Сайтқа презентация қосу

* ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ - ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ НЕГІЗІ

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Жаратылыстану-математика факультеті Математика кафедрасы

ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ НЕГІЗІ
Орындаған:Иманмадиева Балжан Тобы:Т-413 Тексерген:Оралбекова Б.С
Семей-2015ж.

ТАҚЫРЫПТЫҢ БАСТАУЫ
ҰЛТТЫҚ ТӘЛІМ-ТӘРБИЕ ТАРИХНАМАСЫ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ ҮРДІСІНІҢ ХАЛЫҚ ТҰРМЫСЫНДА КЕШЕНДІ ЖҮРГІЗІЛУ ЖҮЙЕСІ ҰЛТТЫҚ ТӘЛІМ-ТӘРБИЕ ДҮНИЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ ФАКТОРЛАР ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ НЕГІЗГІ ҚАҒИДАЛАРЫ ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕНІҢ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ “ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ МАТЕРИАЛДАРЫ НЕГІЗІНДЕ ЖАС ҰРПАҚҚА КЕШЕНДІ ТҮРДЕ ҰЛТТЫҚ ТӘЛІМ“ҚАЗАҚ ТӘРБИЕ БЕРУДІҢ ӘДІСНАМАЛЫҚ ҮЛГІСІ ЭТНОПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫНЫҢ БАСҚА ҒЫЛЫМ САЛАЛАРЫМЕН БАЙЛАНЫСЫ ҰЛЫ ДАЛА КЕҢІСТІГІНДЕГІ ТӘЛІМ-ТӘРБИЕЛІК АЛҒЫШАРТТАР

Ұлттық тәлім-тәрбие тарихнамасы
Жұмыр Жер жаратылысы һәм Аллатану (Тәңiртану) iлiмдерi жөнiндегi Алғышарттар Алғашқы адамдар ғұмырнамасындағы палеотәлiмдік Алғышарттар

Әлемдiк дiндердiң (Мұсылман, Христиан, Будда т.б) теотәлiмдік Алғышарттары

Ұлы Дала кеңiстiгiндегi Номадтардың (Арий, сақскифтер және ғұн-сармат тайпалары) тәлiм-тәрбиелiк Алғышарттары

Мұсылман (Ислам) Ренессансының дiни тәлiм-тәрбиелiк Алғышарттары

ҰЛТТЫҚ ТӘЛІМ-ТӘРБИЕ АЛҒЫШАРТТАРЫНЫҢ ХРОНОЛОГИЯСЫ

Тұран Ренессансының гуманистiк тәлiмтәрбиелiк Алғышарттары

Алтын Орда тұсындағы ұлттық тәлiм-тәрбиелiк Алғышарттар

Қазақ хандығы тұсындағы ұлттық тәлiм-тәрбиелiк Алғышарттар

Тәуелсiз Қазақстандағы ұлттық тәлiм-тәрбиелiк Алғышарттар

Ғаламдық жаһандану кеңiстiгiндегi ұлттық тәлiмтәрбие генезiсiнiң неопедагогикалықнеопсихологиялық Алғышарттары

ЕврАзиялық Реннесанс дәуiрiндегi тоталитарлық авторитарлыпедагогикалық Алғышарттар

Ұлттық тәрбие үрдісінің халық тұрмысында кешенді жүргізілу жүйесі
Күрделі ұғымдарды қабылдау. Ойпікірлерді жетілдіру. Қоршаған орта мен тұрмыс қайшылықтары туралы көзқарас қалыптастыру. Ойлау және талдау. Жаттау. Есте сақтау. Қайталау Малды күтіп-баптау. Егін егу және диханшылық. Кесте тігу. Жіп иіру. Киіз үй тігу жєне жинау. Көші-қон салты. Балық аулау. Мал жаю. Бұйымдар жасау. Үй салу (асар). Мал етін мүшелеу. Малды күтіп-баптау дәстүрлері. Ұлттық салт-дәстүрлер мен мейрам жораларды қастерлеу. Үлкен адамдарды сыйлау. Жақсы қасиетерді және әдеттерді үйрену.

