Корпоративтік салық


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Корпоративтік салық

Орындаған: Шәріпқали А.Ә. (ЭН-
301)
Тексерген: Акишева Д.М.
Корпоративтік салық салынатын негізгі
объектісі салық салынатын табысы болып
табылады, онын деңгейі жылдық табыс
жиынтығы мен шегерімнің (тұракты
мекемелер арқылы кызметін жүзеге
асырмайтын, резидент еместерді қоспағанда)
арасындағы айырмасы аркылы анықтайды.
Корпоративті табыс салығы салынатын объектілер
келесілер болып табылады:

- салық салынатын табыс, түзетулер
есебімен әрекет ететін Салық Кодексімен
карастырылған, жылдық жиынтық табыс
пен шегерімдер арасындағы айырмашылық
ретінде анықталады;
- төлем көздерінен салық салынатын
табыс;
- Қазақстан Республикасында тұрақты
мекеме арқылы өз кызметін жүзеге
асыратын резидент емес Заңды тұлғаның
Салық төлеушілер жылдың
табысының жиынтығынан мыналарды
шығарып тастау керек:

— кәсіпорынның меншігіндегі акциясының құны, олардың
номиналдық құнынан артқан деңгейі, яғни эмитенттердің орналастыру
кезінде және меншікті акциясын сатқан кезінде алынған табыстары;
— мемлекеттік бағалы қағаздарды сатқаннан түскен табыстары;
— әртүрлі апатты төтенше жағдайына, душар болған жағдайда,
гуманитарлық көмек ретінде алынған мүліктердің қүны, егер де олар
арналымы бойынша пайдаланылса;
— мемлекеттік кәсіпорындардан тегін негізде алынған негізгі
құралдардың
— зейнетақыны қамтамасыз ету туралы ҚР заңына сөйкес алынған
инвестициондық табыстары.
Салык салынатын табысты аныктаған кезде жылдык
жиынтык табыстан келесі шығыстар шегеруге жатпайды:
• — жылдык жиынтык табысты алумен
байланысты емес шығыстар;
• — күрделі сипаттағы шығыстар, яғни
тіркелген активтерді салуға және сатып алу ға
кеткен шығыстар;
• — мемлекеттік бюджетке төленетін
айыппұлдар мен өсімдер;
• — жылдық жиынтык табысты алумен
байланысты болса да, бірак Салык Кодексіні ң
белгіленген нормасынан арты қ болса, онда ол
шегерімге жаткызылмайды;
Салық салынатын табыс жылдық
жиынтық табыс пен шегерімдер
арасындағы айырма ретінде айқындалады.
Корпоративтік табыс салығы үшін 1
қаңтар - 31 желтоқсан аралығындағы
күнтізбелік жыл салық кезеңі болып
табылады.Салық төлеушілер корпоративтік
табыс салығын төлеуді орналасқан жері
бойынша жүзеге асырады.
Корпоративтік табыс салығын төлеуші
салық төлеушілер корпоративтік табыс
салығы бойынша аванстық төлемдерді
бюджетке салық кезеңі ішінде, салық
кезеңіне сәйкес айқындалған мөлшерде әр
айдың 25-інен кешіктірмей, әрбір ай үшiн
енгізуге міндетті.
Салық төлеуші салық кезеңінің
қорытындысы бойынша корпоративтік
табыс салығы бойынша төлемді
декларация табыс ету үшін белгіленген
мерзімнен кейін күнтізбелік он күннен
кешіктірмей жүзеге асырады.
Корпорациялық табыс салығын салу
механизмі заңды тұлғалар салықты есептеу,
төлеу тәртібін, алу шарттарын, жеңілдіктер мен
санкцияларды, төлеу уақытын айқындайды.

Ұқсас жұмыстар
Корпоративтік табыс салығы
Корпоративтік салық туралы
Арнаулы салық режимі
ҚР БЮДЖЕТТІК КІРІСТЕР ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ САЛЫҚТЫҚ ТҮСІМДЕР
Салық және салық салу курсы
Салық және салық түрлері
Қысқа мерзімді міндеттемелер есебі және аудиті Alma Tech ЖШС
Салық және салық салу туралы
Алымдар
Бизнес-жоспар Антикафе
Пәндер