніміз – кесте түрінде
ұйымдастырылған деректер базасы. Немесе оны
кестелік деректер қоры дейді.
Иерархиялық ДҚ - мәліметтер арасындағы
байланысты реттелген графтар арқылы
сипаттауға болады. Қандайда бір программалау
тілінде иерархиялық деректер қоры құрылымын
есептеу үшін тармақ мәліметтер типі
пайдалынылады.

Желілік ДҚ - мәліметтердің элементтерінің
еркін графтар түріндегі өзара байланысын
білдіреді. Желілік деректер қорының схемасын
сипаттауға екі тип пайдалынылады: жазба және
байланыс.
Реляциялық ДҚ-да кестенің жолын - жазбалар,
ал бағанды - өріс деп атайды.
№ Фамилиясы, Туған жылы Жынысы Ұлты Көзінің Шашының
аты түсі түсі

Деректер базасында кілт деп мәні басқа
жазбаларда қайталанбайтын өрісті (өрістер
жиынтығын) атайды.
Өріс типі
Өріс типі Сипаттамасы Мәнінің
мысалы
Сандық Мәндері тек сандар ғана 3
болады: бүтін, ондық 564,8
бөлшек

Символдық Кез келген символдар 42-34-51
тізбегін қамтиды №1, 4А сыныбы

Күнтізбелік Күнтізбелік күндерді 9.10.1985
қамтиды
Логикалық «Иә-Жоқ» немесе Иә-Жоқ
«Ақиқат-Жалған» Ақиқат-
мәндерін қабылдайды Жалған
Деректер қорын басқару
• Access программасы – бұл мәліметтер базасын
басқару жүйесі (BD-СУБД - МББЖ).
• Басқару жүйесі дегеніміз - көлемді мәліметтер
жиынын тұтынушыларға ыңғайлы түрде
бейнелеп, белгілі бір форматта сақтап қана
қоймай, оны ары қарай өңдеуге арналған
программалар кешені.
Access Windows ортасында жұмыс істейтін программа
болғандықтан (екеуін де Microsoft фирмасы жасаған),
олар бір-бірімен өте үйлесімді түрде жұмыс істей алады,
мұнда да басқа программалардан (және керісінше) буфер
арқылы кез келген мәліметті қиып алуға, көшіруге және
кірістіріп қоюға болады.

Access – бұл реляциялық МББЖ, яғни мұнда бір
мезетте бірнеше мәліметтер базасының кестелерімен
қатар жұмыс істей беруге болады. Реляциялық МББЖ
мәліметтер құрылымын қарапайым етіп құрастырып,
жұмыс істеуді жеңілдетуге мүмкіндік береді.
MS Access ақпаратты көрсету және сақтау үшін
пайдаланылатын жеке компоненттерден тұрады. Олар:
кесте, форма, есеп беру, сұраныстар, деректерге
мүмкіндік беретін беттер, макростар және модульдер.
Формалар мен есептерді құру үшін конструкторлар
қолданылады, сондықтан бұл компоненттер
конструкторлық объектілер деп аталады.
Конструкторлық объектілер басқару элементтері деп
аталатын едәуір кіші объектілерден тұрады (олар: өріс,
батырмалар, диаграммалар, жақтаулар, және т.б.).
Кесте деректер қорының негізі болып табылады.
MS Access-те бүкіл ақпарат кестелерде беріледі.
• Формалар- форма терезесінде кестелерді енгізу мен көру
үшін қолданылады. Олар экранда бейнеленген
ақпараттың көлемін шектеуге мүмкіндік береді және оны
тиісті түрде көрсетеді.
• Есеп берулер деректер қорында бар ақпаратты бейнелеу
үшін қолданылады. Есеп берулер конструкторының
көмегімен деректер тобын, өрістер тобын және
есептелінетін өрістерді, оларды сәйкес жасайтын өз есеп
беруіңізді дайындайсыз.
• Сұраныс деректер қорынан ақпаратты алады, әрі мұнда
деректер бірнеше кесте арасында бөлінген болуы мүмкін.
• Деректерге қатынау беті MS Access немесе Microsoft
SQL Server деректер қорында сақталған Интернет немесе
Интернет арқылы жұмыс істеуге және оларды көруге
арналған Web парақтың арнайы түрін ұсынады.
• Макростар жиі орындалатын операцияларды
автоматтандыруға арналған. Әрбір макрос бір немесе
бірнеше макрокомандалардан тұрады, олардың
әрқайсысының белгілі бір қызметі бар, мысалы,
формаларды немесе есептерді баспаға жібереді.

Ұқсас жұмыстар
Деректер қор құрлымы және объектілері
ДБ-мен жұмыс істеу үшін Delphi көмегімен құрылған программалардың тән ерекшелігі.BDE Administrator программасының қызметі
Деректердің иерархиялық моделі дегеніміз не? Деректердің желілік моделі дегеніміз не?
Smart технологиялар. Заттар интернеті. Үлкен көлемді деректер. Блок Чейн технологиясы. Жасанды интеллект. Smart-қызметтерді пайдалану
Деректер базасы
ОРМАН ЭКОЖҮЙЕСІНІҢ МОНИТОРИНГІ
ORACLE ДЕРЕКҚОРЛАРЫ ЭКЗЕМПЛЯРЛАР МЕН ҚҰРЫЛЫМДАР
Delphi ортасы қолдайтын деректер қорлары
Деректердің реляциялық моделі. Реляциялық деректер қорын жобалау
Нидерланд мемлекетіндегі жер
Пәндер