«Экономикалық теорияның пәні мен әдістері»
Презентация қосу
Тақырыбы:
«Экономикалық
теорияның пәні мен
әдістері»
Экономикалық теорияның даму кезеңдері

Меркантилизм Байлық сыртқы сауда жасау нәтижесінде
Т. Мен, А. Монкретьен жинақталады. Зерттеу мақсаты – айналыс аясы

Физиократизм Өндіріс аясын зерттеу. Бірақ өндіріс аясы түсінігіне
Ф. Кенэ, А. Тюрго ауыл шаруашылығы жатқызылған
Өндіріс аясының зерттелуі. Еңбек – барлық тауар
Классикалық құндылықтарының негізі мен өлшемі. Экономиканы
саяси эканомия реттейтін заңдардың барлығы объективті болып
У. Петти, А Смит,
Д. Рикардо
келеді. Қоғамның барлық топтарының табыс
көздерін анықтау.
Қосымша құн теориясы. Қоғамның барлық
Марксизм
экономикалық құбылыстары талдауының классикалық
К. Маркс, Ф. Энгельс
тәсілдемесі
Маржинализм Экономикалық категорияларды зерттеу үшін шекті
К. Менгер, У. Джевонс шаманы пайдалану. Микроэкономикалық әдіс

Маржинализм Экономикалық категорияларды зерттеу үшін шекті
К. Менгер, У. Джевонс шаманы пайдалану. Микроэкономикалық әдіс
Экономикалық теорияның даму кезеңдері

Жаңа классикалық Қоғамдық нысанға тәуелсіз экономиканы зерттеу –
теория “экономикалық адамның” қылығы мен субъективті
А. Маршалл, А. Пигу себептері

Кейнсиандық Реттелмелі экономика теорияасы – мемлекетті ң
Дж. М. Кейнс араласуы. Мокроэкономикалық тәсілдеме

Институционализм Экономикалық дамудың сипаттамасы, нарық бөлігі
Т. Веблен, У. Митчел, болатын экономикалық инситуттардың жүйесі болып
Д. Гэлбрейт табылады
Экономикалық теория

Микроэкономика Макроэкономика

Экономиканың жеке субъектілері
(фирмалар, салалар, т.с.с.) деңгей- Экономиканы жалпы
інде шектеулі ресурстарды тиімді зерттеу
пайдалану мәселелерін зерттеу

Негізгі категориялары

Өндіріс факторлары, Ұлттық табыс, жиынтық
шығындар, баға, сұраныс, сұраныс, инфляция,
ұсыныстар жұмыссыздық
Э Дерек негізіндегі
к Оң экономикалық қылық
о экономика туралы болжаулар.
н Экономика – дәл өзі
о
м
Елдің экономика туралы
и Нормативті бағалау пікірлер.
к экономика Экономикалық теория
а
негізіндегі кепілдемелер
ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМДАРЫНЫҢ ЖІКТЕЛУІ

Экономикалық теория

Жалпы Қолданбалы
Біріктірілген
экономикалық экономикалық
ғылымдар
ғылымдар ғылымдар

Экономикалық Салалық: Экономикалық
Функционалдық:
білімнің ауыл шаруа- география,
қаржы, несие,
тарихы, шылығы, математикалық
маркетинг,
экономикалық денсаулық экономика
бухгалтерлік
тарих сақтау, экономикалық
есеп, т. б.
және т. б. сауда, т. б. құқық
Экономикалық теорияның функциялары

Экономикалық заңдарды, құбылыстарды
Танымдық зерттеу және түсіндіру

Іс жүзінде зерттелген объектілер теориясын
Практикалық қолдану. Мемлекеттік экономикалық саясаты

Экономиканың және жалпы қоғам дамуының
Болжамдық ғылыми болжамын жасау

Ғылым негізінде қоғам өміріне белгіленген
Дүниетанымдық көзқарастар жүйесін құру

Экономикалық ғылымдар жүйесі үшін
Методологиялық теориялық және методологиялық негіз болады
ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМЫН ТАНУ ӘДІСТЕРІ

Экстраполяция Дедукция
Гипотеза
Индукция (болжам)
Болашаққа
Жалпы
лайықталған
ережелер
тенденциялар Көпдеген негізінде
негізіндегі деректаерді жеке Алдын ала
экономикалық зерттеу қорытынды тексерілмеген
даму нәтижесінде жасау қағида
болжамы жалпы
қорытынды
жасау
ҒЫЛЫМИ АБСТРАКЦИЯ ӘДІСТЕРІ

Бейтанымды, нақтылы Танымал, нақтылы

Эмпиризм – Эмпиризм –
бақылау, фактілерді теорияны фактілер
жинақтау арқылы тексеру

Талдау Синтез

Категориялар, заңдар
Экономикалық категориялар-
адамдардың қоғамдық өндірістік
қатынастарының теориялық көрінісі.
Өндірістік қатынастардың мәнін ашу,
талдау нәтижесі экономикалық
категориялар болып табылады. Мысалы:
тауар, құн, қосымша құн, ақша т.б.
Экономикалық категорияларды жіктеп,
эканомикалық өмірдей құбылыстарды
сипаттап қорытындылауға көмектеседі.

Ұқсас жұмыстар
Микроэкономиканың зерттеу пәні, объектісі және субъектісі
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ПӘНІ
Экономикалық теория
Экономикалық теорияның пәні және әдістері
ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМЫН ТАНУ ӘДІСТЕРІ
Өндірістік мүмкіндіктер
Экономикалық теория - байлық туралы ғылым
Экономикалық теорияның пәні мен әдістері туралы ақпарат
Экономикалық теория тұрғысынан шығын факторлары
Экономика негіздері пәні мен әдістері
Пәндер