Құзыреттілік - әр баланың өзіндік ерекшеліктеріне қарай жеке тұлғаға бағытталған оқыту арқылы оқушының білімді жан-жақты меңгеруінен көрінетін білім нәтижес


Бұл презентацияның бағасы: 500 теңге
Скачать: бот арқылы


Презентация қосу
Құзыреттілік - әр баланың өзіндік
ерекшеліктеріне қарай
жеке тұлғаға бағытталған оқыту
арқылы оқушының білімді жан-жақты
меңгеруінен көрінетін
білім нәтижесі.
Құзыреттілік - оқушылар дайындығы
сапасының сан қырлы және
құрылымдық сипатын анықтайтын
толық мөлшерде
стандартталынбайтын баға.

Құзіреттілікті оқушының пән
бойынша игерген білім, білігінің
жинағы деп қабылдауға келмейді.

Ол - оқу нәтижесінде өзгермелі
жағдайда меңгерген білім, білік,
дағдыны тәжірибеде қолдана алу
қабілеті болып табылатын жаңа
сапа.

21.11.15
Оқушылардың түпкілікті құзіреттіліктері – білім
берудің жаңа нәтижелері

Құзірет - оқушының жеке және қоғам талаптарын
қанағаттандыру мақсатындағы табысты іс-әрекетіне
қажетті білім дайындығына әлеуметтік тапсырыс.
Құзіреттілік – сәйкес құзіретке ие болу негізінде іс-
әрекетті жүзеге асыру қабілетінде байқалатын тұлғалық
қасиет немесе тұлғаның өзара байланысқан қасиеттер
жиынтығы.
Құзіреттілікке бағдарланған
оқытудағы жаңа бағалау әдісі
Оқушының білім алу кезеңінде игерген
білім көлемі, интеллектуалдық білігі, іс -
әрекетте, қарым-қатынаста қалыптасқан
дағдылары нәтижесінде қол жеткізген
жетістіктері бағаланады.
Құ зыреттілік білім беру жү йесінің
жиынтығы

-

Проблеманың Коммуника-
Ақпараттық тивтік
шешімін табу
құзыреттілік
/өзіндік менеджмент/ құзіреттілік
Құзыреттілік неден көрінеді?

оқушының
әрекет проблеманың оқушының
тәсілдерінің шешімін таба білім
жан-жақты білуінен нәтижелерінен
кеңеюінен.
Білім – болашақ бағдары, кез-келген оқу орынның
басты міндеттерінің бірі – жеке тұлғаның
құзіреттілігін дамыту. Құзірет – оқушының жеке
және қоғам талаптарын қанағаттандыру
мақсатындағы табысты іс-әрекетіне қажетті білім
дайындығына әлеуметтік тапсырыс. Құзыреттілік –
оқушының әрекет тәсілдерін жан-жақты игеруінен
көрінетін білім нәтижесі. Ақпараттық құзыреттілік
– бұл жеке тұлғаның әртүрлі ақпаратты қабылдау,
табу, сақтау, оны жүзеге асыру және ақпараттық –
коммуникациялық технологияның мүмкіндіктерін
жан-жақты қолдану қабілеті. Құзіреттілікті
оқушының пән бойынша игерген білім, білігінің
жинағы деп қабылдауға келмейді. Ол – оқу
нәтижесінде өзгермелі жағдайда меңгерген білім,
білік, дағдыны тәжірибеде қолдана алу қабілеті
болып табылатын жаңа сапа.
Ақпараттық құзіреттілікті
қалыптастырудың басты мақсаты –
оқушыларды ақпаратты беру, түрлендіру
және оны қолдану білімдерімен
қаруландыру, олардың компьютерлік
технологияны өз қызметтеріне еркін, тиімді
пайдалана алу қабілеттерін қалыптастыру.
Құзырлылық адамның ол рухани байлылығы,

Бәсекеге кез келген сайлылығы.

Кәсіби қызметінің биігінен,

Көрінеді тек ұстаздың балаға жайлылығы

Ұқсас жұмыстар
Ақпараттық құзіреттілік
Педагогикалық (кәсіби) құзіреттілік
Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Орта жалпы білім
БЕЙІНДІК ОҚЫТУ
ХХІ ғасыр мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі
Ақпараттық технологиялар арқылы оқушыларға білім беру
Компьютерлік білім беру
Әрбір мұғалімнің кәсіби
Мұғалім тұлғасы
ҚҰЗІРЕТТІЛІК ТУРАЛЫ ТҮСІНІК
Пәндер