Ақыл-ой тәрбиесі

Еңбек тәрбиесі

Адамгершілік тәрбиесі

Әлеуметтік орта және ұлттық тәлім-тәрбие үрдісі

Экологиялық тәрбие

Дене тәрбиесі
Эстетикалық тәрбие
Этномузыкалық аспаптарда ойнау. Халық әндері мен билерінің тарихы. Зергерлік бұйымдар мен әшекейлер жасау. Айтыс дєстүрі. Ою-өрнектердің тарихы. Сурет салу. Таңбалы тастар. Ұлттық қолөнер туындылары. Тән мен жан сұлулығы Әскери-жауынгерлік өнер. Ұлттық-спорттық ойындар. Ат құлағында ойнау. Төзімділік, қаһармандық һәм батырлық дәстүрлері. Соғыс өнері. Әскери-көшпенділік тұрмыс салты. Дене болмысы.

Табиғатты қорғау дәстүрлері. Аңшылық және саятшылық салты. Экологиялық тақырыптарға арналған тыйым сөздер. Мал өрісі және оны түрлері. Жануарлар дүниесін және өсімдік-топырақ жамылғысын қорғау.

Ұлттық тәлім-тәрбие дүниесін қалыптастырушы факторлар
Дүниетанымдық–мифологиялық және діни-рухани ықпалдар
Қоршаған ортадағы табиғат құбылыстары. Жертану ћәм аспантану әфсаналары. Аллаћтану негіздері. Эндогендік ћәм экзогендік күштер. Қоршаған ортадағы климаттыќ, биосфералық, экологиялық құбылыстар. Мифологиялық, дүниетанымдық, философиялық қағидалар. Діни-рухани жазбалар мен болжамдар

Тарихи-әлеуметтік және мәдениэтнографиялық ықпалдар
Қоғамдық құрылыс кезеңдеріндегі саяси оқиғалар. Әлеуметтік өзгерістер мен қарым-қатынастар. Мәдени-этнографиялыќ мұралар. Салт-дәстүрлер шежірелер, жазбалар және сына таңбалар. Өнер, білім ћәм ғылым. Тұрмыс-салттар. Рухани жєне материалдық мәдени мұралар.

ҰЛТТЫҚ ТӘЛІМТӘРБИЕ
Қазіргі заман ықпалдары
Ғылыми-техникалық прогресс. Соңғы технологиялар жетістіктері. Технократиялық жүйелер. Компьютерлік жобалау және Интернет жүйесі. Заң және адам. Экономикалық, демографиялық, интеграциялық және экологиялық алғышарттар. Ұлттық генофонд және менталитет. Кибернетика және синергетика негізді. Оқыту жүйесінің жаңа модельдері

Ұлттық болмыс ћәм қасиеттер ықпалдары
Болжау мен көріпкелділік. Таным жүйесі. Ойлау мен сөйлеу ћәм тұспалдау мәдениеті. Мақалмәтелдер мен бата-тілектер. Ұлттық сана-сезім. Жақсылық пен жамандық қайшылықтары. Тұлға болмысы.

Ұлттық тәлім-тәрбиенің негізгі қағидалары
Ақылды, намысқор және көпшіл болу. Өнегелі және арманшыл болып өсу. Айтқан сөзді тыңдау. Адамгершіл, шыншыл және байсалды болу. Қонақжайлылық. Сыпайылық. Мейірбандылық. Әдет-ғұрыптарды қастерлеу. Үлкен адамдарды сыйлау. Бата-тілектерді дәріптеу.

Ұлттық тәлімтәрбиенің негізгі қағидалары

Парасатты, қанағатшыл, елжанды және отансүйгіш болып өсу. Қайратты, әділетшіл һәм адалдық қасиеттерді бойына сіңірген тұлға болу

Тыйым сөздер мен ырым-сырымдарды сақтау және қастерлеу Тәлім-тәрбиенің біртұтас этнокомплексті түрде жүргізілуі Денсаулықты шыңдау және тазалықты (гигиенаны) сақтау. Салауатты өмір салтын қалыптастыру.
Үлкенді өнеге тұту. Кішіге ізет көрсету. Ұлттық қазыналарды қастерлеу. Өсиеттер мен аманаттарға назар аудару.

