Кездейсоқ айнымалы және тармақталған алгоритм
Презентация қосу
Презентация тақырыбы:

Кездейсоқ айнымалы және тармақталған
алгоритм

2

Кездейсоқ айнымалы

Кездейсоқ шама (айнымалы) деп кездейсоқ шамалардың әсерімен (белгілі бір
ықтималдықпен) кейбір сандар жиынының (қабылдануы алдын-ала белгісіз) бір
санын қабылдайтын шаманы айтады.
Кездейсоқ шамалар үлкен латын әріптерімен (X, Y,…), ал оларды ң м әндері кіші
латын әріптерімен (x, y, …) белгіленеді.
Кездейсоқ шаманы толық сипаттау үшін оның қабылдайтын мәндерімен қатар, ол
мәндердің қабылдану ықтималдықтары да берілуі керек.
Кездейсоқ шамасы көп жағдайда өзінің үлестірім функциясы ар қылы беріледі.
3

Кездейсоқ шамалар

Дискретті Үзіліссіз
4

Егер кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндер жиыны ақырлы немесе
санамалы болатын болса, онда ол дискретті кездейсоқ шама деп
аталады.

Егер кездейсоқ шаманың қабылдайтын мәндер жиыны ақырсыз
болса, яғни ол мәндер бір сандық аралықты толық толтыратын
болса, онда осы шама үзіліссіз кездейсоқ шама деп аталады.
Алгоритм түсінігі – бұл информатикадағы
ең негізгі ұғымдардың бірі.
«Алгоритм» сөзі IX ғасырдағы ұлы
математик аль-Хорезмнің латындық үлгідегі -
algorithmi деген атынан шығады, ол
арифметикалық амалдарды орындау ережелерін
тұжырымдайды.
Алгоритм дегеніміз – бастапқы мәліметтерді
пайдаланып іздеген нәтижеге жеткізетін
әрекеттер тізбегі.
Ондағы әрбір әрекет оның қадамы, қандай
да бір әрекетті аяқтау туралы нұсқау алгоритм
командасы, ал атқарушы жүзеге асыра алатын
командалар жиынтығы атқарушының
командалар жүйесі деп аталады. 5
Тармақталған алгоритм құрылысы:

иә жо иә жо
шшарт шшарт
қ қ

оператор1 Оператор 2
оператор1

Егер – Онда – Әйтпесе Егер- Онда
құрылымы құрылымы

7

Тармақталған алгоритм (Разветвляющийся алгоритм; bifurcating algorithm)

1) толық емес формасы — бұл алгоритм берілген шартқа тәуелді болғанды қтан
кейбір әрекеттерді орындамауы мүмкін;
2) толық формасы — мұндай алгоритм берілген шартқа байланысты әрекетгерді ң
біріншісін немесе басқасын орындайды
8
9

Алгоритмнің белгілі бір бөлігі бірнеше қайталанатын болса, ондай
процессті цикл деп атайды
2 цикл бар. Арифметикалық және итерациялық цикл
АЛГОРИТМ ҚАСИЕТТЕРІ
анықталғандық – алгоритм, алгоритмді
өңдеушіге де және алгоритмді орындаушыға да
бір мағынада түсінікті түрде берілуі;
нәтижелілік – міндетті түрде нәтижелер алынуы
(сандар, кестелер, дыбыстар, кескіндер) немесе
берілген алгоритмді қойылған есепке қолдануға
болмайтыны туралы сигналдар

жалпылық – біртипті есептер класын шешуді
қамтамасыз ететін алгоритм қасиеті;
дискреттік – бір-бірінен ажыратылған
ұйғарымдардың реттелген жиынтығы түрінде
алгоритмнің жазылу ;
түсініктілік- орындаушының командалар
жүйесіндегі ғана командалар түрінде көрсетілетін
алгоритм қасиеті.

12

Назарларыңызғ
а рахмет!

Ұқсас жұмыстар
Тармақталған алгоритмдер
Кездейсоқ Айнымалы. Кездейсоқ айнымалылармен жұмыс істеу. Алгоритм
Кездейсоқ айнымалы ұғымын қарастыру. Кездейсоқ айнымалымен жұмыс істейтін процедуралар мен функциялар. Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру
Көңілді тапқырлар сайысы
Кездейсоқ айнымалы ұғымы. Алгоритм. Тармақталу алгоритмін орындайтын программаны құру
Кездейсоқ айнымалы ұғымы. Алгоритм
Кездейсоқ сандар
Тармақталу алгоритмдері
Сиқырлы сандар сайысы
Алгоритм және оның атқарушылары
Пәндер