Экономика және оның қоғам өміріндегі орны


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Экономика және оның
қоғам өміріндегі орны
«Экономика» деген сөз
алғашқы ұғымында отбасы
шаруашылығын білдірген.
Қазіргі уақытта экономика кең
көлемде: өндіріс, тұтас халық
шаруашылығы, жалпы
өндірістің әр саласы, қаражат-
ақша айналысы, т.б байланысты
айтылады. Біздер экономиканы
кең көлемде, қоғамдық
өндірістің жүйесі деп түсінеміз.
экономика

Тұтас халық Қаражат –
шаруашылығ өндіріс ақша
ы айналысы
Өндіріс- қоғамның өмір сүруіне және
дамуына қажетті материалдық игілікті
жасайтын процесс. Жұмысшы күші-өндірістің
адамдық факторы, ал өндіріс құралы - заттық
фактор. Бұл факторлар өзінен-өзі ештеңе де
өндірмейді. Тек оларды біріктіру ғана игілікті
шығаруға жағдай жасайды, яғни өндірісті іске
асырады. Жұмысшы күші, еңбек құралымен
еңбек тәсілінің арасында күрделі қатынас
жүйесі пайда болады. Бұл қатынас пен адамның
еңбек құралына әсер етуінің тәсілін технология
дейміз.
• Жұмысшы күші
• ТЕХНОЛОГИЯ
Қоғамның XXI ғасырдағы дамуы
экономикалық өмірді ұйымдастырудың екі
жолы бар:

1. нарықтық экономика
2. жоспарлы-әкімшілік экономика

• Нарықтық экономика(қатынастарды нарық
реттейді(өнімді шығару, тұтыну, бөлу, оған
сұраным т.б.) нарық-өнім шығарушылар мен
өнімді тұтынушылардың, сұраным мен
ұсыныстың арасындағы қатынас, олардың
өзара тығыз байланысы)
• Жоспарлы-әкімшілдік экономика (өнімді өндіру
мен бөлу орталық басқару (өкімет)
органдарының билігінде)
Нарық - тауарды бөлу саласы.
Күнделікті өмірде сауда
жүретін орындарды да (базар,
жәрмеңке) нарық дейді.
Алайда нарықты басқаша
түсінуіміз керек.
Нарық - өнім шығарушылармен
өнімді тұтынушылардың,
сұрану мен ұсыныстың
арасындағы қатынас, олардың
өзара тығыз байланысы.
НАРЫҚ

өнім өнімді
шығарушыл тұтынушыл
ар ар

ұсыныс пен
сұраным
Нарық адамдарды тиімді еңбек етуге, ынталыққа бағыттайды.
Нарықтық экономика ғылыми-техникалық прогресті, өнім
өндірушілердің өзара бәсекелесуін және тұтынушылар үшін бәсеке
күресін де өрістетеді.
Тұжырымдап айтқанда, нарықтық қатынастың экономикалық
негізі - меншікті мемлекеттен ажыратып, көп түрлі меншікті
қалыптастыру. Сонымен қатар тауар өндірушілердің дербестігі,
өнімді тұтынушылардың белсенділігі сұрану мен ұсыныстың арта
түсуі. Бұл процестердің бәрі аймақта, елде немесе дүние жүзі
көлемінде іске асырылады. Бұған дәлел нарықтық қатынаста өмір
сүруші дамыған елдердің экономикалық және саяси өмірі. Олай
болса нарықтық қатынас-ғаламдық проблема. Жоспарлы-әкімшілік
экономикада өнімді өндірумен бөлу орталық басқару (өкімет)
органдарының билігінде болып келді. Тауарды өндірушілер
мемлекеттік жоспарды міндетті түрде орындайды. Қайсы бір
уақыттарда ол өнімді тұтынушылар қажет етпейді. Нарықтық
экономикада ұсынысты мемлекет реттемейді (өнім шығарушылар
қанша шығарам десе де ерікті), сұранымды да ешкім реттемейді
(сатып алушылар өзіне не керек, қанша керектігін дербес шешеді).
Ендігі мәселе – баға. Бағаны да сырттан ешкім реттемейді.
МЕМЛЕКЕТ

КӨП ТҮРЛІ МЕНШІКТЕР

Жалпы
меншік

Жеке меншік Дара меншік
Осы ұсынысқа және сұранымға сәйкес өнімді
шығарушының өзі шешеді.
Сонымен ұсыныс = сұраным
Осы белгілерге қарай халық шаруашылығын
нарық реттейді. Нарықтық қатынастың өзіне
тән обьективтік-экономикалық екі заңы бар:

1. Баға заңы
2. Ұсыныс және сұраным заңы.

