Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру
Презентация қосу
Кәсіпкерлік
қызметті
қаржыландыру
Жоспар:
Кәсіпорынның қаржылық ортасы
Кәсіпкерлік қызметті қалыптастыру
мен қаржыландыру көздері
Кәсіпкерлік қызметті несиелеу
Кәсіпкерлік қызметтегі лизингтік және
факторингтік операциялар
I.Кәсіпорынның қаржылық
ортасы
Кез-келген кәсіпорын экономикалық жүйенің
элементі болып табылады және кәсіпкерлік
қызмет бойынша серіктестермен,әртүрлі
деңгейдегі бюджеттермен,капитал иелерімен
және басқа да субъектілермен белгілі бір қарым-
қатынастарға түседі.Қаржылық ресурстарды
қалыптастыру мен пайдалану үрдісінде
кәсіпорында нарықтың басқа субъектілерімен
қаржылық қатынастар пайда болады.Дәл осы
қатынастар кәсіпорын қаржысының мәнін
құрайды
Кәсіпорынның қаржылық
ортасы – кәсіпорынның
қаржылық қатынастар
субъектілерімен және
объектілерімен көпжақты
өзара іскерлік байланыстар
кешені
Кәсіпорынның барлық ақшалай
ағындарының немесе қаржылық
ресурстарының қалыптасуы мен
пайдаланылуымен келесі түрде
бөліп көрсетуге болады:

Кәсіпорынның ақша ағынын реттеу
Қаржы ресурстарын қалыптастыру
Қаржы ресурстарын бөлу және
пайдалану
II.Кәсіпкерлік қызметті
қалыптастыру мен
қаржыландыру көздері

Кәсіпкерлік қызметтің дамуы мен
тиімділігіне оны қаржыландыру шамасы
тікелей әсер етеді.Яғни,қажетті көлемде
қаржы ресурстары болуы тиіс.
Кәсіпкерлік қызметті қаржыландыру –
жай және ұлғаймалы ұдайы өндірісті
қаржылық қамтамасыз ету шарттары
мен қағидаларының нысандары мен
әдістерінің жиынтығы.Қаржыландыру деп
ақшалай қаражаттардың қалыптасу
үрдісін айтады
“Қаржыландыру” түсінігі “инвестиция”
түсінігімен тығыз байланысты.Егер де
қаржыландыру – ақша қаражаттарының
қалыптасуы болса,инвестициялау – оларжы
пайдалану.Кәсіпорын өзінің ағымдағы және
инвестициялық қызметін қаржыландыру
үшін,ең алдымен,меншікті қаражаттарын
пайдаланады,ал ол жетпеген жағдайда қарыз
қаражаттарын қолданады.
Кәсіпорынды қаржыландыру көздерін таң дау кезінде 5
негізгі міндеті:

Қ ысқа және ұзақ мерзімді капиталға деген
қ ажеттілікті анықтау керек;
Ұтымды құрылымды анықтау мақсатында
қ аражаттардың активтері мен пассивтерінің
құрамын анықтау керек;
Кәсіпорынның тұрақты төлемқабілеттілігін және
сәйкесінше,қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз
ету керек;
Кәсіпорынның меншікті және қарыз қаражаттарын
максималды пайда әкелетіндей етіп пайдалану керек;
Шаруашылық қызметті қаржыландыруға деген
шығындарды төмендету керек.
III.Кәсіпкерлік
қызметті несиелеу
Кәсіпкерлік қызметтің табысты іске асуына
қаржы ресурстарының жеткілікті болуы
айтарлықтай оң ықпал етеді.Алайда
қазіргі кезде кәсіпкерлік,көбінесе,ішкі
қаржыландыру көздерімен қатар сыртқы
қаржыландыруды да жиі пайдаланады.
Несие

Банктік несие Коммерциялық несие

Банктің жеке және заңды
Тұлғаларға,кәсіпкерлік
Қарыз берушінің
Субъектілеріне белілі бір
Қарыз алушыға тауарды
Мерзімге және белгіленген
Қарызға беруі
%-бен қарызға қайтарымды
Негізде қаражат беруі
Несие мынадай қызметтерді
атқарады:
Қайта бөлу;
Айналыс шығындарын үнемдеу;
Айналыстағы нақты ақшалардың орнын
уақытша алмастыру;
Капиталдың шоғырлануын жеделдету;
Ғылыми-техникалық прогресті жеделдету
IV.Кәсіпкерлік қызметтегі
лизингтік және факторингтік
операциялар
Лизинг – бір жағынан инвестициялық
қызмет түрі болса,екінші жағынан
аренданың ерекше түрі болып табылады.
Факторинг – тауарларды сату мен
қызмет көрсету үрдісінде контрагенттер
арасында туындайтын төленбеген
қарыздарды факторингтік
компаниялардың төлеуімен байланысты
коммисиялық операциялардың бір түрі
Лизингтік операцияға негізінен 3
қатысушы қатысады:

Лизинг беруші (лизингтік
компания)
Лизинг алушы
Лизинг нысанасын сатушы
Факторингтік операцияға негізінен 3
тарап қатысады:

Факторингтік компания немесе
банктің факторингтік бөлімі
клиент-фирма ( тауарды
жеткізуші,кредитор) – факторингтік
компаниямен келісім жасасатын
фирма
Қарыз алушы фирма – тауарды
сатып алушы,яғни,дебитор
Орындаған:Слямбекова М.
ФН-407

Ұқсас жұмыстар
Кәсіпорынның қаржылық ортасы
Жарғылық капитал Банк несиелері
Кәсіпкерлік жайында
Кәсіпкерлік қызметті несиелеу
КӘСІПКЕРЛІК туралы
Кәсіпкерлік қызмет саласындағы міндеттемелер
Кәсіпкерліктің жіктелуі
Кәсіпкерл
Кәсіпорынның қаржылық ресурстары
Кәсіпкерлік пәніне жалпы шолу
Пәндер