Өскен ортаның ықпалдарына мән беру. Табиғат заңдылықтарын, жануарлар дүниесін, өсімдік жамылғысымен танысу Ақылды, білімді болып өсу. Ақыл-ойды дамыту әрекеттері. Дамыта отырып тәрбиелеу үрдістері.

Ұлттық тәлім-тәрбиенің әдіс-тәсілдері
, зу ес қы њ , йт ке лау . . А л ы ру ау Ақы Бақ сты р. н са у. у. лы қта . , н л у ау ре ау са ба т тт , үй е б әне жұм оқы а ап Ж ету ән Ж ен не ал ж у м ә т р үй еру ала ар у ж қ ы б йт нд ыз ал қа йы зу-с ик О а Ж кт а
К Т жә ем әрт жә не шіл іпт і жі не сенд ігін , ұқ ге с е н і р а ы жа рле дір у. йту пты Әл М . н с ер дір у. Т ақт Та бол еу л ек у. а ме ше М лпы ау, ап у. тт лі іне н ма қо ік кт з д ю д -эт ер –қ ыру ақт та ик ге ұ л а ла а мә ық жән у лы п е н бе пен қ ру

Ди

д

Ы

ры

Ке ме н та рег ян ег ты е йы Са ба. ке Та Т м ңд аб уса Ша ріл ай ал қт ш ме сө зд та ың ды ы ш ыңд . Ж ер ян ды ры о ы ағ ы ба қ қ т ш а ж ң . Кө ақп ы б йтп айм ды лд а. ас а. а. Б п і ба үй а. с п ір а. іңд і

мд а

Ұлттық тәлім-тәрбиенің әдіс-тәсілдері
р

қ н ғы тты ра ы л а ыл у. ұ п ш Ар ал ш к -с ғу зе ры ізу. ыс зы не ты тк м гін Қы жә а о же ұр бе ң Т н з у е. ег зала ала . Кө ту. у. Е д у . я ер өн а гі- . Ж пай дір н о а б алау Үл ру ді сін сы рм ағ б ты лер Тү мы сы рт түр ну. на ап імін а с .Т і л а дә олд ру е б қ ды н ан жә л Ой

қ ты т

та

л

а пт а

р

Қазақ этнопедагогикасы материалдары негізінде жас ұрпаққа кешенді түрде ұлттық тәлім-тәрбие берудің әдістемелік үлгісі
Педагогикалық мониторинг. Педагогикалық технологиялар мен мәліметтер. Деректі фильмдер. Ұлттық тәлім-тәрбие тақырыбына арналған танымдық-мультипликациялық фильмдер. Бұқара халықты этнопедагогикалық дайындықтан өткізудің кешенді жүйесі. Этнопедагогикалық сараптама. Ғаламдық жаһандану жүйесіндегі этнопедагогикалық алғышарттар. Ғылыми-практикалық конференциялар материалдары. Интернет желісіндегі электронды-педагогикалық ақпараттар мен газет-журналдар және басқа басылымдар.

Тәлім-тәрбиелік және практикалық материалдарды пайдалану.

Техникалық құралдарды пайдалану

ҰЛТТЫҚ ТӘЛІМТӘРБИЕ ЖҮЙЕСІ

Ақпарат құралдарын пайдалану

Дидактикалық материалдарды пайдалану

Заңдық-құжаттық материалдарды пайдалану

Озық тәжірибелерді пайдалану

Этнопедагогикалық білім негіздері. Жалпы этнопедагогика негіздері. Этнопедагогика пәні және ғылымы. Ұлттық мамандарды дайындау. Этнопедагогиканың басқа пәндермен байланысы. Этнопедагогикалық тәжірибе негізіндегі дидактикалық материалдар.

Білім жүйесін реформалау проблемасына арналған заң ќұжаттары. Этнопедагогикалық энциклопедия. Ұлттық тәлім-тәрбиеге байланысты түсіндірме сөздіктер жинағы. Қазақстан Республикасының заңдары. 12 жылдық орта білім беру жүйесі.

Ұлттық білім мен тәрбие мәселелері жөніндегі ғылыми зерттеу материалдары. Этнопедагогикалыќ инновациялық технологиялар. Іс-тәжірибелерді тарату орталыќтары.

