Өндіріс қалдықтары және оларды екінші реттік минералды ресурс ретінде қолдану. Табиғи шикізатты алу және дайындау. Сақтау, сұрыптау, тасымалдау, ұсату, тазарту
Презентация қосу
БӨЖ
Тақырыбы: Өндіріс қалдықтары
және оларды екінші реттік
минералды ресурс ретінде
қолдану. Табиғи шикізатты алу
және дайындау. Сақтау,
сұрыптау, тасымалдау, ұсату,
тазарту.

Орындаған: Төлеубеков Е.Ж.
Тексерген: Лебаева Ж.Т
ҚАЛДЫҚТАР ЖӘНЕ
КЛАССИФИКАЦИЯСЫ

Қалдықтар – табиғи шикізатты өңдеу
нәтижесінде пайда
болатын заттар мен өндірістік жарамсыз
шығарылымдар. Қалдықтардың барлық
түрлерін есептегенде өндірілетін табиғи
заттар мен энергияның тек 2%-ы ғана
пайдаға асырылады. Қалған 98%-ы әр
түрлі қалдықтарға айналады.
Қалдық түзілу орны
Өндіріс циклінің кезеңі
Қалдық түрі
Қоршаған ортаға және адамға зиян әсері
Қолдану бағасы
Қолданыс эффектісі
Утильдеу технологиясының қаншалықтты
қарастырылғанына, зерттелгеніне байланысты
Құрамында мышьяк бар органикалық емес қатты
қалдықтар және шламдар, сынабы бар қалдықтар,
құрамында: қорғасын, цинк, сурьма, висмут, кобальт
және т.б.қалдықтар
Құрамында фосфор және фторы бар қалды қтар мен
шламдар, қолданысқа жарамайтын ж әне тыйым
салынған пестицидтер
Гальваникалық өндіріс қалдықтары
Мұнай химия және мұнай өндеудегі қалды қтар
Хром құрамды қалдықтар, шламдар, темір
карбонильдері бар қалдықтар
Маңызды шикізат қорына қалдықтардың ішінде
күл мен қокысты жатқызуга болады. Осы күнды
материалдың казіргі кезде 20%-тен аспайтын бөлігі
ғана өңделінеді. Кул негізінде цементке толтырғыш
ретіндс қолданыдады. Түтін газдарынан алынған
1,3 т қоңыр көмірдің күлі 1т цемснттің орнын
толтырады. Қоңыр көмір күлінің күрамында 5-30%
темірдің оксиді, 30% әк жөне едәуір мөлшерде
коксталған көмірдің қалдығы бар екендігіне
байланысты металлургияда оны темір концентратын
алу үшін пайдалануға мүмкіндік бар.
Азот тыңайтқыштарын алуға оттекті
өндіргенде шыққан металлургиялық
өнеркәсіп қалдықтары пайдаланылады.
Сульфитті рудаларды күйдіргенде
бөлінген газдардан алынған күкірт
қышқылы аммоний суперфосфатын,
сульфатын және гидросульфатын алуға
қолданылады.
Қ азақстанның түсті металлургиясының
шикізат базасы ретінде тек күлді ғана
емес, өндірілетін руданың құрамында
бірқатар металдардың мөлшері
көптеген жылдар бойы мол жинақталган
жүздеген миллион тонна шлактарды да
пайдалану кеңінен қарастырылуда.
ШИКІЗАТ/ ТАБИҒИ РЕСУРС- ӨНДІРІС
ӨНІМДЕРІНІҢ АЛЫНУЫНДА
ПАЙДАНЫЛАТЫН ТАБИҒИ
МАТЕРИАЛДАР.
Шикізаттың жіктелуі:
Шығу тегі бойынша: минералды, өсімдік,
жануарлардан
Қоры бойынша: сарқылатын, сарқылмайтын
Химиялық құрамы бойынша: органикалық,
бейорганикалық
Агрегаттық күйіне байланысты: қатты,
сұйық, газ
сусымалы қоспаларды әр түрлі
фракцияға ажырату процесі.

механикалық күштер әсерінен
қатты денелердің бірнеше
бөлшектерге бөліну процесі.
Ажыратылатын фракция қасиетіне
байланысты сұрыптау тәсілдері:

1. Бөлшектер пішіні және өлшемі бойынша
сұрыптау
2. Тұну жылдамдығ ы бойынша газ және
сұйық ортаны сұрыптау
3. Электромагниттік қасиеті бойынша
сұрыптау
4. Электростатикалық және флотация
тәсілдерімен сұрыптау
Ұсақтау процессінің түрлері:

ұсақтау процессі нәтижесінде қатты
бөлшектер пішінсіз болса, онда оны
уатылу (дробление) дейді.
ұсақтау процессі нәтижесінде қандайда
бір пішін болса, онда оны кесу дейді.
Жаңшылау
Жаңшылау
(раздавление) жару
жару
(раздавление)

үйкелеу
үйкелеу Кенеттен
Кенеттен соғу
соғу

Ұқсас жұмыстар
Өндіріс қалдықтары және оларды екінші реттік минералды ресурс ретінде қолдану. Табиғи шикізатты алу және дайындау. Сақтау, сұрыптау, тасымалдау, ұсақтау, тазарту. Алюминий күкірт қышқыл өндірісінің жылу балансын есептеу
Шикізатты кептіру
ҚАЙТА ӨҢДЕУ
Қалдықсыз өндіріс
АҚАБА СУЛАР
ШИКІЗАТ, МАТЕРИАЛДЫҚ ЖӘНЕ ОТЫН-ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ РЕСУРСТАР
Дәнді ақтау
Крахмал гидролизі
Қылмыс заты
Қала ортасындағы қалдықтар мәселесі
Пәндер