Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу және Бокс-Уилсон әдісі


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Тақырыбы :
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз
культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі

Орындаған :Орманова М .М
Тексерген : Кабденова А.Т
жоспар

1. Хроматография әдісінің
негіздері
2. Хроматография әдісінің
жіктелуі
3. Ион алмасу хроматографиясы
4. Тұндыру хроматографиясы
5. Таралу хроматографиясы
6. Қолданылған әдебиеттер
Хроматография әдісін
1903 жылы орыс ботанигі
М.С. Цвет ашты, ол
өсімдік жапырақтарының
пигменттерін бөлуде
хроматография әдісін
қолданды. Ол «аралас
ерітіндіні адсорбент
бағанасы арқылы
сүзгенде, пигменттер
жеке әр түрлі боялған
аймақ түріндегі
жекелеген қабатқа
бөлінетіндегі туралы»
бірінші болып көрсетті.
Зерттелетін зат сынамасын хроматографиялық
жүйеге енгізу жағдайына қарай
хроматографияны

Фронтальды- Ығыстырмалы
қапталдыАлынған

Эльюентті- шайындылы
Фронтальды тәсіл.

Егер зерттелетін қоспаны хроматографиялық жүйе
орналасқан бағанаға үздіксіз енгізіп отырса, онда бірінші
болып таза күйінде ең әлсіз адсорбцияланатын зат бөлініп
шығады. Міне осылай қоспадағы заттардың
хроматографиялық жүйемен әсерлесу нәтижесінде әртүрлі
мерзімде бөлініп шығуы фронтальды хроматография негізін
құрайды.
Эльюентті тәсіл.

Колонка- бағанаға бірнеше компоненті бар талданатын
ерітіндінің сыбағасын бөлігін енгізеді. Төменгі бөлікте
нашар сорбцияланатын компонент болады.
Ығыстырып шығару тәсілі.

Бағанаға бірнеше компоненті бар талданатын
ерітіндінің аликвотты бөлігін енгізеді, содан оң
сорбциялануы жақсы компоненттің көмегімен нашар
сорбцияланатынын ығыстырып шығарады. Бірінен кейін
бірі шайылатын екі компонеттің шығуынан, осы екі
компонент те болатын аймақ пайда болады.
Хроматография әдісінің
жіктелуі
1 2 3
Қоспаны ажыратып, Қоспалардың ажырау Хроматографиялық іс-
анықтау барысында байыбына қарай- амалды жүзеге асыру
хроматографиялық адсорбциялық, таралу, түріне қарай-
жүйенің агрегаттық күйіне ион алмасу, тұндыру, бағаналы, түтікшелі,
қарай газды, сұйқты және тотығу- тотықсыздану, жұқа қабатты,
газ- сұйықты гель- хроматографиясы, қағазды
хроматография деп адсорбциялық- комплекс хроматография болып
бөлінеді. түзілу хроматографиясы бөлінеді.
деп бөлінеді.
Эльюентті тәсілде эльюент ретінде электролиттер ерітіндісін
қолданады. Таза түрдегі компоненттерді алу үшін
эльюирлеуді жиі қышқыл ерітіндісімен немесе
концентриялары біртіндеп өсетін басқа затпен жүргізеді.
Кейбір заңдылықтар бар болғанымен ионитке тартқыштық
тәжірибеде барлық иондарда әртүрлі. Мысалы, валенттілігі
үлкен катиондар кішілеріне қарағанда жақсырақ
сорбцияланады. Бірдей валентті иондардың
сорбциялануының жуықталған заңдылығын мына
сорбциялық қатардың бірізділігімен көрсетуге болады.

Cs+ > Rb+ > K+ > NH4 + > Na+ ; Ba2+ >
Sr2+ > Ca2+ > Mg2+ ; Zn2+ > Cu2+ > Ni2+
> Co2+
Тұндыру хроматографиясы.
Бұл хроматографияның түрін ең алғаш 1948 жылы Е.Н.
Гапон және Т.Б.Гапон ұсынған. Тұндыру хроматографиясы
иониттің құрамына кіретін тұндырғышпен немесе
тұндырғыш және тасушының қоспасымен
хроматографияланатын заттың әрекеттесуіне негізделген.
Нашар еритін қосылыстарды бірінен соң бірін тұндыру
арқылы бөлуге болады. Талдау жүргізгенде зерттелетін
ерітіндіні, талданатын ерітінді иондарымен нашар еритін
қосылыс түзетін иондарымен толтырылған
хроматографиялық бағана арқылы өткізеді. Тұнбалар осы
қосылыстардың ерігіштігінің өсу ретіне қарай түзіледі.
Алынатын хроматограмма әр түрлі боялған заттардан
құрала алады.
Егер J- ионы бар ионитпен толтырылған бағана арқылы
құрамында күміс, сынап және қорғасын иондары
болатын талданатын ерітіндіні өткізсек, онда
хроматограмма үш аймақтан тұрады:

жоғарғысы- қызғылт- сары ( Hg2J2),

ортадағысы – ашық
сары( AgJ)

төмендегісі – қою
сары( PbJ2).
Таралу хроматографиясы.

Хроматографияның бұл түрі араласпайтын екі
сұйықтар арасында заттардың таралуына негізделген,
бұлар экстракция заңдылықтарына бағынады. Заттың
бір- біріне араласпайтын екі сұйықтық арасында
таралуының негізгі заңы мына формуламен
өрнектеледі. Кр = Со/Сс
Қолданылған әдебиетер
тізімі:

1) Патсаев Ә.Қ., Жайлау С.Ж.,
Шыназбекова Ш.С. « Аналитикалық
химия » Шымкент, 2007 жыл.
2) Интернет желісі:Алынған ресурс: 
http://www.izden.kz/referattar/medicin
a/153
 Ғылыми жұмыстар жинағы. ©
izden.kz

Ұқсас жұмыстар
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі. Вставка диаграммы
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс­Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу туралы ақпарат
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу Бокс-Уилсон әдісі жайлы
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу. Бокс – Уилсон әдісі жайлы ақпарат
Бокс-Уилсон әдісі
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу БоксУилсон әдісі
Үздіксіз культивирлеу
Параметрлерді сырттай реттейтін үздіксіз культивирлеу
ФЕРМЕНТАЦИЯЛЫҚ ОРТАЛАРДЫҢ ОПТИМИЗАЦИЯСЫ
Пәндер