Этнопедагогика тарихнамасы
Жұмыр Жер жаратылысы һәм Аллатану (Тәңiртану) iлiмдерi жөнiндегi Алғышарттар Алғашқы адамдар ғұмырнамасындағы палеотәлiмдік Алғышарттар

Әлемдiк дiндердiң (Мұсылман, Христиан, Будда т.б) теотәлiмдік Алғышарттары

Ұлы Дала кеңiстiгiндегi Номадтардың (Арий, сақскифтер және ғұн-сармат тайпалары) тәлiм-тәрбиелiк Алғышарттары

Мұсылман (Ислам) Ренессансының дiни тәлiм-тәрбиелiк Алғышарттары

ҰЛТТЫҚ ТӘЛІМ-ТӘРБИЕ АЛҒЫШАРТТАРЫНЫҢ ХРОНОЛОГИЯСЫ

Тұран Ренессансының гуманистiк тәлiмтәрбиелiк Алғышарттары

Алтын Орда тұсындағы ұлттық тәлiм-тәрбиелiк Алғышарттар

Қазақ хандығы тұсындағы ұлттық тәлiм-тәрбиелiк Алғышарттар

Тәуелсiз Қазақстандағы ұлттық тәлiм-тәрбиелiк Алғышарттар

Ғаламдық жаһандану кеңiстiгiндегi ұлттық тәлiмтәрбие генезiсiнiң неопедагогикалықнеопсихологиялық Алғышарттары

ЕврАзиялық Реннесанс дәуiрiндегi тоталитарлық авторитарлыпедагогикалық Алғышарттар

Ұлы дала кеңістігіндегі номадтардың (Арий, сақ-скифтер мен ғұн-сармат тайпалары) тәлім-тәрбиелік Алғышарттары
Номадтар ғұмырнамасы туралы көне «Авеста» кітабындағы шежірелер

Номадтардың әскерижауынгерлік дәстүрлері

Далалық ауызша тарихнама

Аң бейнелі мүсіндерді жасаушы жасампаз номадтардың өнер туындылары

ҰЛЫ ДАЛА КӨШПЕНДІЛЕР І (НОМАДТАРЫ)

Номадтардың түсті металға және тасқа қашап қалдырған петроглифтік мұралары;

Номадтар заманында ғұмыр кешкен тұлғалардың (Заратуштра, Анақарыс, Адакер, Атилла) тәлімдік идеялары

Сақтар және оның мұрагерлері Ұлы Түркі қағанатындағы тәлімтәрбиелік мұралар

Этнопедагогика пәнінің басқа ғылым салаларымен байланысы
ЭТ Н ОП СИ ХО Л
О Я ФИ А ГР
ИЯ ОГ Л ИО Ц СО

ЭТ НО

ОГ ИЯ

Н ЭТ

ЛИ НГ

КА

ЭТНОПЕДАГОГИКА

ВИ

СТ И

ЭТ Н

НО ЭТ

ОМ ӘД

ЕН И

ЕТ

ЭТН О

ФИ ЛО СО

ЭТ

ЕО ОГ Н

АФ ГР

ИЯ

ФИ Я

Д

Қ НИ І

Л ДЫ ҰН

Ы

Р ТА Қ

ҰЛТ ТЫҚ

РУХ А

НИЯ

Т

ЭТ

А ОТ Н

РИ

А АМ ХН

Ұлттық педагогика ғылымының салалары
Ұлттық мектеп Этнодидактика

Этнопедагогикалық психология

Этносфералық кеңістік

Этникалық стереотиптер

ҚАЗАҚ ЭТНОПЕДАГОГИКАСЫ

Этникалық идентификация

Ұлттық тәлім-тәрбие
Этномәдени мұралар Этностық сана әлемі

Этнопедагогикалық білім

Этнопедагогика тарихы Ұлттық өнер Халық ауыз әдебиеті

Халықтың педагогикалық білімі мен тәжірибесі

Пайдаланылған әдебиеттер:
· «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 жыл, II том · · Мұхтар Әуезов энциклопедиясы — Алматы, «Атамұра» баспасы, 2011 жыл. · Қазақ мәдениеті. Энциклопедиялық анықтамалық. Алматы: “Аруна Ltd.” ЖШС, 2005 I


Пән: ПедагогикаПәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь