ТР және СИ подпрограммаларды пайдалануды салыстыру


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
ТР және СИ подпрограммаларды
пайдалануды салыстыру. Ішкі
программалды пайдаланатын
программалар құру. Модульдерді
пайдаланатын программа құ
• Pascal тілінде бағдарламалау

• Паскаль тілінде программа жеке жолдардан тұрады. Оларды
теру,түзету арнайы мәтіндік редакторлар атқарады. Бір қатарда
бірнеше команда бірнеше команда немесе оператор орналаса
алады, олар бір бірімен нүктелі үтір (;) арқылы ажыратылып
жазылады, бірақ бір жолда бір ғана оператор тұрғаны д ұрыс,
оны түзету жеңіл, оқуға ыңғайлы. Паскаль тілінде рограмма 3
бөліктен тұрады. Олар : тақырып, сипаттау бөлімі, операторлар
бөлімі. Кез келген программаның алғашқы жолы PROGRAM
сөзінен басталатыноынң тақырыбынан тұрады. Одан кейін
программанығ ішкі объектілерінің сипаттау бөлімі жазылады.
Program BASTAU: сипаттау бөлімі begin: Операторлар бөлімі end.
Операторлар бөлімінде командалар ретімен орналасады.
Паскаль тілінде пайдаланылатын барлық типтер
скалярлық
және құрылымдық болып үлкен 2 топқа бөлінеді.
Скалярлық типке шамалардың стандартты типі және
стандартты типі жатады. Стандартты типтерге:
Бүтін INTEGER; * Нақты- REAL; *Логикалық-BOOLEAN;
*Тіркестік – STRING; *Мәтіндік TEXT тәрізді типтер
жатады.
Құрылымдық типтері жиымдар ARRAY, жазбалар
RECORD,
жиындар SET және файлдар FILE түрлеріне бөлінеді.
• Си тілі мен Паскаль тілінде жазылған бағдарламалардың басты
айырмашылығы – Си тілі бұл жүйелік бағдарламалау тілі
сондықтан ол жүйелік бағдарламалау деңгейіне арналған.
Паскальда жазылған мәтін көбінесе есеп шығарудың алгоритмін
көрсететін формальды тіл. Ал Си тіліндегі мәтін тек формалды
емес, есеп шығару алгоритімінің машиналық бағытталған
көрінісі болуы мүмкін.
• С ++ тіліндегі программаның құрылымы
• С++ тіліндегі кез-келген программа main функциясынан тұрады.
• Функцияның сипаттамасы тақырып пен денеден тұрады.
Функцияның ерекшелік белгісі болып оның атынан кейінгі
дқңгелек жақшалар саналады.
• С++ тіліндегі кез келген айнымалы пайдаланылғанша дейін
сипатталуы тиіс. Әдетте барлық айнымалылар функцияның
басында бірінші орындалатын оператор алдында сипатталады.
• Кез-келген программа комментарийден тұрады.
• Комментарий- программа мағынасын түсінуге көмектесетін
ескертулер.
• С++ тілінде ішкі программалар

• С++ тілінде функция маңзды компонент болып
табылады.
• Функцияның айнымалы сияқты типі болады
• Типі функцияның типіне ұқсас мәнді қайтара алады
• Егер функция ешқадай мән қайтармаса ол void типіне
ие болады
• Функцияны жариялау кезінде оның типінен кейін аты
және екі ақша жазылады
Паскальдағы case операторын Си тілінде switch операторы
алмастырады. Case операторына қарағанда switch операторы бір
шартты орынлағаннан кейін жұмысын тоқтатпай, ары қарай
барлық операциялар орындаоғанға дейін жұмыс істейді.
Осындай жағдай болмас үшін әр шарттан кейін break
операторын тіркеп жазу қажет.

Паскаль тілінде C++ тілінде
case a of switch (a) {
1: b:=a; case 1: b=1; break;
2: b:=a+5; case 2: b=a=5; break;
else b:=0; default: b=0
end;
• Паскальда ішкі программа құру
• Белгілі бір атпен жеке программа түрінде бөлек жазылған, қажет
кезінде оны қайталанып отыруға болатын негізгі программаның
арнайы бөлігі ішкі прорамма деп аталады.
• Ішкі (көмекші) программаның екі түрі бар. Паскальда біріншісін
процедура деп, екіншісін функция деп атайды.
• Белгілі бір әрекеттерді орындау мақсатында алдын ала бекітілген
аты бойынша шақырылып орындалатын прорамманың тәуелсіз
бөлігі процедура деп аталады. Процедурада жұмыс нәтижесі
бірнеше мәнге ие болуы мүмкін. Процедура тақырыбы көмекші
программаны анықтаушы PROCEDURE қызметші сөзінен
басталып, оның оң жағына процедураның атауы енгізіледі
• PROGRAM POLKOR 1 ( INPUT , OUTPUT ) ;
VAR X , Y , R , F : REAL ;
N , I : INTEGER ;
PROCEDURE POLAR ;
BEGIN
• R : = SQRT ( X*X+Y*Y ) ;
E : = ARCTAN ( X / Y )
END ;
BEGIN
READ ( N ) ;
FOR I : =1 TO N DO
BEGIN
• READ ( X , Y ) ;
POLAR ;
WRITE ( R , F )
END
END .

Ұқсас жұмыстар
TP және Си подпрограммаларды пайдалануды салыстыру. Ішкі программаларды пайдаланатын программалар құру. Модульдерді пайдаланатын программа құру
Pascal тілінде бағдарламалау
Бағдарламалау тілдері
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру.Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру.ТР және Си программалау жүйелеріндегі модульдерді салыстыру
Кіріктірілген циклдардың құрылымын ұйымдастыру. Циклдық алгоритмдерді орындайтын программа құру
Циклдық алгоритмдерді орындайтын программалар
Кім тапқыр? Электр тогы жайында
Си тілінде кіріктірілген циклдерді орындаудың
Контроллингті қолданудағы механизмдер мен процестер
Техникалық диагностика құрылымы
Пәндер