«Меркантилизм кезеңдерінің ерекшеліктері» Экономикалық теорияның даму кезеңдері Меркантилизм
Презентация қосу
Тақырыбы:
«Меркантилизм
кезеңдерінің
ерекшеліктері»
Экономикалық теорияның даму кезеңдері

Меркантилизм Байлық сыртқы сауда жасау нәтижесінде
Т. Мен, А. Монкретьен жинақталады. Зерттеу мақсаты – айналыс аясы

Физиократизм Өндіріс аясын зерттеу. Бірақ өндіріс аясы түсінігіне
Ф. Кенэ, А. Тюрго ауыл шаруашылығы жатқызылған
Өндіріс аясының зерттелуі. Еңбек – барлық тауар
Классикалық құндылықтарының негізі мен өлшемі. Экономиканы
саяси эканомия реттейтін заңдардың барлығы объективті болып
У. Петти, А Смит,
Д. Рикардо
келеді. Қоғамның барлық топтарының табыс
көздерін анықтау.
Қосымша құн теориясы. Қоғамның барлық
Марксизм
экономикалық құбылыстары талдауының классикалық
К. Маркс, Ф. Энгельс
тәсілдемесі
Маржинализм Экономикалық категорияларды зерттеу үшін шекті
К. Менгер, У. Джевонс шаманы пайдалану. Микроэкономикалық әдіс

Маржинализм Экономикалық категорияларды зерттеу үшін шекті
К. Менгер, У. Джевонс шаманы пайдалану. Микроэкономикалық әдіс
Экономикалық теорияның даму кезеңдері

Жаңа классикалық Қоғамдық нысанға тәуелсіз экономиканы зерттеу –
теория “экономикалық адамның” қылығы мен субъективті
А. Маршалл, А. Пигу себептері

Кейнсиандық Реттелмелі экономика теорияасы – мемлекетті ң
Дж. М. Кейнс араласуы. Мокроэкономикалық тәсілдеме

Институционализм Экономикалық дамудың сипаттамасы, нарық бөлігі
Т. Веблен, У. Митчел, болатын экономикалық инситуттардың жүйесі болып
Д. Гэлбрейт табылады
Меркантилизм
Меркантилизм – Ең алғаш
экономикалық ілім XVIXVII
ғасырларда меркантилизм мектебі
болды (итальян сөзі «мерканте» —
саудагерлер көпес, сауда, пайда).
Бүл ілімнің негізінде қоғам
байлығының қайнар көзі
материялдық өндіріс емес, тауар
ақша қатынастарында болды.
Меркантелистердің талабы бойынша
тауарды шет елдерге көп сату
олардан аз сатып алу, сөйтіп елдегі
ақша қорын көбейту. Олар сыртқы
сауданы дамыту арқылы елдегі алтын
мен күмістің көлемін молайту
негізінде халықты байытуға болады
деді. Демек меркантелистер тек
сауда капиталының мүддесін
қорғады. Сондықтан халық
шаруашылығын толық қамтитын
ілімге айнала алмады.
Меркантилистер
Меркантилизмнің басты өкілдері болып
А.Монкретьен, ағылшын экономисі
Томас Мен(1571-1641), Уильям
Стаффорд(1554-1612), француз
экономисі Жан Батист Кольбер(1619-
1683), орыс экономисі Иван
Посошков(1652-1726) саналады.
Меркантилистер экономикалық
теорияның ғылым болып қалыптасуына
айтарлықтай өз үлестерін қосты.
Дайындаған:
ПСМ-411 тобының 2-курс студенті
Разуева Дария Турсынахунқызы.

Ұқсас жұмыстар
Меркантилизм
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ІЛІМ ТАРИХЫ
Экономикалық теория - байлық туралы ғылым
«Экономикалық теорияның пәні мен әдістері»
ЭКОНОМИКА ҒЫЛЫМЫН ТАНУ ӘДІСТЕРІ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ПӘНІ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ТАРИХИ ДАМУЫ
Экономикалық теория
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕОРИЯНЫҢ ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ
Экономика негіздері пәні мен әдістері
Пәндер