Өндіріс есебі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Өндіріс есебі

Орындаған: Айбек Б.
ИС-303
Тексерген: Искакова М.С.
ЖОСПАР

• Ұйымдардың алғашқы мағлұматтарын
енгізу
• Бухгалтерлік есептің үлгі шоттар жоспары
• Мекеме туралы мағлұмат беру
Ұйымдардың алғашқы мағлұматтарын
енгізу
«Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия 8.0»-ді бірінші қосқан
кезде ақпараттық базаның алғашқы толтырылуы автоматты
түрде орындалады.
Конфигурациямен жұмыс істегенде бірінші этапында
ұйымдар туралы мәліметтерді олардың құрылымын және
солармен байланысты ақпараттарды бейнелеуді, яғни –
бөлімше, жауапты тұлғалар туралы мағлұматтар және т.б.
енгізу керек.
Ұйымдар туралы мағлұматтар «Кәсіпорын»-«Ұйымдар»
меню көмегімен ашуға болатын «Ұйымдар» анықтамасында
енгізіледі.
Әрбір ұйымдар үшін қысқа және толық атаулар және
ұйымдардың басқа да мағлұматтарын, яғни ұйымдар
шоттарын, контактілі ақпараттарын және т.б. көрсету қажет.
Бірінші кезекте ұйымдардың түрін таңдау керек – заңды
немесе жеке тұлға, және барлық қажетті реквизиттерін
толтыру керек.
Құжаттарды мүмкіндіктері бойынша ұйымдарға
конфигурациялы түрде бөлу үшін префикс қарастырылған.
Сондай-ақ префикс арқасында белгіленген префикске
сәйкес құжаттарды жекелей нөмірлеу қарастырылды.
Есептік саясат туралы енгізу мәліметтері
Есептік саясат туралы мәліметтер конфигурациясы үш
түрге бөлінеді:
- Есептік саясат (бухгалтерлік есеп);
- Есептік саясат (салықтық есеп);
- Есептік саясат (қызметкерлер бойынша).
Есептік саясат (бухгалтерлік есеп).
Бухгалтерлік есепті есептік саясат туралы м әліметтер «Учетная
политика» (Бухгалтерский учет) регистірінде са қталынады, ж әне
оларды келесідей алуға болады: «Предприятие»-«Учетная
политика»- «Учетная политика» (Бухгалтерский учет).
Есептік саясаттың құрылысында сәйкес келетін параметрлер
мәндері іске асады.
«Способ расчета себестоимости производства» атты параметр
мәндерінің құрылысы келесіде қарастырылады «Учет
производства». «Учет временных разниц по налогу на прибыль»
параметрлер құрылысы келесі бөлімде қарастырылады «Учет
налога на прибыль».
Бухгалтерлік есептің үлгі шоттар
жоспары

Бухгалтерлік есептің шоттар жоспары белгіленген
синтетикалық және аналитикалық шоттармен және №
426 «Қаржылық есеп берудің халықаралық
стнадартымен сәйкес қаржылық есеп беруді құрайтын
ұйымдар үшін жұмыс жоспарын өңдеу бойынша
инструкцияны бекіту жөнінде» 22.12.2005 ж. ҚМ
бұйрығына сәкес толтырылған.
Қолданушы жаңа синтетикалық және аналитикалық
шоттарын еңгізіп, олардың келесідей құрылымдарын
белгілейді :
- активтік, пассивтік және активті – пассивті
шоттарының белгілері;
- шотқа бағындыру баптауы;
- сандық есептің баптауы;
- валюталық есептің баптауы;
- баланстан тыс шоттардың белгілері;
- аналитикалық есептің баптауы.
Салықтық есептің шоттар жоспары
(табыс салығы).
Салықтық есептің арнайы шоттар жоспары нормативтік
құжаттармен қарастырылмаған және «Қазақстан үшін 1С:Бухгалтерия
8.0» әдістемелік есепке енгізудің бөлігі болып табылады. Б ұл шоттар
жоспары шаруашылық операциялардың салықтық есепте өзінің бет
көрінісін табуы үшін қолданылады. Сонымен бірге бұл шоттар жоспары
күнделікті және уақытша айырмашылықтар №12 «Табыс салығы» мен
халықаралық бухгалтерлік есептің стандарттарын қолдану әдістемелік
нұсқауларға сәйкес ҚР-ның Қаржылық министрліктер әкімшілігінің
жиналысымен, 24.01.2005 жылғы №1 Протоколға сәйкес бухгалтерлік
есеп пен аудит сұрақтары бойынша қолданылады.
Салықтық есептегі шоттар жоспары келесідей көрсетіледі:
«Кәсіпорын» - «Шот жоспары» - «Салықтық есептің шоттар жоспары»
(«табыс салығы).
Субконто түрлері ( бухгалтерлік және
салықтық есеп).
Субконтоның конфигурациясында аналитикалық есептің
объектілері көрсетіледі. Субконто түрлерін көптеген бір типті
аналитикалық есептің объектілері көрсетеді.
Салықтық есептегі шоттар жоспарының бухгалтерлік есептегі
шот жоспарларына қарағандағы ерекшеліктер келесідей:
•Салықтық есепте өткізгіштер корреспонденциясыз болып келе
алады және барлық салықтық есептегі шоттар баланстан тыс болып
келеді.
•Шоттарды, өйткені көбісі корреспонденция түрінде көрсетіледі.
•Салықтық есептің шоттар жоспарында «Қолайлы және істен
шыққан нәрселер, жұмыс, қызметтер, құқық» атты шот көрсетіледі,
және бухгалтерлік есептегі (жабдықтанушылармен, сатып
алушылармен және т.б.) аналогтық шоттар есебінде рол ат қарады.
•Табыс салығына әсер етпейтін (мысалы, шоттар есебінің
болмауы жарғылық капитал, бөлінбеген табыс және т.б.)
обьектілердің шоттар есебінде болмауы.
Параметрлер есебінің баптауы.
Конфигурацияда есепті бастамай тұрып, параметрлер есебін баптау
керек. Параметрлерді баптау орындау үшін келесі менюді қолданады:
«Кәсіпорын»- «Есеп параметрін баптау».
«Жалпы» атты қыстырмада конфигурацияның нөмірі автоматты
түрде жүзеге асырылады және «қолмен» түзетуге жарайды.
Сондай-ақ қосымша ақпаратты сақтайтын каталогқа жол
көрсетіледі, мысалы ішкі қайта өңдеулер және т.б.
«Валют» қыстырмасында регламентацияланған есептің валютасы
(ұлттық валюта – теңге) құрылады.
Регламенттелген есептің валютасынан осы валютаға қатынасы
бекітіледі.
Мәліметтер бзасына алғашқы құжатты енгізгеннен кейін,
регламенттенген валюта есебі түзетуге жатпайды.
«ТМҚ аналитикалық есебі» қыстырмасында қордағы есепті
енгізулер және сомалық есеп мәліметтері құрылады.
Бухгалтерлік және салықтық есептен басқа, шығындар т үрлерін
және т.б. табыстар мен шығыстарды көрсетуге болады.
Мекеме туралы мағлұмат беру
Ең алдымен, программаға мекеме туралы мағлұмат және
шаруашылық қызметінің есебін енгізу қажет.
1.Мекемелер тізімін ашыңыз. Ол үшін “Предприятие” мәзірінен
“организация” пунктін таңдаңыз. Тізімде “Наша организация”
атауымен бір мекеме құрылады.

2. Өз мекемеңізге арналған негізгі мағлұмат формасын ашыңыз.
Ол үшін “наша организация” деген жолды екі рет шертіңіз (немесе
батырмасын немесе мәзірден “Действия” таңдап тізім формасында ғы
командалық панельден “Изменить” басасыз).
3. Ашылған терезеге суретте көрсетілгендей етіп, мекеме туралы
негізгі ақпараттарды толтырыңыз.

4.Мекеменің заңды мекен-жайын келтіріңіз. Осы ашылған
терезеден “контактная информацияға” ауысу керек. Арнайы диалог
терезесін ашып, мекеменің заңды мекен-жайын суретте
көрсетілгендей толтыру керек.
5. «Адрес» сұхбаттық терезеде «ОК» батырмасын басыңыз.
6. Ұйымдар туралы мағлұматтарды сақтау және қалыпты жабу үшін
«Организации» қалпында «ОК» батырмасын басыңыз.
Бухгалтерлік есептің есеп саясатының
параметрлерін толтыру
1.Ұйымның бухгалтерлік есептегі есеп саясатыны ң параметрлерін енгізу
үшін «Предприятие» менюінен «Учетная политика» пунктін, одан «Учетная
политика (бухгалтерский учет)» пунктін та ңдап аламыз. Есеп саясаты туралы
жаңа жазу қосу үшін батырма (немесе «Insert» пернесін немесе «Действия» -
«Добавить» менюін таңдаңыз) басыңыз. Ашылған терезеде бухгалтерлік
есептің есеп саясатының параметрлерін суретте к өрсетілгендей етіп
толтырыңыз:

2.“OK” батырмасын басу арқылы бухгалтерлік есепті ң есептік саясатын
сақтап және “Есептік саясат (бухгалтерлік есеп)” қалпын жабамыз .

Ұқсас жұмыстар
Өндірістік шығындар есебін ұйымдастыру
Тауарлы
Ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу бойынша шығын есебі
Орындалған контрактан алынған пайда есебі
Материалдық қорлар есебі
Негізгі құралдардың аналатикалық есебін тіркеу
Тапсырыс калькуляциялау ведомості
ЖҰӨ дефляторы номинальды ЖҰӨ нақты ЖҰӨ
«1С: Бухгалтерия 8 Казахстан үшін» бағдарламасының сипаттамасы
Бухгалтерлік шоттар және екі жақты жазу жайлы ақпарат
Пәндер