• Біріншісі – орта бағаны
қалыптастырады
• Екіншісі-нарықта пайда болатын ақша
мен тауардың қатынасын анықтайды .
Тауар нарыққа (базарға, жәрмеңкеге, екінші бір
тұтынушыға, мемлекетке не басқа өндіріске)
түскеннен кейін оның бағасы ақшамен
өлшенеді, оны тауардың бағасы дейміз.
ТАУАР

АҚША
Алайда тауардың ақшалай
көрініс тапқан бағасы оның нағыз
бағасы емес. Бұл баға тауардың
құнынан жоғары немесе төмен
болуы мүмкін. Бұл сұраным мен
ұсынысқа байланысты.
БАҒА

СҰРАН
ЫМ

ҰСЫН
ЫС
Егерде сұраным ұсыныстан жоғары болса (алушылар көп,
бірақ тауар аз) – тауардың бағасы жоғары болады.
Ал ұсыныс сұранымнан жоғары болса – онда
баға төмендейді.
Тауар құнының мөлшеріндегі алшақтық тауар өндірушінің
іс-әрекетіне әсер етеді. Егер баға жоғары болса – табыс көп, ал
баға төмен болса табыс аз болады. Мысалы, жеміс жейдекке
баға өссе оның өнімі тиімді, ол өнімді көп алуға итермелейді.
Ал сұраным артпаса баға төмендейді. Демек сұранымда,
ұсыныста бағаны реттейді. Тауар өндіруші тиімді көп шығару
жолын іздейді. Сонымен – нарық өндірісті реттеуші, ол баға
арқылы не шығару, оны қанша көлемде шығару қажеттігі
туралы хабар беріп тұрады. Нарықтың ықпалды әсері мұнымен
ғана шектелмейді. Оның толық әсерін білу үшін тауардың
өзіндік құнынын қаншаға түсетінін анықтап білу қажет.
• Құн – тауардың заттандырылған бағасы. Кез келген
тауарда бір ғана емес, көптеген өндірушілердің еңбегі бар.
Бұғанда түсінік берейік.

• Мысалы: киім фабрикасы бір топ көйлек шығарды делік.
Осы көйлектерде тігіншілердің еңбегі ғана емес, соны мен
қатар сол көйлек тігілген матаны, ілгекті, басқа да
материалдарды (электр энергиясы) шығарушылардың да
еңбегі бар екінші сөз бен айтқанда, жаңа баға ғана емес,
тігіншілердің еңбегімен келген, сонымен қатар бұрын
шығарылған заттардың да (шикізат электр шығыны
машинаны пайдалану) шығыны, оның тозу шығынынын
бағасы – құны бар. Фабрика жаңадан көйлек шығару үшін
алғашқы шығарылған көйлектерді сату керек, алынған
пайдаға жаңа мата, басқада материалдар алып,
машиналарды жөндеп, қажет болса жаңасын алып, сонымен
қатар жұмысшыларға жалақы төлеу керек.
• Мысалы:
Тігілген көйлектердің жалпы
бағасы = 200 мың теңге
• 100 мыңы шикі зат материалдары
• 50- мыңы – тауардың бағасы және оған
жұмсалған қызметке төленген немесе
жұмысшылардың жалақы есебінде
берілген бағасы
• 50 мыңы жаңа жасалынған құн – баға,
фабриканың таза пайдасы.
Жалпы
Жалпы Шикізат шикізат Еңбекақ Жалпы
Атауы Бағасы Саны бағасы бағасы бағасы ы еңбекақы Таза пайда

Заттың
атауы х y =x*y z =z*y r =r*y = x * y - z * y –r * y

Көйлек 2000 100 200000 1000 100000 500 50000 50000

Кітап 800 12 9600 350 4200 110 1320 4080
Шалбар 2200 115 253000 1000 115000 500 57500 80500
Нарықтықта сұраным ұсыныстан
жоғары болса, баға өз құнынан
төмен болады
Егер де сол шығарылған көйлектерді
150 мың теңгеге сатса, онда пайда болмайды.
Алынған қаржы кеткен шығынды ғана
ақтайды. Басқа жол мен пайда табуға бола
ма? Болады.
Мысалы: көйлектерді тігуге кететін
материалдарды үнемдеу керек. Егер де оның
құны 20 мыңға кемісе, онда пайда да 20
мыңға өседі. Екінші жолы - еңбектің
өнімділігін арттыру (басқалар мен
салыстырғанда). Ол үшін жаңа машиналарды
пайдалану қажет. Соның нәтижесінде
тігілетін көйлектің санын екі есе көбейтсе
және орташа бағамен сатса, онда 400 мың
теңге алуға болады. Сонда оның 200 мыңы
өндірістің шығынын өтеуге, 50 мыңы жалақы
төлеуге кетеді, ал 150 мыны таза пайда болып
қалады.
Жалпы Жалпы
Жалпы шикізат Еңбекақ еңбеқас
Атауы Бағасы Саны бағасы Шикізат бағасы бағасы ы ы Таза пайда

Заттың атауы x y =x*y z =z*y r =r*y = x * y – z * y –r * y

Көйлек 2000 200 400000 1000 200000 500 100000 100000

Кітап 800 24 19200 350 8400 110 2640 8160

Шалбар 2200 230 506000 1000 230000 500 115000 161000
Бұдан шығатын қорытынды
– шаруашылықтың тиімсіздігін
азайту, техниканы дамыту, еңбек
өнімділігін арттыру керек.

Ұқсас жұмыстар
Саяси әлеуметтану
Экономикалық теория туралы түсінік
Әлеуметтік өзгеріс
Экономиканы мемлекеттік реттеудің қажеттілігі мен астары. Фирмалардың, шаруалар мен үй шаруашылықтарының сәттілігін қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі
ӘЛЕУМЕТТІК НОРМА ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚҰҚЫҚТЫҢ ОРНЫ, ҚОҒАМ ӨМІРІНДЕГІ ҚҰҚЫҚТЫҚ САЛАНЫҢ ОРНЫ
Конституция принциптері мен институтары
САЯСИ ҚАТЫНАСТАР
Қоғам дамуының сатылары
Тіл біліміне кіріспе
Еңбек демалысының ұзақтығы
Пәндер